Sdružení Calla
  Dnes je 22. května 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Nabídka našich publikací

Nabídka našich publikací

Energetika Ochrana přírody
Boletice Další publikace


Pokud budete mít zájem o některý z nabízených titulů, napište nám.

Energetika

Výstava fotografií - Václav Vašků: TVÁŘE URANU - skládací leták

leták náhled

Autor: Hana Gabrielová
Vydala Calla v srpnu 2009.

Informační skládačka k fotografické výstavě Václava Vašků o dopadech těžby uranu a jejím vlivu na životní prostředí a krajinu. Za podporu při vydání skládačky děkujeme Nadaci partnerství.

K dispozici ke stažení (pdf, 4 960 kB) nebo Vám ji pošleme za úhradu poštovného a balného ve výši 20 Kč.

Informační listy "Obnovitelné zdroje energie a životní prostředí"

Infolisty náhled

Autor: Edvard Sequens
Formát: 3 x 4 strany formátu A4
Vydala Calla v červnu 2009 díky podpoře grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím NROS.

Tři informační listy věnované radám, jak minimalizovat potenciální konflikty investorů a provozovatelů bioplynových stanic a malých vodních i větrných elektráren s ochranou přírody a krajiny.

Informační listy Vám můžeme poslat zdarma (všechny nebo jednotlivě) anebo si je můžete stáhnout zde:
Bioplynové stanice a životní prostředí (pdf)
Malé vodní elektrárny a životní prostředí (pdf)
Větrné elektrárny a životní prostředí (pdf)

Radioaktivní odpad: kam s ním?

leták náhled

Vydala Calla a Hnutí DUHA v prosinci 2008.

Informační skládačka rozebírá možnosti nakládání s vyhořelým jaderným
palivem, jeho rizika, českou cestu k vyhledávání hlubinného úložiště a
její alternativy.

K dispozici ke stažení (pdf, 687 kB) nebo Vám ji pošleme poštou.

CD s odbornými studiemi k alternativní energetické budoucnosti ČR

CD Studie

Sborník odborných studií, které byly zpracovány v roce 2008 pro Hnutí DUHA, Greenpeace, Callu, Centurm pro dopravu a energetiku a Veronicu.

Na CD najdete:
ENERGETICKÁ EFEKTIVNOST PRŮMYSLU
Kompletní studie  EkoWatt a  Enviros je též ke stažení na:
http://www.hnutiduha.cz/publikace/moznosti_efektivnosti_prumysl.pdf

ENERGETICKÁ EFEKTIVNOST BUDOV
Dvě studie (obytné domy a terciální sféra) připravila o.p.s. Porsenna. Kompletní studie si můžete také stáhnout na:
http://www.hnutiduha.cz/publikace/uspory_obytne_budovy_final_v3.pdf
http://www.hnutiduha.cz/publikace/uspory_terciarni_sektor_final_v3.pdf

MOŽNOSTI OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ
Studii od Asociace pro využití OZE si můžete rovněž stáhnout na:
http://www.hnutiduha.cz/publikace/obnovitelne_zdroje_tepla.pdf

MOŽNOSTI KOGENERACE
Kompletní studii od společnosti CityPlan najdete také na:
http://www.hnutiduha.cz/publikace/moznosti_kogenerace_decentralizace.pdf

CD se všemi studiemi Vám můžeme poslat za úhradu poštovného a balného ve výši 30 Kč.


CD - Atlas zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie

CD Atlas

Autor: Edvard Sequens
Vydala Calla v květnu 2008 díky podpoře grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím NROS.

Databáze zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie v České republice se zaměřením na Jihočeský kraj. Záznamy obsahují popis zdroje, technické informace, fotografie a lokalizaci. Obvykle je uveden i kontakt na provozovatele, kde lze získat podrobnější údaje, zkušenosti, příp. si instalaci prohlédnout.

CD Vám můžeme poslat zdarma.
Databázi najdete i na našem webu: www.zdrojeenergie.cz.


URAN - bude se u nás znovu těžit?

URAN - bude se u nás znovu těžit?

Autoři: Michal Bernard, Hana Gabrielová, Jaroslav Klusák, Karel Polanecký, Dalibor Stráský, Václav Vašků
Vydala Calla, květen 2008.

Ojedinělá brožura formátu A5 s barevnými fotografiemi fotografa Václava Vašků o historii, enviromentálních dopadech i současné situaci těžby uranu v České republice. Právnická část spolu s přehledem doporučené literatury a kontakty je určena obyvatelům lokalit ohrožených těžbou uranu. Za podporu vydání brožurky děkujeme Nadaci Partnerství

Brožuru si stáhněte zde (pdf, 963 kB) nebo Vám ji můžeme poslat za úhradu poštovného a balného ve výši 20 Kč.


Čisté teplo: příležitost leží ladem

studie Čisté teplo: příležitost leží ladem

Zpracoval Jan Motlík a kol. z Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie.
Vydaly Calla a Hnutí DUHA, duben 2008.

Výsledky studie potenciálu výroby tepla z obnovitelných zdrojů energie prokazující velmi dobré podmínky v České republice. Analyzuje jednotlivé zdroje, jako je sluneční záření, biomasa a geotermální energie. Vyšla díky podpoře grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím NROS.

Publikaci si stáhněte zde (pdf, 1207 kB) nebo Vám ji můžeme poslat zdarma.

Čisté teplo - Proč potřebujeme zákon na podporu tepla z obnovitelných zdrojů?

infolist Čisté teplo

Autoři: Martin Mikeska a Edvard Sequens
Vydalo Hnutí DUHA ve spolupráci se sdružením Calla, říjen 2007.

Informační list shrnující důvody pro přijetí nové legislativy koncepčně podporující výrobu tepla z obnovitelných zdrojů energie. Vyšel díky podpoře grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím NROS.

Infolist si stáhněte zde (pdf, 580 kB).


Nepotravinářské využití zemědělské půdy

infolist, Nepotravinářské využití zemědělské půdy

Autorka: Hana Gabrielová
Formát: barevný infolist o osmi stranách A4
Vydala Calla, prosinec 2007.

Význam zemědělské produkce k nepotravinářským účelům. Infolist shrnuje význam pěstování energetických plodin a poskytuje přehled o jednotlivých rostlinách, možnostech zpracování a využití včetně kontaktů na poradenství v této oblasti. Vyšla díky podpoře grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím NROS.

Infolist si stáhněte zde (pdf, 547 kB) nebo Vám ho můžeme poslat zdarma.


Obnovitelné zdroje energie v ČB

skládačka, Obnovitelné zdroje energie v ČB

Autoři: Hana Gabrielová, Edvard Sequens
Vydala Calla za podpory Magistrátu statutárního města České Budějovice, tisk se uskutečnil za podpory evropského sociálního fondu a Ministerstva životního prostředí, červen 2007.

Monitoring realizovaných instalací obnovitelných zdrojů energie na území města České Budějovice. Celobarevný skládací leták s fotografiemi a orientační mapou jednotlivých zdrojů. Leták zahrnuje i kontakty na organizace kde lze čerpat podporu pro obnovitelné zdroje energie.

Skládačku si stáhněte zde (pdf, 563 kB).


Atlas obnovitelných zdrojů energie

skládačka, Obnovitelné zdroje energie v ČB

Autor: Edvard Sequens
Formát: barevná skládačka, čtvercového formátu 18x18 cm
Vydala Calla za podpory evropského sociálního fondu a Ministerstva životního prostředí, květen 2007.

Leták inzeruje ojedinělou internetovou databázi funkčních zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie v České republice. Viz www.zdrojeenergie.cz. Atlas je propojen s databází zaměřenou na výrobce z oblasti využití biomasy, kterou provozuje sdružení CZ BIOM.

Skládačku si stáhněte zde (pdf, 475 kB) nebo Vám jí můžeme poslat zdarma


Energetika - Přišel čas ji změnit

Plakát, Energetika - je čas ji změnit

Vydala Calla za podpory Heinrich Böll Stiftung v březnu 2006, ve druhém vydání za podpory evropského sociálního fondu a Ministerstva životního prostředí v květnu 2007.

Plakát formátu A2 znázorňující obrazem i textem rozdíl mezi neobnovitelnými a obnovitelnými zdroji energie, který vyšel pro potřeby výtvarné soutěže "Čistá energie pro modrou planetu".

Náhled plakátu zde (jpg, 145 kB).

Plakát si můžete vyzvednout zdarma v naší kanceláři nebo Vám jej můžeme poslat za úhradu poštovného a balného ve výši 20 Kč.


CD "Slunce - energie budoucnosti" - soubor podkladů pro přednášky o možnostech využití sluneční energie

obal CD

Autor: Edvard Sequens
Vydala Calla v květnu 2007 jako 2. přepracované vydání.

Jde o pomůcku pro vedení přednášek pro různé skupiny posluchačů.

Podklady jsou už jen v html podobě zde na našem webu.


CD Jaderná energie: Mýtus a skutečnost

Obálka

Vydal Heinrich Böll Stiftung ve spolupráci se sdruženími Calla, Hnutí DUHA a Jihočeské matky, leden 2007.

Sborník studií rozebírající hlavní otázky spojené s jadernou energií jako je bezpečnost, jaderný palivový cyklus, šíření jaderných zbraní, ekonomika či změny klimatu. Dochází k závěru, že tzv. renesance jaderné energetiky se zakládá spíše na slovech než na skutečnosti.

Jednotlivé studie jsou ke stažení zde.
CD Vám můžeme poslat za úhradu poštovného a balného ve výši 30 Kč.


Větrné elektrárny - mýty a fakta

Zpracovali Edvard Sequens a Petr Holub.
Vydaly sdružení Calla a Hnutí DUHA, České Budějovice - Brno,
2. aktualizované vydání, září 2006.

Brožura, která demýtizuje problematiku větrných elektráren. Autoři v úvodu uvádějí: "Věříme, že tato informační brožura přispěje k tomu, aby dobré projekty byly povolovány a špatné zamítány." Nabízí vysvětlení řady předsudků na základě faktů ze zemí, které mají mnohem větší zkušenosti s realitou větrných turbin.

K dispozici je tato brožurka online zde na našem webu, nebo si ji můžete si můžete stáhnout (pdf, 323 kB).

Ekonomika jaderné energie - Steve Thomas

Autor: Steve Thomas
Vydala Calla ve spolupráci s Heinrich Böll Stiftung,
2. české vydání, červen 2006

Studie britského odborníka zpracovaná pro Heinrich Böll Stiftung, která rozebírá jednotlivé ekonomické otázky výstavby a provozu jaderných elektráren. Nastavuje zrcadlo propagandě jaderného průmyslu o znovuoživení v této oblasti a jasně říká, že bez masivních státních subvencí a záruk není jaderná energetika ekonomicky životaschopná.

Publikaci si můžete stáhnout zde (pdf, 355 kB).


Ochrana přírody

Účast veřejnosti ve správních řízeních - právní nástroje a možnosti ochrany

brožura Účast veřejnosti ve správních řízeních

Autor: Pavla Matějková
Vydala Calla, květen 2009.

Publikace navazuje na již vydanou publikaci Metodika účasti veřejnosti ve správních řízeních. Informuje o právech vyplývajících z Aarhuské úmluvy včetně práva na přístup k informacím, práva účasti na rozhodování i možnostech soudní obrany. Součástí publikace jsou vzory podání včetně petice a vybrané procesy s potenciálním vlivem na životní prostředí.

Brožura je zde ke stažení (pdf, 1 003 kB), nebo vám ji můžeme poslat zdarma poštou.


Stromy a hmyz - praktický rádce pro účast ve správních řízeních

brožura Stromy a hmyz - praktický rádce pro účast ve správních řízeních

Autoři: Pavla Matějková, Zdeněk Kletečka, Jiří Řehounek
Vydala Calla, březen 2009.

Brožura s řadou barevných fotografií přináší informace o druzích hmyzu vázaných na staré stromy. V první části rozebírá právní aspekty kácení dřevin a ochrany hmyzu. Další část obsahuje alternativní možnosti ke kácení starých stromů a další praktické rady do správních řízení. V poslední části najdou čtenáři stručné kapitoly o chráněných druzích hmyzu a druzích červeného seznamu, a to včetně fotografií velké části popisovaných druhů.

Brožura je zde ke stažení (pdf, 3 316 kB), nebo vám ji můžeme poslat zdarma poštou.


České Budějovice - moje město - moje příroda

brožura České Budějovice - moje město - moje příroda

Autorka textu i ilustrací: Pavla Matějková
Vydala Calla, srpen 2008.

Zábavně-naučná brožura s environmentální tématikou pro děti 1. - 3. ročníků základních škol v Českých Budějovicích má za cíl přiblížit jim přírodu Českých Budějovic a okolí, vzbudit v nich zájem o ochranu životního prostředí a podpořit jejich pocit sounáležitosti s místem, kde žijí. Publikace informuje školáčky o zajímavých místech v Českých Budějovicích jako jsou například Vrbenské rybníky nebo Stromovka, seznamuje je s typickým ptačími obyvateli města, vysvětluje význam stromů a formou doplňovaček například učí děti správnému třídění odpadů.

Publikace byla podpořena městem České Budějovice.

Brožura je zde ke stažení (pdf, 4,04 MB)


Pískovny za humny

infolisty Pískovny za humny

Autoři textu: Klára Řehounková, Jiří Řehounek, Josef Janošťák
Ilustrace: Lenka Pužmanová
Vydala Calla, srpen 2007.

Soubor informačních listů v šanonu určený zejména pro učitele, vedoucí zájmových kroužků a další pracovníky s dětmi a mládeží. První část se věnuje těžbě štěrkopísku, využití pískoven, obnově těžbou narušených území a představuje zajímavé biotopy, rostliny a živočichy pískoven. V druhé části naleznou zájemci hry a další didaktické aktivity, kterými lze život v pískovnách představit dětem. Poslední část obsahuje popisy vybraných jihočeských pískoven vhodných pro ekologickou výchovu v terénu. Publikace vznikla ve spolupráci s Centrem globální a ekologické výchovy Cassiopeia.

Pro vážné zájemce o ekologickou výchovu je publikace k dispozici zdarma.


Břehule říční - praktické a právní aspekty ochrany v ČR

brožura o Břehuli říční v ČR

Autor: Petr Heneberg a Michal Bernard
Vydala Calla, 2. doplněné vydání, říjen 2008.

Ojedinělou brožuru formátu A5 s barevnými fotografiemi sestavil dlouholetý spolupracovník sdružení Calla Petr Heneberg na základě svých bohatých zkušeností s ochranou břehule říční. Právní kapitolu připojil Michal Bernard.
Brožura se zabývá nejen právními aspekty ochrany tohoto druhu, který dosud nenalezl místo na seznamu "ptáka roku" České společnosti ornitologické, ale popisuje rovněž management dobývacích prostorů představující nejvhodnější biotopy pro tento druh.

Publikace je zde ke stažení (pdf, 990 kB) nebo Vám ji můžeme poslat za úhradu poštovného a balného ve výši 20 Kč.
První vydání publikace z května 2007 je pak ke stažení zde (pdf, 461 kB)


Stromy v krajině a ve městě

brožura Stromy v krajině a městě

Autoři textu: Martin Hyťha, Pavel Koubek, Petr Kunce, Tomáš Mařík, Vladimír Molek, Jiří Řehounek, Vojtěch Storm
Vydala Calla, květen 2007.

Ojedinělá brožura formátu A5 s barevnými fotografiemi tištěná na recyklovaném papíře přináší nejen metodický návod pro ochranu stromů rostoucích mimo les, ale zabývá se ochranou bezobratlých i obratlovců ve vazbě na biotopy dřevin. Na příkladu Českých Budějovic dokumentuje význam alejí v městské zeleni a v krajině. Brožuru vydalo společně sdružení Calla a Děti Země a obsahuje pro občanská sdružení řadu vzorů podání.

Brožura je zde ke stažení (pdf, 2282 kB) nebo Vám ji můžeme poslat za úhradu poštovného a balného ve výši 20 Kč.

.


Pískovny v krajině

Autoři: Klára Řehounková, Jiří Řehounek, Petr Heneberg a Michal Bernard
Formát: barevná skládačka, formát A3 složený na A5
Vydala Calla, 2. vydání, prosinec 2008.

Celobarevný materiál s mnoha fotografiemi představuje pískovny jako náhradní stanoviště mnoha rostlin a živočichů, především druhů žijících v mokřadech a písčinách. Hlavní část skládačky se slovem i obrazem věnuje vývoji vegetace v opuštěných pískovnách, kterým vede k lesům, suchým trávníkům, nebo mokřadům. Pro názornost je připojen také text o technických rekultivacích, které zatím v ČR převažují, ale rozhodně nejsou nejlepším řešením. Na závěr je připojen stručný výčet právních náležitostí, které musejí těžaři získat pro zahájení i ukončení těžby.

Vnější část skládačky stahujte zde (pdf, 549 kB) a Vnitřní část zde (pdf, 697 kB)
Nebo je zdarma k dispozici v naší kanceláři.


Případová studie "Proč nechceme v Habří kravín"

Vydala Calla, České Budějovice, listopad 2006.

Případová studie o zapojení veřejnosti v procesu rozhodování o životním prostředí "Proč nechceme v Habří kravín". Studie obsahuje mimo průběhu kauzy s komentovaným právním výkladem jednotlivých použitých zákonů i třináct užitečných vzorů podání pro občanská sdružení vypracované Ekologickým právním servisem.

Brožuru vydanou v rámci projektu podpořeného NROS v programu EU Transition Facility zašleme zájemcům i poštou zdarma.
Úvodní stránka k nahlédnutí zde.


Plakát "Poznej a chraň Novohradské hory"

Vydala Calla, České Budějovice, listopad 2006.

Přetrvávající zájem a úsilí o vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Novohradské hory potvrzuje Calla vydáním barevného plakátu formátu A2 "Poznej a chraň Novohradské hory".

Plakát je k dispozici zdarma v kanceláři sdružení nebo ke stažení zde (pdf, 366 kB).


NATURA 2000 - příležitost pro jižní Čechy

Zpracovali Klára Řehounková a Jiří Řehounek s použitím odborných podkladů "Koalice pro Naturu 2000" od AOPK ČR.
Vydala Calla, červen 2006.

Co je to Natura 2000 a co přinese či může přinést do jižních Čech?
Uvnitř i mapka schválených evropsky významných lokalit v Jihočeském kraji a vyhlášených i zamýšlených ptačích oblastí.

Brožuru si můžete stáhnout zde (pdf, 967 kB).


Národní přírodní rezervace Brouskův mlýn

Autor: Jiří Marek
Vydala Calla, červen 2003.

Brožurka podávající přehled o hodnotách a historii rezervace rozkládající se v nivě řeky Stropnice poblíže Borovan na Českobudějovicku. Doplněno mapkami a barevnými fotografiemi.

Brožurku Vám můžeme poslat za úhradu poštovného a balného ve výši 20 Kč.


Boletice

Špičák

skládačka Špičák

Autor textu: doc.RNDr. Vít Grulich,CSc
Vydala Calla, květen 2009.

Barevná skládačka přibližuje přírodní cennosti, historii i nezastupitelný význam masivu Špičák, zejména v souvislosti s orkánem Kyrill, který znamenal zkázu lesních porostů na sousedním Knížecím stolci.

Skládačka je ke stažení zde (pdf, 4 938 kB) nebo zdarma k dispozici v kanceláři sdružení Calla.


Korespondenční lístek "Zachraňme Boletice"

Korespondenční lístek "Zachraňme Boletice"

Vydala Calla, duben 2009.

Korespondenční lístek k apelaci na jihočeské krajské zastupitele za zachování mimořádných cenností přírody Boletic před lyžařským areálem Špičák a dalšími záměry s nevratně negativním dopadem na toto území.

Korespondenční lístek je ke stažení zde (pdf, 342 kB) nebo zdarma k dispozici v kanceláři sdružení Calla.


Mokřady Boletic

mokřady boletic

Autor textu: doc.RNDr. Vít Grulich,CSc
Vydala Calla, listopad 2007.

V barevném letáku jsou v textu docenta Víta Grulicha popsány reprezentativní mokřadní biotopy doplněné řadou barevných fotografií. Stejně jako bezlesí a lesy Boletic, jsou mokřady ohroženy plánovaným projektem střediska zimních sportů. Leták je zdarma k dispozici v kanceláři sdružení Calla.

Skládačka je zde ke stažení (pdf, 1,45 MB) nebo zdarma k dispozici v naší kanceláři.


Bezlesí Boletic

bezlesí boletic

Vydala Calla a Česká společnost ornitologická, dotisk říjen 2007.

Kromě zajímavých informací a řady fotografií obsahuje tato skládačka orientační mapku turistických a cyklistických tras ve vojenském újezdu Boletice, které budou přístupné veřejnosti ve zvláštním režimu od letošního července. Více informací o Boleticích zde.

Skládačka je zde ke stažení (pdf, 3,64 MB) nebo zdarma k dispozici v naší kanceláři.


Lesy Boletic

skládačka Lesy Boletic

Autoři textů: Klára Řehounková, Jiří Řehounek, Vít Grulich, Alena Vydrová
Vydala Calla, únor 2007.

Druhá z řady tématických skládaček přibližující typy lesů VÚ Boletice
(ty další tématicky příbuzné publikace najdete zde níže na stránce).
Kromě řady fotografii obsahuje mapku jádrových zón v lesních porostech reprezentujících z hlediska ochrany přírody nejcennější lesní lokality.

Skládačka je zde ke stažení (pdf, 602 kB) nebo zdarma k dispozici v naší kanceláři.


Příroda Boletic

Příroda Boletic obálka

Vydala Calla a Česká společnost ornitologická, leden 2006.

Boletice, významné ptačí území roku 2006 a Ptačí oblast soustavy Natura 2000. Tato brožura seznámí čtenáře na 20 stranách s přírodními poměry, historií, biotopy, způsobem ochrany a výzkumu v Boleticích. Dozvíte se ale také o konkrétních druzích boletické chráněné fauny a flóry. Nechybí také konkrétní fotky. Více informací o Boleticích zde.

Brožura je zde ke stažení (pdf, 3 MB) nebo Vám ji můžeme poslat za úhradu poštovného a balného ve výši 20 Kč.


Další publikace

A po nás planina

A po nás planina obálka

Autor: Antonín Pelíšek
Vydalo nakladatelství PENI, 2006; na vydání se podílely Jihočeské matky, V havarijní zóně jaderné elektrárny Temelín a Nadace Partnerství Brno.

Kniha je napsaná podle vyprávění kronikáře Františka Vrzáka, který pochází z dnes již neexistující osady Podhájí. Mapuje jeho život a zároveň  osudy vesnic, které musely ustoupit výstavbě jaderné elektrárny Temelín. Čtenáři se dozvědí, jak v dnes již zapomenutých obcích probíhala pozemková reforma, okupace, zřizování jednotných zemědělských družstev, normalizace a vystěhování lidí i likvidace vesnic v osmdesátých a devadesátých letech 20. století.

Cena 150,- Kč při koupi v kanceláři Cally, poštou přičteme poštovné a balné ve výši 20 Kč.


Atomový stát

Atomový stát obálka

Autor: Robert Jungk
Vydaly Děti Země v r. 1994, 202 stran.

"V okamžiku, kdy technický pokrok umožnil využívat jaderné štěpení, byl učiněn skok do zcela nových rozměrů násilí...", tak začíná kniha, kterou rakouský autor napsal ve strachu z hrozící ztráty svobody a lidskosti. Hlavním tématem je deformace člověka omezováním jeho osobní svobody represemi a strachem, které jsou vyvolané jak "mírovým", tak i vojenským atomovým průmyslem.

Cena 50,- Kč při koupi v kanceláři Cally, poštou přičteme poštovné a balné ve výši 20 Kč.


nahoru

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz