Sdružení Calla
  Dnes je 24. června 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Tisková zpráva Klimatické koalice, Calla, Centra pro dopravu a energetiku, Hnutí DUHA a Greenpeace ČR ze dne 7. února 2024

Strategické dokumenty pro klima a energetiku by se měly více zaměřit na rychlý rozvoj obnovitelných zdrojů

 

Dva strategické dokumenty důležité pro dekarbonizaci české ekonomiky jsou od úterý 6. února 2024 v meziresortním připomínkovém řízení. Politika ochrany klimatu předložená Ministerstvem životního prostředí a Státní energetická koncepce zpracovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu vytyčují cestu k odstranění závislosti České republiky na fosilních palivech.

Ekologické nevládní organizace vítají shodu na ukončení využívání uhlí k energetickým účelům do roku 2033, kterou Ministerstvo průmyslu a obchodu potvrdilo ve své shrnující tiskové zprávě [1]. Zároveň je ale nezbytné, aby se tato deklarace propsala do všech propočtů a plánovaných opatření. Nadto by strategické dokumenty měly pracovat i se scénářem dřívějšího konce uhlí z ekonomických důvodů, který predikují vedoucí představitelé největších energetických firem [2].

Za problematické považují ekologické organizace fakt, že předložené strategie zatím nezahrnují rychlejší start obnovitelných zdrojů, který v reakci na Národní klimaticko-energetický plán České republiky doporučuje Evropská komise (konkrétně zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě oproti současným 18 % na 33 % v roce 2030) [3]. Právě stabilní rozvoj obnovitelných zdrojů, především slunečních a větrných elektráren, je klíčovým faktorem pro pokles výroby z fosilních zdrojů na celoevropské úrovni [4].

Druhým problematickým bodem je nekritická sázka na výstavbu jaderných elektráren, u níž hrozí, že závislost na fosilních palivech bude vystřídána závislostí na uranu. Ačkoliv jde o extrémně drahou cestu, kterou Česko jen tak nedokáže zaplatit, politici do podkladových scénářů protlačili povinné minimum nových atomových reaktorů. Tím odmítli řešit naše energetické potřeby bezpečnějšími, čistějšími a levnějšími cestami. Reálná rizika prodloužení a prodražení výstavby jaderných reaktorů, ke kterým běžně dochází, nebo možnou nedostupnost technologií modulárních reaktorů strategické dokumenty opomíjí.

 

Stanovisko expertů Klimatické koalice:

Jaroslav Bican, vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR:
„Je dobrou zprávou, že strategické dokumenty počítají s ukončením využívání uhlí do roku 2033. Zároveň je však nutné, aby v nich vláda upravila i konkrétní časový plán a opatření vedoucí k nahrazení uhlí. Zatím to vypadá, že se premiér Petr Fiala a ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela soustředí především na výstavbu čtyř nových jaderných reaktorů, které nám ale s náhradou uhlí moc nepomůžou.“

Karel Polanecký, pracovník energetického programu Hnutí DUHA: „Dekarbonizace energetického sektoru je klíčovou podmínkou pro potřebné omezení spotřeby fosilních paliv, což obě předložené strategie respektují. Dalším nutným krokem je jasný plán rozvoje obnovitelných zdrojů, které v posledních letech na evropské úrovni dominují. Navýšení podílu obnovitelných zdrojů na 33 % do roku 2030 je v českém zájmu.“

Štěpán Vizi, expert na klimatickou politiku Centra pro dopravu a energetiku:
„České strategické dokumenty v této podobě nepočítají s dostatečným využitím potenciálu obnovitelných zdrojů. Navýšit tento cíl Česku doporučila i Evropská komise při hodnocení návrhu Národního energeticko-klimatického plánu. Stejně tak vládní scénář nepočítá s dostatečným snížením konečné spotřeby energie do roku 2030. Investice do úspor energie se přitom Česku z ekonomického hlediska jednoznačně vyplatí.“

Edvard Sequens, energetický konzultant v Calla - Sdružení pro záchranu prostředí: „Základem modelování budoucnosti naší energetiky by mělo být maximální využití potenciálu energetických úspor, dostupných obnovitelných zdrojů a teprve poté by byl vidět prostor pro technologie, jako je jaderné štěpení. Tvůrci koncepcí to uchopili naopak jako maximalizaci zisku pro jaderný průmysl a jen limitované využití obnovitelných zdrojů. V důsledku toho má mimo jiné narůst naše dovozní energetická závislost až na 70 %.

 

Kontakty:

Tereza Fenclová Mašková, koordinátorka komunikace Klimatická koalice, tereza.maskova@klimatickakoalice.cz
Karel Polanecký, pracovník energetického programu Hnutí DUHA, karel.polanecky@hnutiduha.cz, 775 778 202
Jaroslav Bican, vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR, jaroslav.bican@greenpeace.org, 773 721 237
Edvard Sequens, energetický konzultant v Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, edvard.sequens@calla.cz,602 282 399
Štěpán Vizi, expert na klimatickou politiku Centra pro dopravu a energetiku, stepan.vizi@cde-org.cz, 770 164 203

 

Poznámky pro editory:

[1] Tisková zpráva MPO ze 7. února 2024: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/aktualizace-statni-energeticke-koncepce-sek--279668/

[2] https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-firmy-sef-cez-uhelne-elektrarny-zacnou-prodelavat-za-dva-roky-neudrzime-je-238687

[3] https://commission.europa.eu/system/files/2023-12/Factsheet_Commissions_assessment_NECP_Czechia_2023.pdf

[4] European Electricity Review 2024: https://ember-climate.org/insights/research/european-electricity-review-2024/ © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz