Sdružení Calla
  Dnes je 3. března 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Společná tisková zpráva Našeho domova a Cally ze dne 20. srpna 2018

V Jivně se opět rozhoduje o údolí Rudolfovského potoka

Obec Jivno letos opět projednává svůj územní plán. Konkrétně jde o schválení jeho změny, která se týká především údolí Rudolfovského potoka. Nové projednávání je reakcí na zrušení některých částí územního plánu.

Místní obyvatelé a nevládní organizace považují za zásadní, aby na území přírodně a rekreačně cenného údolí nevznikla nová zástavba. Nechtějí také zvýšit na jediné zpevněné cestě v údolí zvýšení automobilové dopravy a mají připomínky k odkanalizování některých plánovaných staveb, aby nedocházelo k ohrožení podzemních č povrchových vod.

„Již v srpnu 2017 jsme předložili znalecké posudky a odborná vyjádření, která potvrzují cennost údolí Rudolfovského potoka, a jivenské zastupitelstvo je schválilo jako součást zadání. Naše letošní připomínky se opět týkaly především ploch určených k zástavbě v údolí, zejména ve významném krajinném prvku Rudolfovský lom. Přestože došlo k dílčím změnám, stále by podle návrhu obce bylo možné v údolí stavět“ říká Jaroslav Valevský ml. ze spolku Náš domov.

Osud údolí Rudolfovského potoka ukazuje, jak důležitá je občanská angažovanost. Nebýt aktivity místních obyvatel a spolků, už by se v údolí dávno stavělo. Díky aktivním občanům byl navržen a registrován významný krajinný prvek Rudolfovský lom a krajský úřad zrušil některá kontroverzní ustanovení územního plánu obce Jivno. Místní se dokonce z velké části podíleli i na biologickém průzkumu údolí, který prokázal výskyt 38 chráněných a ohrožených druhů (což dnes již není konečné číslo). Podporu zachování údolí v současném stavu vyjádřila i řada okolních obcí a měst.

„Údolí Rudolfovského potoka zůstává v okolní intenzivně využívané krajině důležitým místem pro ochranu přírody, což bylo mimo jiné vyjádřeno i registrací čtyř významných krajinných prvků. Nejde přitom jen o chráněné a ohrožené druhy. V údolí nacházejí útočiště i dosud běžné druhy, které však z naší krajiny v poslední době mizejí,“ potvrzuje entomolog Jiří Řehounek z Cally, který se na biologickém průzkumu údolí také podílel.

„Snahy o ochranu údolí zatím nekončí. Projednávání změny jivenského územního plánu se proto budeme aktivně účastnit. Zavazuje nás k tomu i silná podpora veřejnosti nebo okolních obcí,“ uzavírá Zdeňka Sobíšková ze spolku Náš domov.

Kromě Našeho domova a Cally uplatnilo připomínky k územnímu plánu Jivna také někteří občané Rudolfova. K nové zástavbě ve VKP Rudolfovský lom se postavil negativně také odbor životního prostředí českobudějovického magistrátu. Termín veřejného projednávání změny územního plánu dosud není znám.

 

Kontakty:

MUDr. Jaroslav Valevský (Náš domov) 606 287 428
Ing. Eliška Štěpánová (Náš domov) 603 719 527
Ing. Zdeňka Sobíšková (Náš domov) 606 257 142
Jaroslav Valevský (Náš domov) 602 846 414
Ing. Milan Dušejovský (Náš domov) 723 576 643
RNDr. Jiří Řehounek (Calla) 734 238 963

 

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz