Sdružení Calla
  Dnes je 12. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Společná tisková zpráva Občanské iniciativy pro ochranu životního prostředí, Jihočeských matek, Cally – Sdružení pro záchranu prostředí a sdružení V havarijní zóně Jaderné elektrárny Temelín
ze dne 24. ledna 2012

"Zátěžové zkoušky" jaderných elektráren Dukovany
a Temelín - opravdu vše v nejlepším pořádku?

   Zprávy o zátěžových testech jaderných elektráren v Dukovanech a Temelíně, které Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) předal do Bruselu, ukazují na snahu vydávat výsledky velmi nepravděpodobných ideálních průběhů havárií za průkaz bezpečnosti obou elektráren. Souběh více nepříznivých okolností například po zemětřesení není zpracován. ČEZ i Státní úřad pro jadernou bezpečnost také nedodrželi požadavky na zkoušky vydané ENSREG – Evropským sdružením jaderných regulátorů, kdy měl být vyhodnocen i pád letadla na elektrárnu.
  Co zveřejněné zprávy ukázaly:

  • ČEZ i SÚJB ve zprávách mystifikují, když tvrdí, že reaktory v JE Dukovany jsou opatřeny kontejnmentem, tedy ochrannou obálkou. Nic takového v naší nejstarší jaderné elektrárně není.
  • Základová deska kontejnmentu JE Temelín (nachází se ve výšce 13 metrů) se při nehodě s tavením paliva může zcela protavit již po 24 hodinách od začátku nehody.
  • Integrita systému hermetických boxů v JE Dukovany  je ohrožena požárem, explozí vodíku a selháním dveří do reaktorové šachty. V pozdější fázi havárie se reaktorová šachta protaví.
  • Objekty hasičského sboru v obou elektrárnách nejsou odolné proti zemětřesení, při prvních náznacích zemětřesení má být požární technika z těchto objektů vyvezena, což nemusí být realistické očekávání. S technikou je ale počítáno při řešení scénářů havárie.
  • Pracoviště havarijního štábu a technického podpůrného centra JE Dukovany se nachází v objektu, který není odolný proti zemětřesení ani proti záplavám. Instrukce pro případ, že tento objekt nebude funkční, neexistují.
  • Střecha strojovny JE Dukovany není odolná proti zatížení stoletým sněhem. Zřícení střechy by způsobilo závažné bezpečnostní problémy, protože ve strojovně se nacházejí bezpečnostně  významná zařízení.

   Další problematické body, nalezené po analýze zveřejněných zpráv, jsou v příloze.
  Dalibor Stráský, jaderný expert, který analyzoval zveřejněné zprávy, řekl: „Elektrárny nejsou připravené na nadprojektové poruchy. Mnohé požadované analýzy stále nebyly vypracovány, navrhovaná protiopatření nejsou realistická. Při nejzávažnějších nehodách s tavením paliva je zjištěno, že jsou nezvladatelné a je třeba počítat s uvolněním radioaktivních látek do životního prostředí.“
    Monika Wittingerová-Machová z Jihočeských matek doplnila: „Zprávy o zátěžových testech poukazují na některá závažná rizika – nejsou například zpracovány postupy pro uzavření kontejnmentu v případě totálního výpadku  zdrojů v situaci, kdy je kontejnment otevřený nebo chybí záložní prostředky  pro odvod tepla z bazénu vyhořelého jaderného paliva v Temelíně. Přes tato zjištění nebyl podle Státního úřadu pro jadernou bezpečnost nalezen  stav, který by bylo třeba bez prodlení řešit a obě naše jaderné elektrárny  jsou  podle tohoto úřadu schopny  zvládnout  i  extrémní  havárie. Vypadá to tedy, že celý proces zátěžových testů je pouze formální ve stylu:„Aby se Brusel nažral a na Dukovanech a Temelíně zůstalo vše při starém“.“
“V jaderné energetice musí mít bezpečnost nejvyšší prioritu a nelze ji podřizovat ekonomickým zájmům jaderného průmyslu. Žádáme proto české i evropské dozorné orgány o prosazení nejpřísnějšího reálného posouzení bez kompromisů a kosmetického či "papírového" vylepšování obrazu evropských jaderných elektráren," dodává Marta Heveryová ze sdružení V havarijní zóně Jaderné elektrárny Temelín.

Další informace mohou poskytnout:

Pavel Vlček, Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí, tel.: 777 006 241, e-mail: pavel.vlcek(zavinac)oizp.cz
Monika Machová Wittingerová, Jihočeské matky, tel.: 603 516 603, e-mail: jihoceske.matky(zavinac)ecn.cz
Edvard Sequens, Calla, tel.: 602 282 399, e-mail: edvard.sequens(zavinac)calla.cz
Marta Heveryová, V havarijní zóně Jaderné elektrárny Temelín, tel.: 608 528 985, e-mail: marta.heveryova(zavinac)seznam.cz

V příloze: Stanovisko ke konečným zprávám ČEZ o výsledcích zátěžových testů jaderných elektráren Temelín a Dukovany

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz