Sdružení Calla
  Dnes je 12. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy
Tisková zpráva sdružení Calla ze dne 7. 1. 2009

Malé vodní elektrárny a životní prostředí

Sdružení Calla pokračuje v cyklu pracovních setkání, která jsou zaměřena na problematiku možných negativních dopadů využívání obnovitelných zdrojů energie na životní prostředí.  Druhým tématem jsou zdroje s dlouholetou tradicí - malé vodní elektrárny.  Ty mají řadu přínosů. Při špatné praxi ale mohou mít také negativní dopady na životní prostředí. Workshop na toto téma se uskuteční ve středu 14. ledna 2009 na Ekonomické fakultě  Jihočeské univerzity v Táboře.

V programu se zaměříme na tři témata - problematiku minimálních zůstatkových průtoků a hustoty česlí, na rybí přechody  a rovněž na vodoprávní problematiku. Na debatu jsou zváni zástupci provozovatelů malých vodních elektráren, státní správy (např. Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství, Krajského úřadu,  České inspekce životního prostředí či AOPAK), Povodí Vltavy, rybáři a další zástupci nevládních organizací a profesních sdružení.Cílem akce je během debaty oddělit předsudky od faktů a definovat takové podmínky, které zabezpečí fungování a rozvoj sektoru malých vodních elektráren s minimalizací dopadů na životní prostředí   

V březnu se pak v Jindřichově Hradci zaměříme na problematiku větrných elektráren. Cyklus završíme v dubnu exkurze na příkladná zařízení v Rakousku. Výsledkem posléze budou metodické listy pro investory a budoucí provozovatele těchto zdrojů.

Edvard Sequens řekl: "Narůstá potřeba vyrábět co nejvíce energie z čistých a místně dostupných zdrojů, kam malé vodní elektrárny patří. Na druhé straně tyto tvoří překážky pro živočichy ve vodních tocích. Věřím, že lze oba požadavky skloubit."


Kontakty:
Edvard Sequens, Sdružení Calla
telefon: 602 282 399, email: edvard.sequens(zavinac)calla.cz

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz