Sdružení Calla
  Dnes je 22. května 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajkaTisková zpráva ze dne 15. 4. 2011

Calla chrání (nejen) břehule

Také v letošním roce upraví Calla některé perspektivní hnízdní stěny pro kolonie ohrožených břehulí říčních, jejichž ochranou se dlouhodobě zabývá. Díky projektům Cally se ukazuje, že ochrana břehulí pomáhá i mnoha dalším druhům.

Calla se o kolonie břehulí stará úspěšně již několik let. Díky našemu úsilí a spolupráci dalších jednotlivců i organizací se v posledních letech podařilo zastavit prudký pokles břehulí populace v jižních Čechách. Mezi lety 1999 a 2009 totiž klesly stavy místních břehulí o více než polovinu. Údržba hnízdních stěn břehulí není technicky ani finančně náročná, zato se však musí provádět opakovaně, nejméně jednou za dva roky. Tento ptačí druh je dnes již zcela závislý na vhodné péči o hnízdní stěny v aktivních i opuštěných pískovnách.

Již v minulém roce jsme se zaměřili na vedlejší efekty aktivní péče o hnízdiště břehulí, které spočívají ve vytvoření náhradních biotopů pro desítky druhů blanokřídlého hmyzu, z nichž mnoho je na území naší republiky vzácných. Někdy dokonce existuje mimo pískovny jen jeden či několik nálezů. Staré nory břehulí navíc osídluje mnoho různých druhů ptáků apod. Studie mimo jiné pomohla upřesnit metody péče o kolonie břehulí, aby lépe vyhovovala také bezobratlým.

"Naše výzkumy přesvědčivě ukazují, že břehule patří mezi tzv. vlajkové druhy. Znamená to, že pokud je účinně chráníme, spolu s nimi prosperuje i celá řada dalších druhů využívajících stejný biotop," říká biolog Petr Heneberg, který se na výzkum živočichů využívajících území ovlivněná těžbou specializuje.

Novým příspěvkem do portfolia druhů využívajících kolonie břehulí se stal objev zajímavého druhu motolice (parazitického ploštěnce) v pískovně u Záblatí na Třeboňsku. Jedná se o druh Collyriclum faba (český název nemá). Obývá charakteristické kožní cysty na povrchu těla drobných pěvců, kteří jsou jeho konečnými hostiteli. Mezihostitel dosud není znám. Zajímavostí záblatského nálezu je hned několik. Jedná se o první nález tohoto cizopasníka na břehuli říční, první nález na evropských vlaštovkovitých a patrně i první doložený výskyt v Jihočeském kraji. Na objevu zveřejněném v březnu v prestižním časopise Parasitology Research se kromě Petra Heneberga z 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze podíleli také další čeští a zahraniční vědci – parazitolog Ivan Literák z brněnské Veterinární a farmaceutické univerzity a ornitologové z Maďarska a Polska, kteří souběžně zjistili výskyt stejného druhu u vlaštovek a břehulí na území dalších středoevropských států.

"Málokdo si uvědomuje, že podstatná část druhové rozmanitosti života kolem nás je tvořena parazity. Pokud chráníme jakýkoli ohrožený druh, chráníme zároveň s ním i mnoho dalších, méně nápadných organismů, a to včetně jeho cizopasníků," uvádí k objevu Jiří Řehounek, který se v Calle věnuje ochraně přírody a ekologické obnově těžebních prostorů.

Další informace k tématu:
Webová stránka "Adoptujte břehuli!" – www.calla.cz/brehule
Skládačka "Břehule říční v jižních Čechách – rozšíření, ohrožení a ochrana" - www.calla.cz/index.php?path=hl_stranka&php=4_nabidka.php#brehule

Kontakty:

RNDr. Jiří Řehounek (Calla), 605 066 898, RehounekJ(zavinac)seznam.cz

 

Tento projekt je realizován za podpory Státního fondu životního prostředí ČR a Ministerstva životního prostředí ČR. Obnovu břehulích stěn podpořili také dárci projektu "Adoptujte břehuli".


mpcr zpcr


 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz