Sdružení Calla
  Dnes je 20. května 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


Společná tisková zpráva Sdružení CALLA a Jihočeských matek

z 5. září 2001

Ministerstvo životního prostředí již podruhé zastavilo výstavbu golfového hřiště

   V loňském roce zrušil ministr životního prostředí z podnětu ekologických občanských sdružení rozhodnutí Okresního úřadu v Českých Budějovicích udělující souhlas k umístění 18-ti jamkového golfového hřiště na Podskalské a Poříčské louce u Hluboké nad Vltavou. Vzhledem k tomu, že napadené rozhodnutí bylo vydáno v rozporu se zákonem, doporučuje investorovi doplnit svou žádost. Toto se nestalo a přesto vydal referát životního prostředí Okresního úřadu v Českých Budějovicích znovu kladné rozhodnutí. To ovšem na základě odvolání občanských sdružení zrušil odbor výkonu státní správy Ministerstva životního prostředí v Českých Budějovicích.

Ministerstvo zpochybňuje podklady předložené společností Hluboká Invest, a.s.

Pro zachování krajinného rázu dotčeného území je podstatné zachování dubů, což předpokládá nezbytnost respektování vyrovnaného vodního režimu na lokalitě. "Údaje uváděné projektantem neposkytují dostatečný podklad pro posouzení možných dopadů umístění a stavby golfového hřiště na duby a je zřejmé, že autorovi je vodohospodářská problematika velmi vzdálená" uvádí se v rozhodnutí MŽP.

Devítijamkové hřiště a terénní úpravy jsou součástí 18-ti jamkového hřiště!

Přesto, že občanská sdružení upozornila Okresní úřad v Českých Budějovicích i Českou inspekci životního prostředí na skutečnost, že povolené devítijamkové hřiště na Poříčské louce a terénní práce na Podskalské louce prakticky souvisí s výstavbou 18-ti jamkového hřiště a investor tím vědomě porušuje zákon, nebyla tato stížnost dodnes vyřešena. Občanská sdružení byla na základě doporučení OkÚ vyloučena z účasti v těchto řízeních. "Jsem rád, že Ministerstvo životního prostředí poprvé potvrdilo to, na co jsme upozornili, tj. že vydání těchto rozhodnutí vedlo fakticky k zahájení prací na stavbě golfového hřiště s 18-ti jamkami", uvedl Vladimír Molek ze Sdružení CALLA.

Ministerstvo poučuje okresní úřad

"Okresní úřad umožnil svými stanovisky stavebnímu úřadu v Hluboké nad Vltavou vydání rozhodnutí pro devítijamkové hřiště a terénní úpravy na Podskalské louce, což mu bylo v odvolání občanských sdružení oprávněně vyčteno", uvádí se v rozhodnutí MŽP. Při dalších řízeních by měl Okresní úřad především posoudit, zda předložený projekt odpovídá požadavkům vyplývajícím z rozhodnutí ministra životního prostředí. Zároveň ministerstvo okresu doporučuje, aby využil při svém rozhodování všech odborných posudků a stanovisek, zejména pak odborné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny. "Především je nutno náležitě reagovat na posudek ČVUT, který předložila občanská sdružení". V krátké době se tak jedná již o druhé poučení, které českobudějovické Ministerstvo životního prostředí dává Okresnímu úřadu pro jeho postup při posuzování vlivu staveb na krajinný ráz a účast občanských sdružení v těchto řízeních.
 

Za Sdružení CALLA: Vladimír Molek, tel.: 038 / 73 11 381
Za Sdružení Jihočeské matky: Jaroslava Brožová , tel.: 038 / 74 27 091
 
 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz