Sdružení Calla
  Dnes je 18. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Tisková zpráva Platformy proti hlubinnému úložišti ze dne 21. února 2020

Pane ministře, je nejvyšší čas na změnu

Platforma píše Karlu Havlíčkovi kvůli chybějícímu zákonu a spěchu při výběru

Platforma proti hlubinnému úložišti upozornila formou otevřeného dopisu ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka, že na jednu stranu trvá na spěchu při výběru lokalit pro úložiště a na druhé odkládá dokončení návrhu zákona o zapojení obcí do výběru. Za situace, kdy jsou oprávněné požadavky samospráv ignorovány, rostou obavy, že i zapojení obcí do poradního expertního panelu pro výběr lokalit, kde mají jednoho zástupce a dále roli pozorovatelů, má zejména vytvářet dojem otevřeného a férového postupu. Starostové si tak stále více kladou otázku, zda takovou roli chtějí hrát.

V pondělí vláda schválila Plán činnosti SÚRAO, ve kterém je zmíněno, že dojde k posunutí časových milníků výběru lokality pro úložiště oproti schválené Koncepci nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem. To zástupci Platformy považují za rozumné. Má-li být garantována bezpečnost na statisíce let, nelze práce uspěchat.  Jenže ve skutečnosti ministr Havlíček trvá na termínu výběru čtyř lokalit do konce června tohoto roku, navzdory tomu, že poradní expertní tým by na svou práci potřeboval více času.  Přitom teprve v minulém týdnu byla vzata na vědomí metodika výběru.

Je zjevné, že čas je zapotřebí i ke změně věcného záměru zákona o zapojení obcí do procesu výběru a výstavby úložiště, který na ministerstvu průmyslu nabírá další zpoždění. Starostové měst a obcí sdružených v  Platformě a zástupci občanů aktivních ve spolcích jsou velmi zklamáni jeho podobou, která vznikla na ministerstvu. Slibované posílení práv obcí při výběru úložiště cestou nového zákona se nekoná.  Konzultace s obcemi, jak proběhla v druhé polovině loňského roku, skončila odmítnutím prakticky všech připomínek obcí.  A ještě ministerstvu posloužila k tvrzení, že návrh vznikl po komunikaci s obcemi.

Jiří Popelka, starosta města Jistebnice a mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišti, řekl: „Když výběr úložiště probíhá ve velkém spěchu a zároveň návrh zákona o zapojení obcí do výběru ministerstvo průmyslu neustále odkládá, začíná to připomínat kulišárnu. Navenek jsou obce u výběru, ve skutečnosti se ale slíbené a potřebné posílení jejich práv nekoná.“

Platforma proti hlubinnému úložišti sdružuje 48 členů (32 obcí a měst a 16 spolků) za účelem prosazování takového způsobu hledání řešení problému vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních odpadů, který bude otevřený, průhledný a v němž obce a veřejnost budou mít zákony dostatečně garantované možnosti hájit své oprávněné zájmy. www.platformaprotiulozisti.cz

 

Další informace může poskytnout:

Jiří Popelka, starosta obce Jistebnice a mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišti, tel.: 602 442 799, E-mail: starosta@jistebnice.cz

 

 

V příloze:

Otevřený dopis Platformy proti hlubinnému úložišti Ministrovi průmyslu a obchodu Karlu Havlíčkovi z 20. února 2020

 

 

 

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz