Sdružení Calla
  Dnes je 29. května 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


Tisková zpráva Sdružení CALLA, Jihočeských matek a Ekologického právního servisu

ze 7. února 2002

Golfové hřiště na Podskalské louce bez stavebního povolení

Přesto, že územní řízení pro výstavbu 18-ti jamkového golfového hřiště na Podskalské louce bylo zastaveno, terénní práce zde pokračují! Skutečnost, že se nejedná pouze o "terénní zúrodňovací úpravy", nýbrž o dosud nepovolenou stavbu 18-ti jamkového golfového hřiště, potvrdil znalecký posudek RNDr. Boženy Šeré z Ústavu ekologie krajiny AV ČR. Posudek objednal pro potřeby občanských sdružení CALLA a Jihočeské matky Ekologický právní servis v Táboře, který těmto sdružením poskytuje právní pomoc v kauze, přerůstající rámec běžného správního řízení.

Posudek odpověděl na tyto základní otázky:

  • Prováděné terénní úpravy spočívající ve změně podloží a zavedení podpovrchových drenážních systémů nejsou sice stavbou dle stavebního zákona, ale vyžadují stavební povolení, neboť se jimi podstatně mění vzhled prostředí a odtokové poměry. Stavební úřad v Hluboké nad Vltavou tedy porušil stavební zákon, když od vydání stavebního povolení upustil!

  • Terénní práce jsou prováděné u pozemků, které byly vyňaty ze zemědělského půdního fondu a nejsou standardním kultivačním postupem. Odůvodnění terénních úprav vlastníkem pozemků Ing. Půrem, že tímto postupem dojde ke zlepšení půdní struktury a zvýší se výnos z lučních porostů, je tedy vědomě nepravdivé.

  • Místa terénních úprav v zásadě kopírují plánovaná jamkoviště golfového hřiště a lze je charakterizovat jako počátek realizace golfového hřiště.

  • Vzhledem k umístění podpovrchových drenážních systémů nelze zcela vyloučit negativní ovlivnění památných dubů. Terénní úpravy jsou prováděné v ochranných pásmech některých památných stromů, což je zákonem zakázáno.

  • Prováděné terénní úpravy budou mít vliv na stabilitu přírodních společenstev na dotčených místech a v jejich blízkém okolí.

  • Terénní úpravy mohou narušit krajinný ráz Podskalské a Poříčské louky.

Posudek předají občanská sdružení Ministerstvu životního prostředí a ombudsmanovi.

Vzhledem k tomu, že v dosavadním průběhu správních řízení nebyly akceptovány a objasněny právě tyto připomínky vznášené ze strany občanských sdružení, Agentury ochrany přírody a krajiny i České inspekce životního prostředí, bude znalecký posudek použit pro odvolací řízení vedené Ministerstvem životního prostředí. Sdružení se chystají v nejbližší době obrátit i na úřad veřejného ochránce práv, ombudsmana, aby zahájil šetření nezákonného postupu Okresního úřadu v Českých Budějovicích a stavebního úřadu v Hluboké nad Vltavou.

Za Ekologický právní servis: Mgr. Pavel Doucha, tel . 0361 - 256662
Za Sdružení CALLA: Vladimír Molek, tel.038 - 7311381
Za Sdružení Jihočeské matky: Jaroslava Brožová, tel. 038 - 7427091
 
nahoru
 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz