Sdružení Calla
  Dnes je 20. května 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Tisková zpráva Platformy proti hlubinnému úložišti ze dne 21. června 2023

Neplněné vládní sliby ve věci úložiště posilují spojenectví dotčených obcí a spolků napříč republikou

Starostové obcí a zástupci spolků sdružených v Platformě proti hlubinnému úložišti se 20. června odpoledne sešli na již 13. společném shromáždění členů v Náramči na Třebíčsku. Tedy na jedné ze čtyř lokalit, která je ohrožena budoucím hlubinným úložištěm vysoceradioaktivních odpadů a od státní Správy úložišť dostala krycí jméno Horka.

     Přítomní se velmi ostře vyjádřili k neplněným vládním slibům [1], protože skutečné posílení práv dotčených obcí při rozhodování o úložišti se nekoná. Nedostatečný „Návrh zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu“, který projednává Poslanecká sněmovna [2], čeká na opravu cestou poslaneckých návrhů. Ministerstvo průmyslu také ve skutečnosti neuvažuje o jiných řešeních, než je konečné uložení vyhořelého jaderného paliva a to ještě rychleji, než by bylo potřeba na kvalitní geologické průzkumy pro výběr vhodného místa.

     Časový harmonogram práce Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) na výběru lokality se začíná hroutit. Ministerstvo životního prostředí na všech čtyřech lokalitách přerušilo probíhající správní řízení o povolení průzkumných území pro geologické práce. Správa musí doložit informace, které dotčeným obcím v podkladech chyběly.

    Frustrace z postupu státních orgánů vedla k dalšímu posílení Platformy proti hlubinnému úložišti. Přijaty dnes za členy byly obce Rudíkov, Oslavička a Hodov (všechny z Horky), dále obec Malý Bor z pošumavské lokality Březový potok a propojení s lokalitou Janoch z Českobudějovicka zajistí nově založený spolek Satis, který je ve fázi své registrace.  Po jejím dokončení bude mít Platforma 57 členů (39 obcí a měst a 18 občanských spolků).

Antonín Seknička, mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišti řekl:  „Přerušení řízení o povolení průzkumných území na všech lokalitách ukazuje na špatný postup Správy úložišť a je také důkazem, že energie, čas a prostředky obětované veřejností nesouhlasící s výstavbou, nejsou marné.Mnoho naší energie obnáší i vyjednávání s poslanci o nutné změně zákona na posílení práv dotčených obcí,jaké budou  výsledky brzy uvidíme.“

Platforma proti hlubinnému úložišti sdružuje 56 členů (39 obcí a měst a 17 spolků) za účelem prosazení změny v přístupu státu k nakládání s vyhořelým jaderným palivem a dalšími radioaktivními odpady, který se nebude omezovat jen na hlubinné úložiště. Platforma dále prosazuje, aby rozhodnutí o výběru lokality pro případné ukládání bylo podmíněno předchozím souhlasem dotčených obcí. www.platformaprotiulozisti.cz

 

Další informace může poskytnout:

Antonín Seknička, mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišti a místostarosta obce Cejle
tel.: 733 309 796, e-mail: mistostarosta@cejle.cz


Poznámky:

[1] „Posílíme práva dotčených obcí při případném rozhodování o umístění hlubinného úložiště. Budeme vyhodnocovat i jiná řešení, než je konečné umístění hlubinného úložiště v ČR.", Aktualizované Programové prohlášení vlády
[2] Návrh zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu, tisk 367 - https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=9&CT=367&CT1=0 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz