Sdružení Calla
  Dnes je 22. května 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Společná tisková zpráva spolků ze dne 14. října 2023

Rekreační apartmánový satelit v Kovářově: Krajský úřad vrátil záměr investorovi už podruhé k přepracování

 

Proces posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) pro záměr „Rekreační patk Kovářov“ dospěl do překvapivé fáze. Krajský úřad vrátil investorovi dokumentaci EIA už podruhé k přepracování. Spolky chránící přírodu a krajinu Lipenska s další zástavbou nesouhlasí.

„Nestává se často, že by byla dokumentace EIA vrácená investorovi dvakrát k přepracování. Svědčí to jednak o závažných vlivech záměru na životní prostředí, jednak o tom, že investor ignoroval požadavek krajského úřadu na porovnání varianty s výrazně menší rozlohou, která by mohla některé negativní vlivy omezit,“ domnívá se Jiří Řehounek z Cally.

Když krajský úřad poprvé vracel dokumentaci k přepracování, uvedl, že investor má "dopracovat územní variantu, která prokazatelně nebude generovat (bude minimalizovat) významně negativní vlivy a dopady... například varianta bez realizace II. etapy." V odůvodnění druhého přepracování se pak krajský úřad ukládá zajistit dopracování reálné územní varianty, která prokazatelně nebude generovat (bude minimalizovat) významně negativní vlivy a dopady (i proti stávající variantě III, například varianta bez realizace II. etapy…“

„My jsme navrhli záměr zcela zamítnout. Jednak má stále významné negativní vlivy na přírodu a životní prostředí, mezi které patří např. zábor zemědělské půdy, narušení krajinného rázu, vliv na biologickou rozmanitost a chráněné druhy nebo zhoršení kvality vody v Lipně. A investor zjevně nehodlá svůj areál významně zmenšit, aby tyto negativní vlivy alespoň omezil,“ uzavírá za ochránce místní krajiny Pavla Setničková ze spolku Lipensko pro život.

Investor nyní musí předložit novou verzi dokumentace EIA a v ní zohlednit požadavky krajského úřadu. K dokumentaci se po jejím předložení opět mohou vyjadřovat státní orgány, obce, spolky i jednotliví občané.

 

Odkazy s dalšími informacemi k záměru:

Elektronická verze Petice za záchranu jihočeského moře a okolní krajiny: https://www.petice.com/za_zachranu_jihoceskeho_more (petici dosud podepsalo v elektronické i papírové podobě vice než 4000 občanů)
Informace k procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) na webu Informačního servisu EIA: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_JHC912?lang=cs
Odkaz na tiskovou zprávu spolků „Rodinné bydlení kolem Lipna? Jen zástěrka pro nové rekreační satelity“: https://calla.cz/index.php?path=hl_stranka/tiskovky/2023&php=tz230821.php
Odkaz na tiskovou zprávu spolků „Investor rekreačního satelitu v Kovářově odmítl projekt výrazně přepracovat“: https://calla.cz/index.php?path=hl_stranka/tiskovky/2023&php=tz230925.php

 

Kontakty:

Ing. Pavla Setničková (Lipensko pro život) – tel. 731 647 496, e-mail: info@lipenskoprozivot.cz
RNDr. Jiří Řehounek (Calla) – tel. 605 066 898, e-mail RehounekJ@seznam.cz
PhDr. Vladislav Smolka, Ph.D. (Šumava Ne Na Prodej) – tel. 723 998 925, e-mail: vladislav.smolka@volny.cz
Ing. Blanka Lavičková (Spolek Chatová osada Hrdoňov) – tel. 730 849 553, e-mail: blankalavickovacb@gmail.com

  © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz