Sdružení Calla
  Dnes je 18. června 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


Tisková zpráva ze 17. ledna 2001


Hnutí DUHA - Sdružení CALLA - Jihočeské matky

Ekologické organizace kabinetu: Pravidla pro ekologické hodnocení Temelína

Pět klíčových změn, které by vláda měla udělat v pravidlech pro mezinárodní posouzení temelínské elektrárny, dnes zveřejnily ekologické organizace (Hnutí DUHA, Jihočeské matky, Sdružení Calla).

Návrhu, který vládě předkládají Miloš Kužvart a Miroslav Grégr, chybí několik bodů, bez nichž bude ekologické posouzení elektrárny pouze formální:  

ˇ         Čas. Termín do konce června neumožňuje skutečné věcné posouzení s plnohodnotnou účastí veřejnosti u tak komplikované stavby, jakou je jaderná elektrárna.

ˇ         Zřetelný právní rámec. Je nezbytné, aby se proces posouzení řídil českým zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí s tím, že se využije také postupů stanovených legislativou Evropské unie. Jeho závěry by měly být akceptovány ve správním řízení k udělení souhlasu se zkušebním provozem elektrárny. 

ˇ         Efektivnost. Vlastnímu hodnocení by měl předcházet tzv. scoping, fáze, ve které budou určena hlavní témata posuzování. Studie se tak zaměří na hlavní ekologická rizika elektrárny, například bezpečnost reaktorů, a nebude se zbytečně vyčerpávat okrajovými problémy. Tento postup ušetří náklady na posuzování.

ˇ         Více variant. Posouzení porovná různé varianty, především provoz elektrárny, její odstavení či odložení spuštění o několik let.

ˇ         Průhlednost. Vláda musí umožnit veřejnosti, aby se celého hodnocení účastnila, například podávala různé podklady a připomínky, které budou zapracovány do závěrečného stanoviska. Rovněž musí mít přístup k informacím o hodnocení. V samotné komisi by měl zasedat zástupce občanských iniciativ.

  Vládní experti  musí podle názoru ekologických organizací posoudit hlavní přímé i nepřímé ekologické dopady provozu temelínských reaktorů, od těžby uranu po uložení radioaktivních odpadů a likvidaci elektrárny po ukončení provozu.

Bez splnění pěti klíčových bodů se ztrácí posouzení smysl a je pro ekologické organizace nepřijatelné.

 

kontakt:

Jan Beránek, Hnutí DUHA, tel. 0604-207305

Edvard Sequens, Sdružení Calla, 038-7310166

Dana Kuchtová, Jihočeské matky, 0602-152023

Karolína Šůlová, tisková mluvčí Hnutí DUHA, tel. 0604-202470


 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz