Sdružení Calla
  Dnes je 29. května 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


Tisková zpráva Sdružení CALLA a Jihočeských matek

ze dne 20. června 2002

Spouštění JETE - mýty o nedostatku elektřiny a informační chaos

Budeme bez Temelína svítit loučemi?

V souvislosti s vyhlášením regulačního stupně č.1 v elektroenergetické soustavě ČR ze strany ČEPS dne 12. června, se opětovně vyrojily úvahy, že u nás citelně chybí elektřina. Vynořuje se tak jedna z již pozapomenutých "temelínských lží", kterými ČEZ i politici v devadesátých letech minulého století obhajovali dokončení jaderné elektrárny. Důvodem vyhlášení nynější regulace měl být výpadek 1. bloku JETE a souběžné plánované i neplánované odstávky na dalších elektrárnách v součtu maximálně 2 500 MW instalovaného výkonu (bez JETE) [1,2].

Jak dokládají fakta čerpající z údajů nezávislého Energetického regulačního úřadu, žádný problém s nedostatkem elekřiny ve skutečnosti nehrozí. V České republice byly k 30. dubnu 2002 v provozu elektrárny o celkovém instalovaném výkonu 15 308,9 MW (bez JETE). Nejvyšší maximum spotřeby v ČR naměřené ve 12. června bylo 7 495 MW, největší loňské maximum dosáhlo v prosinci 2001 výše 10 604 MW.

I při odečtení 2 500 MW krátkodobě odstavených elektráren a dalších cca 15 procent výkonu, který je využit na vlastní spotřebu elektráren, práci přečerpávacích vodních elektráren a ztráty v sítích nám zbývá více než dostatek výkonu (cca 11 000 MW) pro pokrytí tuzemských potřeb.

Přes tvrzení o nedostatku elektřiny a vyhlašování regulačních stupňů pro domácí odběratele pokračují masivní exporty ze strany ČEZu. Během prvních letošních čtyř měsíců ČEZ exportoval již 4,5 TWh elektřiny za průměrnou cenu 0,58 Kč/kWh. V loňském roce to bylo 12,4 TWh za průměrnou cenu 0,60 Kč/kWh.

Je nutné si uvědomit, že stoprocentním vlastníkem ČEPS, a.s. je až dosud dominantní výrobce elektřiny ČEZ, a.s.. Kroky ČEPS tedy mohou být vedeny v zájmu vlastníka, který se snaží eliminovat konkurenci a zamezit přístupu levnější elektřiny na český trh. Co nejrychlejší oddělení výroby od vyšších přenosových sítí a jejich předání nezávislému operátorovi je v zájmu všech tuzemských spotřebitelů.

Více informací:
Ing. Edvard Sequens, Sdružení CALLA, tel. . 0602 - 282 399, 038 - 73 101 66

Odkazy v textu:
[1] Vyjádření mluvčího ČEZ Kříže pro deník Právo dne 14. června 2002
[2] Oznámení ČEPS, a.s. z 12. června 2002

Přílohy ke stažení:

- č.1 s aktuální tabulkou instalovaného výkonu elektráren v české síti, grafem týdenních maxim se znázorněním situace 12. 6. 2002 a grafem vývozu/dovozu elektřiny (rtf, 639 kB)

- č.2, kde jsou grafy současného letošního vývoje spotřeby elektřiny a vývozů (xls, 55 kB)

 

Zkušební provoz 1. bloku - technické problémy a informační zmatek

Druhý den po zahájení zkušebního provozu na prvním bloku jaderné elektrárny Temelín došlo k automatickému odstavení turbogenerátoru. Ing. Vladimír Vlk, konzultant v energetice, to komentuje: "I ve zkušebním provozu se mohou objevit drobné technické problémy. Neměl by však nastat případ, kdy je závada natolik komplikovaná, že je třeba ji vyhledávat a odstraňovat v delším časovém horizontu. Závady tohoto typu (nesprávná funkce ochran, např. při signalizaci úniku vodíku - viz porucha z 12. 6.) měly být zjištěny a odstraněny již v období testů. Pokud by došlo k fyzické ztrátě vodíku, kterým se chladí generátor, musí být turbogenerátor okamžitě odstaven. V případě dalšího provozu turbogenerátoru by mohlo dojít k úniku vodíku a k případné explozi."

O celé poruše byly ze strany ČEZu podávány rozporuplné informace (viz příloha), o skutečné situaci v elektrárně v době poruchy si lze jen obtížně udělat přesnou představu. SÚJB akceptoval řešení situace jako "přijatelné provizorium". Ing. D. Drábová, předsedkyně SÚJB, konstatovala, že turbíny vypadávají několikrát do roka na mnoha elektrárnách a že se jedná o nejadernou část elektrárny, tedy bez vlivu na jadernou bezpečnost.

Dle informací z německého Ekoinstitutu dochází k výpadkům turbín u německých jaderných elektráren ojediněle, nejvýše v řádu jedenkrát za rok na jedno zařízení . Počet poruch u jaderné elektrárny Temelín je ale dle pracovníků Ekoinstitutu nápadný.

"Tlak na to, aby elektrárna urychleně znovu vyráběla elektřinu vedl evidentně k nestandardnímu řešení - k připojení turbíny a k prověřování závady za provozu. To tentokrát neohrozilo jadernou bezpečnost, ale je to precedens, který by se při odstraňování poruch rozhodně neměl opakovat" říká Dana Kuchtová.

Více informací:
Mgr. Dana Kuchtová, Jihočeské matky, tel.: 0602 - 152 023, 038 - 74 270 91


Příloha:
Příklad informační politiky ČEZu a SÚJB u poruchy na JETE 12. 6. 2002:

11. 6. 2002, ředitel František Hezoučký při návštěvě premiéra Zemana a ministra Grégra na Temelíně: "Elektrárna musí být ještě v režimu zkušebního provozu bedlivě sledována, podobně jako auto v záběhu, jinak by ale měla bez potíží vyrábět elektřinu."

12. 6., zpráva ČTK , mluvčí elektrárny M. Nebesář: "Nesprávná funkce jedné z ochran v rozvodně šest kilovoltů byla v úterý večer příčinou automatického odstavení turbogenerátoru. Po výměně čidla ochrany se při opětovném zvyšování výkonu projevila netěsnost na turbogenerátoru..."

13. 6., Zpráva ČTK, předsedkyně SÚJB D. Drábová: " ..Po dny, kdy bude obsluha odstraňovat závadu, bude 1000megawatový reaktor pracovat asi na dvou procentech."

14. 6., Hospodářské noviny, M. Nebesář: ...Předpokládáme, že do týdne budeme připraveni pokračovat ve zkušebním provozu."

14. 6., Zpráva ČTK, M. Nebesář: "Demontovali jsme části zařízení, znovu ověřili těsnění a měřící čidla. Nezjistili jsme netěsnost, a proto jsme připojili turbogenerátor do sítě. Vše ověřujeme za chodu turbíny."

15. 6. - sobota, žádná informace ze strany ČEZu ani SÚJB

15. 6. - Právo, 15. 6, F. Hezoučký. "Vodík sice unikl, ale minimálně." Část problematického zařízení ovšem zůstávala odkrytována. Jaderný dozor tvrdil, že jde o přijatelné provizórium.

16. 6. - Zpráva ČTK: Reaktor prvního bloku jaderné elektrárny Temelín pracuje od sobotního dopoledne na 100 procent. "Problémy s únikem vodíku se ukázaly jako falešný poplach, takže v sobotu dopoledne jsme zvýšili výkon na 100 procent a teď jedeme jenom podle potřeb Ústředního energetického dispečinku. Jestliže řekne, abychom výkon snížili, tak ho snížíme" uvedl F. Hezoučký

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz