Sdružení Calla
  Dnes je 29. května 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Tisková zpráva ze dne 12. května 2016

Přestane Správa úložišť utajovat informace?

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Městský soud v Praze na základě žaloby Calla – Sdružení pro záchranu prostředí zrušil rozhodnutí ředitele Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), kterým v roce 2012 omezil zpřístupnění některých žádaných dokumentů podle zákona o právu na informace. Konkrétně se jedná o zápisy z jednání Rady SÚRAO a o Zprávu o kontrole tvorby rezerv na vyřazování jaderných zařízení za rok 2011, resp. 2012, které byly Calle zpřístupněny pouze v cenzurované podobě.

     Soud potvrdil názor Cally, že Správa úložišť nepředložila takové důvody, které by ji opravňovaly k utajování částí požadovaných dokumentů. Ředitel Správy úložišť tak bude moci při novém rozhodnutí přestat informace tajit anebo bude muset nalézt podstatně lepší zdůvodnění pro skrývání, které obstojí u soudního přezkumu.

   Veřejnost by měla dostat informaci, zda finanční rezervy, které ČEZ odkládá na budoucí vyřazování svých jaderných elektráren, jsou odkládány v potřebné výši i žádaným způsobem. V opačném případě by pak desítky miliard korun museli v budoucnu zaplatit daňoví poplatníci.

    Rovněž přístupné by měly být zápisy z jednání Rady Správy úložišť radioaktivních odpadů, která je orgánem i veřejné kontroly nad SÚRAO a má dohlížet nad hospodárností vynakládaných prostředků ze státního jaderného účtu.  Jak ukázal například poslední vývoj v případě Podzemního výzkumného pracoviště Bukov, rozhodnutí o investici do jeho stavby v dnešní výši 94 milionů korun v rozporu s vládní „Koncepcí nakládání s vyhořelým jaderným palivem a radioaktivními odpady v ČR“ neučinila vláda, ale na počátku roku 2013 právě Rada. Prvotní investice pak vyvolávají požadavky na další – náklady z veřejných prostředků na vybudování, provoz a výzkum v podzemním výzkumném pracovišti do roku 2030 tu mají podle představ SÚRAO činit bezmála 1,8 miliardy korun [1].

   Edvard Sequens z Cally k rozhodnutí soudu sdělil: „Správa úložišť v poslední době zdůrazňuje otevřenost svého jednání, předpokládáme tedy, že se k dokumentům konečně dostaneme. Jen po oněch čtyřech letech, co trvala snaha o soudní nápravu, již budou poněkud neaktuální.“

 

Další informace mohou poskytnout:

Ing. Edvard Sequens, Calla, tel.: 602 282 399, e-mail: edvard.sequens(zavinac)calla.cz
Mgr. Pavel Doucha, Doucha Šikola advokáti s.r.o. – právní zástupce Cally v tomto sporu, tel.: 608 873 437, e-mail: doucha(zavinac)dsadvokati.cz

 

Přílohou:

 

Poznámky:
[1] Dokument „Návrh řešení sociálních důsledků uzavírky uranového dolu Rožná v Dolní Rožínce“, který projednala vláda 13. ledna 2016, obsahuje návrhy na další rozvoj podzemního výzkumného pracoviště v Bukově z veřejných prostředků

 

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz