Sdružení Calla
  Dnes je 12. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Tisková zpráva ze dne 10. května 2023

Českobudějovické trávníky budou i letos kvést a bzučet

V Českých Budějovicích pomalu začínají seče městských trávníků. I letos byly vytipovány plochy, kde sečení nemusí být tak intenzivní. Tyto trávníky se nechají rozkvést a přilákají různé druhy opylovačů a dalšího hmyzu.

Extenzivně a mozaikově sečené trávníky, jak tyto plochy nejčastěji označujeme, se v Českých Budějovicích poprvé objevily v roce 2019. Vhodné plochy jsou vybírány odborníky ve spolupráci českobudějovickým magistrátem, a to především podle složení rostlinného společenstva a podle lokace ve vztahu k okolním stavbám a městské infrastruktuře. Dnes je na městských pozemcích již necelá dvacítka takto kvetoucích trávníků a další přibývají na firemních pozemcích i v soukromých zahradách.

„Vyšší a kvetoucí městské trávníky mají velký potenciál pro ochranu přírody, a to nejen z hlediska podpory druhové rozmanitosti nebo opylovačů. Při srážkách lépe zadržují vodu, v obdobích letního sucha naopak brání nadměrnému vysoušení půdy, zmírňují městské klima nebo zachycují prach. Příliš často sečený trávník může tyto funkce plnit jen velmi omezeně,“ vysvětluje Lenka Štěrbová, která pracuje v Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR a na podpoře kvetoucích trávníků v Českých Budějovicích se podílí od samého počátku.

V Českých Budějovicích jsou také pořádány odborné semináře s tématikou péče o veřejnou zeleň a přímo ve městě lze již ukázat plochy s příklady „dobré praxe“ v péči o městské trávníky. Od počátku se tématu věnuje také neformální skupina občanů a odborníků, která spolupracuje s magistrátem a některými firmami zajišťujícími údržbu veřejné zeleně, sleduje stav trávníků v průběhu celé sezóny a v neposlední řadě se věnuje i osvětě veřejnosti.

Vědci a ochránci přírody provádějí na extenzivně sečených trávnících pravidelné biologické průzkumy, které jsou zaměřené na rostliny a vybrané skupiny hmyzu. Do loňského průzkumu byly zahrnuty všechny lokality kvetoucích trávníků v Českých Budějovicích. Ke každé ploše byla navíc vybrána kontrolní plocha v blízkém okolí, která je sečena běžným způsobem.

„Výsledky průzkumů od počátku potvrzují, že kvetoucí trávníky mohou hrát v podpoře opylovačů a ochraně hmyzu velkou roli. V rámci monitoringu kvetoucích trávníků sledujeme dlouhodobě denní motýly, blanokřídlý hmyz a býložravé brouky. Ve všech sledovaných skupinách si extenzivně a mozaikově sečené trávníky vedou výrazně lépe,“ shrnuje dosavadní výsledky Jiří Řehounek z Cally, který biologické průzkumy koordinuje.

 

Další informace lze najít na webu Příroda ve městě: http://calla.cz/prirodavemeste/. Neformální skupina na podporu kvetoucích trávníků informuje od počátku všechny zájemce o tématiku na Facebookovém profilu Rozkvetlé trávníky v ČB: https://www.facebook.com/chcememotyly/?hc_ref=ARQTH_mu0gW-C9j0Fnsl6RQEnQv25gf5kti_As0MLDlIWwz5KW2sqbj8wQ-Ffaf-urA&fref=nf&__tn__=kC-R

 

Kontakty:

Mgr. Lenka Štěrbová, sterbova.lenka@centrum.cz
RNDr. Jiří Řehounek, tel. 605 066 898, RehounekJ@seznam.cz

  © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz