Sdružení Calla
  Dnes je 14. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Ochrana přírody a krajiny

Aktuality:

  2. 7. 2024 - Konec června byl tradičně ve znamení terénních akcí v jihočeských pískovnách. Kromě biologických průzkumů máme za sebou např. projektový den v Pískovně Ledenice ve spolupráci s místní základní školou nebo exkurze pro studenty oboru "Ekologie a životní prostředí" na SUPŠ Karlovy Vary. Tipy na výlety do zajímavých jihočeských pískoven najdete na webu Objevte svou pískovnu.
  24. 6. 2024 - Calla, Biologické centrum AV ČR a Přírodovědecká fakulta JU pořádají v pondělí 9. září 2024 odborný seminář "Přírodě blízké hospodaření na rybnících". Akce proběhne od 9:30 v prostorách PřF JU a zaměří se na význam rybníků, jejich živinovou zátěž, kontrolu rybničního hospodaření nebo různé důležité skupiny organismů. Další informace najdete v pozvánce.
Cep
  27. 5. 2024 - Krajský úřad rozhodl, ve zjišťovacím řízení EIA, že záměr na těžbu štěrkopísku v Krašlovicích u Vodňan bude posuzován podle zákona. Vlivy záměru na životní prostředí tak může i nadále připomínkovat veřejnost. Krajský úřad vyhověl připomínkám místní veřejnosti i Cally. Více informací zjistíte ne webu CENIA.
  14. 5. 2024 - Na květnovém Zeleném úterku jsme přivítali ochránce přírody a zoologa Mojmíra Vlašína. Beseda se jmenovala "Co se to tu plazí?" a jejím tématem byla ochrana plazů v ČR. Mojmír Vlašín prezentoval také ukázky ze svých knížek, které četla Naďa Johanisová, a nakonec došlo i na bílého hada.
  19. 3. 2024 - Zelený úterek: "Lipno - rekreační areál bez limitů?" s Pavlou Setničkovou předsedkyní spolku Lipensko pro život se věnoval rychlé proměně krajiny kolem Lipna k horšímu. Vyrostla tu řada apartmánů, hotelů, přístavišť, sjezdovek a dalších zařízení určených pro rekreaci. Developerské projekty dále pohlcují volnou krajinu. Jak vážná je situace? Jaký je vliv na přírodu, krajinu a vodu v Lipně? A co se s tím dá udělat? Beseda se konala jako obvykle v českobudějovickém klubu Horká vana.
  23. 2. 2024 - Bývalá pískovna a její okolí u města Borovany patří mezi oblíbené cíle místních obyvatel a přírodovědců. Najdeme tu i chráněné druhy rostlin, hub a živočichů. Jejich budoucnost zde ale mohou ohrozit plány na dolování živce, nyní probíhá posouzení vlivů na životní prostředí. Calla se v kauze také angažuje. Chcete-li vědět víc, podívejte se na dokument "Živo kolem živce" z cyklu Nedej se.
  20. 2. 2024 - Únorový Zelený úterek se jmenoval "Nový ptačí park Zbudovská blata" a povídat na něj přišel Kryštof Chmel, správce ptačího parku z České společnosti ornitologické. Besedě tentokrát naslouchal plný sál Horké vany.
  16. 1. 2024 - První Zelený úterek v novém roce nesl název "Geocaching a ochrana přírody". O tom, jak může hledání krabiček škodit nebo prospívat ochraně přírody přijel povídat Ondřej Vítek z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
  29. 12. 2023 - Květnaté pásy v Českých Budějovicích hostí mnoho druhů samotářských včel a vos, včetně řady ohrožených druhů. Jejich monitoring odhalil v roce 2023 výskyt 132 druhů z této skupiny, z toho osm bylo ohrožených druhů řazených do červeného seznamu. K tématu si můžete přečíst zprávu.
  19. 12. 2023 - I letos probíhal v Pískovně Ledenice kromě ochranářského managementu také biologický průzkum, který byl zaměřený hlavně na suchozemský hmyz. Celkem bylo zjištěno 149 druhů hmyzu, z nichž 15 je zařazeno do červeného seznamu ohrožených druhů. Výsledky průzkumu si nyní můžete přečíst v závěrečné zprávě.
  18. 12. 2023 - Od roku 2017 krášlí park Stromovka a vědecký kampus v Českých Budějovicích tzv. květnaté pásy a po stejnou dobu probíhá i jejich monitoring. Pokud vás zajímá, co na nich letos rostlo a kvetlo, můžete se podívat do zprávy z botanického a vegetačního monitoringu.
  15. 12. 2023 - V Pískovně Ledenice jsme zakončili sezónu vyřezáním náletu na písčinách, v mokřadech a kolem tůní. Některé vrby také ořezáváme "na hlavu", Tipy na pozorování a fotografování přírody v pískovnách (nejen v Ledenicích) najdete na webu Objevte svou pískovnu.
  15. 12. 2023 - I letos se podařilo uskutečnit v Českých Budějovicích monitoring kvetoucích trávníků, které se sečou extenzivně a mozaikově. Kromě významu takové péče o městské trávníky se také podařilo potvrdit výskyt několika ohrožených druhů rostlin a hmyzu. K tématu si můžete přečíst zprávu z monitoringu rostlin a z monitoringu hmyzu.
  9. 12. 2023 - Poslední přírodovědná vycházka roku 2023 se jmenovala "Na krmítko do Branišovského lesa". Vedl ji ornitolog Petr Veselý, který účastníkům ukázal krmítko využívané pro ornitologický výzkum. Součástí vycházky byl také odchyt, určování a kroužkování ptactva.
  30. 11. 2023 - Během monitoringu denních motýlů na květnatých pásech a kontrolních plochách v budějovickém parku Stromovka a vědeckém kampusu byl letos zaznamenán 151 jedinců patřících ke 14 druhům. Také letos hostily květnaté pásy a extenzivně sečené trávníky více druhů, než trávníky sečené intenzivně. Zájemci si mohou přečíst letošní závěrečnou zprávu z pera Jany Lipárové.
  21. 11. 2023 - S cyklem Zelených úterků roku 2023 jsme se rozloučili přednáškou na téma "Jak města a obce ovlivňují kvalitu vod, aneb co se stane, když nad nimi zaprší ..." Pozvání přijal Jan Potužák, vodohospodář z Povodí Vltavy. Kvalita povrchových vod se i přes fungující čistírny měst a obcí příliš nelepší. V létě mnohé rybníky či přehrady připomínají svou barvou vody spíše "green" golfového hřiště než průzračnou vodu známou z některých pískoven či jezer. Co je hlavní příčinou tohoto neutěšeného stavu? Plynou z toho nějaká rizika a jaké výzvy ke zlepšení nás čekají? Beseda proběhla v českobudějovickém klubu Horká vana 21. 11. 2023.
  7. 11. 2023 - Přijali jste pozvání na besedu s fotografem a milovníkem přírody Václavem Sojkou pod názvem "České Švýcarsko ve fotografii". Motivací fotografické práce Václava Sojky je už tři desítky let ochrana přírody. Je zaměstnán u Národního parku České Švýcarsko, jehož nádheru umí na fotografiích zachytit jako málokdo. A o krásu živé i neživé přírody tohoto koutu naší země se s námi podělí. S optimismem se také podíváme na proměnu území, které vloni zasáhl rozsáhlý lesní požár. Konalo v Kulturním klubu Horká vana v Českých Budějovicích za finanční podpory jihočeské Krajské sítě environmentálních center KRASEC, Jihočeského kraje a Magistrátu města České Budějovice.
  17. 10. 2023 - Říjnová beseda z cyklu Zelených úterků se jmenovala "Havrani v Budějovicích" a proběhla v úterý 17. října. O životě havranů v krajské metropoli vyprávěl ornitolog Petr Veselý z Přírodovědecké fakulty JU.
  16. 10. 2023 - Krajský úřad vrátil už podruhé k přepracování dokumentaci EIA na nový rekreační satelit v Kovářově na Lipensku. Opět si také vyžádal vypracování rozlohou menší varianty záměru, která by omezila jeho negativní vlivy na životní prostředí, což dosud investor ignoroval. Spolky navrhovaly záměr rovnou zamítnout. Více se dočtete v tiskové zprávě.
  14. 10. 2023 - Přírodovědná vycházka "Za houbami na tankodrom" proběhla v sobotu 14. října a vedli ji mykolog Aleš Jirsa a entomolog Jiří Řehounek. Vydali jsme se na okružní trasu kolem Velkého Vávrovského rybníka, kde jsme si mohli prohlédnout nejen spoustu druhů hub, ale i vzácné kormorány malé.
  8. 10. 2023 - Mimořádně jsme zařadili přírodovědnou vycházku "Za rybami k Bagru", která proběhla v neděli 8. října, Provázeli ichtyolog Petr Blabolil a entomolog Jiří Řehounek. Kromě odchytu a poznávání vodních živočichů se mluvilo také o dalším osudu nádrže Bagr v parku Stromovka. Chytili jsme celkem devět druhů ryb.
  2. 10. 2023 - Spolky chránící přírodu a krajinu na Lipensku nesouhlasí s výstavbou nového rekreačního satelitu u Kovářova na Lipensku. Svůj nesouhlas vysvětlují v aktuální tiskové zprávě, která se věnuje negativním vlivům záměru na přírodu, krajinu nebo kvalitu vody v Lipně.
Skryj starší aktuality » Zobrazit starší aktuality »
  19. 9. 2023 - Spolky Calla a Lipensko pro život poslaly připomínky k novému rekreačnímu satelitu v Kovářově u Lipna, jehož investor předložil v rámci procesu EIA přepracovanou dokumentaci. Změny jsou však stále jen kosmetické. Nová varianta úplně ignoruje požadavek krajského úřadu na redukci záměru, která by alespoň zmírnila negativní vliv záměru na ohrožené druhy, krajinný ráz, místní obyvatele nebo kvalitu vody v Lipně. Spolky navrhují záměr zamítnout.
  17. 9. 2023 - Calla a ZŠ Ledenice uspořádaly exkurzi "Příroda v Pískovně Ledenice". Exkurze byla zaměřená zejména na hmyz a ptáky a její součástí byl také odchyt a kroužkování ptáků. Lektorovali Petr Veselý, Tomáš Ditrich, Helena Jaloševská a Jiří Řehounek.
  14. 9. 2023 - Projekt na ochranu Pískovny Ledenice letos probíhá ve spolupráci Cally se ZŠ Ledenice. Po biologickém průzkumu a projektovém dnu, na němž ledeničtí žáci pomohli i s praktickou ochranou pískovny, chystáme také exkurzi "Příroda v Pískovně Ledenice", která proběhne v neděli 17. září. Více se dozvíte z aktuální tiskové zprávy.
  4. 9. 2023 - Pětasedmdesát účastníků přilákal odborný seminář "Jak založit květnatý trávník", který uspořádala Calla a Přírodovědecká fakulta JU. Součástí semináře byla také praktická ukázka čtyř strojů na kartáčování osiva z druhově bohatých luk.
  28. 8. 2023 - Spolky Calla, Lipensko pro život a Šumava Ne Na Prodej upozornily, že aktuální statistiky o výstavbě rodinného bydlení na Lipensku jsou jen zástěrkou pro developerské projekty nových rekreačních satelitů. Domnívají se, že novou zástavbu na Lipensku je třeba výrazně přibrzdit, jinak poškodí zdejší přírodu i kvalitu vody v Lipně. Více se dočtete v tiskové zprávě.
  27. 8. 2023 - Proces EIA na pokračování těžby vltavínů u Ločenic, který aktivně připomínkují místní i spolky NATURA Nesměň a Calla, bude pokračovat sepsáním dokumentace. Calla se kromě řady konkrétních připomínek ohrazuje proti podivné představě, že ložiska vltavínů nejlépe ochráníme jejich vytěžením. Na webu lze najít podrobné informace k procesu EIA.
  25. 8. 2023 - Monitoring kvetoucích trávníků a květnatých pásů se nezastavil ani v létě. Opět se ukazuje, že kvetoucí byliny jsou pro hmyz životně důležité a přitahují do města i ohrožené druhy. Extrémní červencové počasí se na městských trávnících projevilo, naštěstí však magistrát pozastavil jejich sečení. K tématu si můžete pustit reportáž České televize.
  7. 8. 2023 - Krajský úřad ukončil ve zjišťovacím řízení proces EIA na záměr LAKE RESORT LIPNO, který vzniká na místě, kde už rekreační areál existuje, byť o něco navyšuje jeho kapacitu. Projekt aktivně připomínkovaly také jihočeské spolky. Mnohé připomínky týkající se např. zeleně nebo čištění odpadních vod byly vzaty v úvahu nebo budou předmětem dalšího jednání.
  29. 6. 2023 - V neděli 25. června měl premiéru nový díl Nedej se pod názvem "Novohradská tragikomedie", v němž najdete i vyjádření Cally. Slovy tvůrců: "Jiřickou nádrž v Novohradských horách někteří vědci přirovnávají k šumavskému jezeru Laka a to jak biologickou hodnotou, tak ekologickou významností. Úroveň její ochrany tomu ale neodpovídá. Naopak je zde provozován komerční rybolov, který může být pro tento jedinečný horský ekosystém zcela zničující. Podnikání na Jiřické nádrži navíc přichází do konfliktu i s jejími návštěvníky."
  16. 6. 2023 - V Českých Budějovicích se objevil kriticky ohrožený čmelák klamavý, který potřebuje větší plochy bobovitých rostlin. Po rychlé domluvě přírodovědců s magistrátem a firmou pečující o trávníky byly upraveny plány mozaikově sečených trávníků tak, aby čmeláci nepřišli o pastvu. Více informace najdete v tiskové zprávě, o českobudějovických kvetoucích trávnících také na Facebooku.
  16. 6. 2023 - V polovině června proběhl ve spolupráci se ZŠ Ledenice projektový den v ledenické pískovně. Ledeničtí šesťáci pomáhali s ochranou písčin vytrháváním náletových dřevin a potom si mohli vyzkoušet odchyt vodních i suchozemských živočichů s pomocí sítěk a jejich určování. Více informací o projektu se dozvíte z tiskové zprávy.
  1. 6. 2023 - Calla připravila ve spolupráci se ZŠ Ledenice projekt v ledenické pískovně. Jeho součástí bude mimo jiné projektový den pro žáky místní školy, kteří pomohou s péčí o vzácná stanoviště a vyzkouší si také chytání a určování různých živočichů, nebo exkurze pro veřejnost. Další informace najdete v aktuální tiskové zprávě nebo na webu "Objevte svou pískovnu".
  17. 5. 2023 - Nový rekreační satelit v Mokré na Lipensku (součást Černé v Pošumaví) čelí dalšímu problému. Krajský úřad zrušil pro nezákonnost a nepřezkoumatelnost tzv. regulační plán Mokré, což investorovi komplikuje situaci. Projekt také míří do celého procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Více se dozvíte z aktuální tiskové zprávy.
  16. 5. 2023 - Květnový Zelený úterek se jmenoval "Hotely pro včely" a proběhl 16. května. Naše pozvání přijal Jan Erhart z Biologického centra AV ČR, který povídal o tzv. hmyzích hotelech a jejich významu pro samotářské včely a jiný hmyz. Účastníci se také dozvěděli, jak hmyzí hotel správně postavit.
  13. 5. 2023 - Přírodovědná vycházka "Výprava k mokřadu u Vidova" proběhla v sobotu 13. května. Vycházkou rovázeli botanik Martin Lepší, ornitolog Petr Veselý a entomolog Jiří Řehounek. Součástí vycházky byla ukázka odchytu a kroužkování ptactva, při němž se největší pozornosti účastníků těšili žluva, kukačka a kulík.
  11. 5. 2023 - I letos se chystají mozaikové a extenzivní seče českobudějovických trávníků, o kterých si můžete dozvědět více v aktuální tiskové zprávě, průběžně pak i na Facebookovém profilu Rozkvetlé trávníky v ČB. K tématu si můžete také přečíst text "Nejčastější námitky ke kvetoucím trávníkům ve městech (a jak jim čelit)".
  24. 4. 2023 - Aktuální díl pořadu "Nedej se" nese název "Země halám zaslíbená?" a hledá odpověď na otázku, zda chráníme dostatečně zemědělskou půdu před zástavbou. Mimo jiné se věnuje i situaci s úbytkem kvalitní zemědělské půdy kolem jihočeské dálnice D3.
  31. 3. 2023 - První přírodovědná vycházka roku 2023 se jmenovala "Soví houkání na Čtyráku". Tajemným světem sov nás provedli ornitolog Petr Veselý, ale také Olga Růžičková, Martina Němcová a puštík Bíba ze záchranné stanice Třeboň. Pokusili jsme se přilákat volně žijící sovy, což se zřejmě vzhledem k silnému lijáku na počátku akce nepodařilo. I přes nepřízeň počasí však účastníci svého času nelitovali.
  21. 3. 2023 - Březnový Zelený úterek se jmenoval "Katastrofa pro les?". Naším hostem byl Vojtěch Čada z Fakulty lesnické a dřevařské ČZU, jehož zajímá, jak se lesy vyrovnávají s požáry, vichřicemi nebo kůrovci. Jde o katastrofy pro les, nebo jen pro lidi? Odpovědi se dočkali účastníci v klubu Horká vana.
  20. 3. 2023 - Obec Doubravice ve spolupráci se spolkem Filipovec uspořádala 20. 3. 2023 přednášku a diskusní podvečer "V čem jsou kvetoucí trávníky přínosem?" s Jiřím Řehounkem z Cally. Akce proběhla v zaplněném kulturním sále restaurace Filipovec v obci Doubravice.
  27. 2. 2023 - Plánům na další sjezdovky a zástavbu na Lipensku se věnuje aktuální díl pořadu "Nedej se!", který dostal název "Vypůjčená krajina". Mapuje především názory spolků, místních občanů a odborníků, kteří s dalšími rozvojovými projekty nesouhlasí a obávají se i dalšího zhoršení kvality vody v Lipně. Oslovení politici a developeři se s televizním štábem bavit odmítli.
  22. 2. 2023 - Krajský úřad rozhodl, že záměr "ZTV Mokrá" může mít významný vliv na životní prostředí a projde celým procesem EIA. Investor musí vypracovat variantní řešení s nižší kapacitou, vyhodnotit vliv na přírodu a krajinu nebo prověřit čištění odpadních vod. Záměr má být posouzen jako celek, včetně výstavby a provozu 71 nových domů, bez nichž ZTV (základní technická vybavenost) pochopitelně nedává smysl. Calla a další spolky se procesu EIA aktivně účastní. Více na portálu CENIA.
  15. 2. 2023 - Calla poslala připomínky k dalšímu rekreačnímu satelitu na Lipensku, který se tváří jako jedenasedmdesáti domů pro rodinné bydlení. Tento by měl podle představ investora vyrůst u osady Mokrá, která patří pod Černou v Pošumaví. V procesu EIA se navíc posuzuje jen tzv. ZTV (základní technická vybavenost), nikoli výstavba domů. Calla navrhla posuzovat celý záměr dohromady a vznesla k němu řadu výhrad. Více zjistíte na portálu CENIA.
  7. 2. 2023 - Křest knihy "Politika lesa" proběhl v úterý 7. února pod záštitou Cally v klubu Horká vana. Součástí křtu byla také beseda s autorem knihy, lingvistou Michalem Hořejším, který ukázal vztah mezi "šumavským kůrovcem", požárem v Českém Švýcarsku i dalšími tématy a některými českými politiky.
  17. 1. 2023 - První letošní beseda z cyklu Zelených úterků nesla název "Voda ztracená a vrácená". Povídat o obnově šumavských mokřadů, potoků a rašelinišť přijela Iva Bufková ze Správy Národního parku Šumava. Závěrečná diskuse tentokrát nebrala konce.
  12. 1. 2023 - Uplynul rok od chvíle, kdy vláda Petra Fialy získala se svým programovým prohlášením důvěru Poslanecké sněmovny. Experti a expertky Hnutí DUHA a dalších organizací asociace ekologických organizací Zelený kruh vyhodnotili, jak vláda první rok plnila body ke zlepšování kvality ovzduší, péči o půdu, zemědělství, ochraně klimatu a modernizaci energetiky. Podrobné hodnocení výsledků je v tiskové zprávě.
  21. 12. 2022 - Šestým rokem letos pokračoval monitoring tzv. květnatých pásů v parku Stromovka a českobudějovickém vědeckém kampusu. Sledovanými skupinami jsou denní motýli a blanokřídlí, na nichž se krásně ukazuje, jak důležité jsou kvetoucí plochy pro opylovače a další hmyz. Koho zajímají podrobné výsledky letošního monitoringu i porovnání s minulými sezónami, může si stáhnout závěrečnou zprávu o denních motýlech a závěrečnou zprávu o žahadlových blanokřídlých.
  20. 12. 2022 - Zima je obdobím zpracování výsledků z monitoringu extenzivně sečených trávníků a květnatých pásů v Českých Budějovicích. I letos se podařilo provést průzkumy zaměřené na botaniku a entomologii, které Calla koordinuje. Více se dozvíte z tiskové zprávy, aktuální novinky najdete na Facebooku Rozkvetlé trávníky v ČB. Ke stažení je také Zpráva o botanickém a vegetačním průzkumu a Zpráva o entomologickém monitoringu.
  17. 12. 2022 - Poslední přírodovědná vycházka v roce 2022 se jmenovala "Za přírodou a historií podél Malše" a proběhla v sobotu 17. prosince. S historikem Václavem Kabíčkem a ornitologem Petrem Veselým jsme se prošli zasněženými Českými Budějovicemi a mluvili hlavně o historii, architektuře a městském ptactvu.
  12. 12. 2022 - Podali jsme připomínky k Oznámení záměru vystavět apartmánové ubytování o kapacitě takřka 200 ubytovaných v Černém Údolí v Novohradských horách. Kromě toho, že podobný ubytovací areál nemá co dělat v Přírodním praku Novohradské hory a je v rozporu s krajem schválenou Územní studií krajiny Jihočeského kraje, má projekt vážné nedostatky i co se týká možných dopadů na chráněné druhy ať již přímo nebo třebas zvýšenou dopravou.
  6. 12. 2022 - V závěru roku jsme tradičně uspořádali fotobesedu, tentokrát s názvem "S teleobjektivem přírodou jižních Čech". Naše pozvání přijal imunolog a fotograf Jan Kopecký. Na besedě promítl fotografie ptáků, savců i hmyzu, podělil se o zkušenosti s fotografickou technikou i zážitky spojené s fotografováním jihočeské přírody.
Stromy a hmyz
  8. 11. 2022 - Calla vydává publikaci "Stromy a hmyz", v níž najdou zájemci informace o chráněných a ohrožených druzích hmyzu vázaných na staré stromy a mrtvé dřevo. Věnuje se také legislativě, alternativám ke kácení, rozpoznáním biologicky cenných stromů nebo náhradní výsadbě a náhradním biotopům. Publikace v tištěné verzi je zájemcům zdarma k dispozici v kanceláři Cally nebo v elektronické verzi ke stažení.
  7. 11. 2022 - Calla a Statutární město České Budějovice uspořádaly v pondělí 7. listopadu odborný seminář "Stromy a hmyz", který byl zaměřený na ochranu starých stromů a na ně vázaného hmyzu. Seminář byl určen především pro zaměstnance státní správy, nevládních organizací a firem, které se problematikou zabývají. Zúčastnilo se ho 63 zájemců.
  6. 11. 2022 - Přírodovědná vycházka "Za mechy a houbami k Rudolfovu" proběhla v neděli 6. listopadu. Městskou zástavbou i zalesněným údolím Rudolfovského provázeli botanička Jitka Štěrbová, mykolog Aleš Jirsa a entomolog Jiří Řehounek.
  18. 10. 2022 - Krajský úřad Jihočeského kraje vydal záporné stanovisko k developerskému projektu Karlovy Dvory u Horní Plané. Autor posudku EIA a poté i krajský úřad se v podstatě ztotožnili s připomínkami, které po celou dobu posuzování vznášely spolky chránící přírodu Lipenska. Na Lipensku však není vyhráno, protože podobných projektů se chystá celá řada. Klíčové nyní bude upravit krajské Zásady územního rozvoje a územní plány lipenských obcí..
 

20. 9. 2022 - Další beseda z cyklu Zelených úterků nesla název "Podpora vody v krajině". O revitalizacích vodních toků přijel do klubu Horká vana povídat Tomáš Just z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

  20. 9. 2022 - Skladový a výrobní areál Ševětín získal po mnoha peripetiích kladné stanovisko EIA. Řada spolků, okolních obcí a místních obyvatel ho však nadále považuje za předimenzovaný a hodlá záměr sledovat a připomínkovat v dalších fázích povolování. Naštěstí se podařilo prosadit alespoň celou řadu podmínek, které sníží vliv záměru na životní prostředí. Více se dočtete v aktuální tiskové zprávě.
 

18. 9. 2022 - Calla a Správa CHKO Blanský les uspořádaly přírodovědnou vycházku "Výprava do přírodní rezervace Bořinka". Provázeli ornitoložka Michaela Syrová, zoolog Libor Weiter a entomolog Jiří Řehounek. Součástí vycházky bylo povídání o hadcích, historii lokality či zajímavých organismech a také ukázka odchytu a kroužkování ptáků. Po skončení vycházky proběhla také prohlídka Holubovského mlýna.

 

18. 9. 2022 - V rámci kandidatury Českých Budějovic na Evropské hlavní město kultury 2028 proběhla série akcí na Máji a Šumavě, do níž se Calla zapojila přírodovědnou vycházkou "Výprava do Branišovského lesa". Vycházku vedli ornitoložka Michaela Syrová a entomolog Jiří Řehounek. Součástí vycházky byla také ukázka odchytu a kroužkování ptáků.

  22. 8. 2022 - Krajský úřad vrátil s mnoha připomínkami k přepracování dokumentaci EIA na nový rekreační satelit v Kovářově u Lipna. Spolky, které novou výstavbu na Lipensku dlouhodobě kritizují, uvítaly, že investor musí posoudit novou variantu s menší rozlohou, která by měla menší dopady na přírodu, krajinu i půdu. Více informací najdete v tiskové zprávě.
  16. 8. 2022 - Calla se zúčastnila správního řízení, v němž rybníkáři žádali povolení odstřelu "velkých racků" na Hlubocku. Ve svém vyjádření jsme namítali že v žádosti chybí jasné vymezení druhů, rybáři způsobenou škodu nijak neprokázali a střelba by mohla rušit i další druhy ptáků. Českobudějovický magistrát dal našim připomínkám za pravdu a střílení racků nepovolil.
  19. 7. 2022 - Jihočeské spolky Calla, Lipensko pro život a Šumava Ne Na Prodej poslaly nesouhlasná vyjádření k dokumentaci EIA na "Rekreační park Kovářov". Výstavba tohoto rekreačního satelitu podle jejich názoru poškodí přírodu a krajinu na Lipensku a dále zhorší kvalitu vody v Lipně. Více se dozvíte z aktuální tiskové zprávy. Pokud také nesouhlasíte s dalším betonováním Lipenska, můžete podpořit Petici za záchranu "jihočeského moře" a okolní krajiny.
  15. 7. 2022 - Už dvacet tůní Calla vytvořila či obnovila v přírodovědně cenných jihočeských pískovnách. Poslední dvě přibyly minulou zimu v Pískovně Ledenice. Nyní v létě některé z tůní postupně objíždíme a sledujeme jejich stav a oživení. Více se dozvíte v aktuální tiskové zprávě nebo studii Vojtěcha Koláře z roku 2020. Zveme vás také na návštěvu zajímavých pískoven prostřednictvím našeho webu "Objevte svou pískovnu".
  9. 7. 2022 - Také letos se Calla aktivně podílí na projektu kvetoucích trávníků v Českých Budějovicích. Mimo jiné koordinujeme také jejich entomologický průzkum. Letošek bude ve znamení několika novinek, např. kvetoucího "pásu" skrz sídliště Máj. Podrobnosti najdete v aktuální tiskové zprávě a na Facebookovém profilu Rozkvetlé trávníky v ČB.
  30. 6. 2022 - Calla - Sdružení pro záchranu prostředí vydala svoji Výroční zprávu za rok 2021, v níž se dočtete o hlavních aktivitách spolku v třicátém roce jeho existence a najdete v ní také zprávu o hospodaření.
  24. 5. 2022 - Na květnovou besedu z cyklu Zelených úterků jsme si do Horké vany pozvali architektku a pedagožku Fakulty architektury ČVUT Kláru Salzmann. Akce nesla název název "Říční krajina" a věnovali jsme se v ní vodě, která je nezbytnou součástí krajiny, půdy, rostlin, živočichů i našich těl. Přesto se z naší krajiny ztrácí. Proč se tak děje a jak to můžeme změnit? Jak se adaptovat na klimatické změny?
  22. 5. 2022 - Třetí přírodovědná vycházka letošního roku se jmenovala "Výprava k tůním na tankodrom". Byla zaměřená hlavně na pozorování a určování obojživelníků a vodního hmyzu. Vycházkou provázeli zooložka Pavla Robovská a entomolog David Boukal.
  18. 5. 2022 - Mimořádně jsme do našeho cyklu zařadili přírodovědnou vycházku "Za bahňáky k Novohaklovskému rybníku". Tématicky byla zaměřená především na pozorování bahňáků a dalších vodních ptáků a vedl ji ornitolog Vojtěch Kubelka. Impulsem pro uspořádání vycházky se staly opravdu mimořádné možnosti pro pozorování vodních ptáků na tomto rybníku.
  10. 5. 2022 - Květnová beseda z cyklu Zelených úterků nese název "Říční krajina". Voda je nezbytnou součástí krajiny, půdy, rostlin, živočichů, našich těl. Přesto se z naší krajiny ztrácí. Proč se tak děje a jak to můžeme změnit? Jak se adaptovat na klimatické změny? Diskutovat přijďte s krajinářskou architektkou a pedagožkou Fakulty architektury ČVUT Klárou Salzmann. Beseda se koná 24. 5. od 17:30 v českobudějovickém klubu Horká vana. Pozvánka k šíření.
  3. 5. 2022 - Calla odeslala na krajský úřad svoje připomínky k přepracované dokumentaci EIA na "Skladový a výrobní areál Ševětín". Ani na pátý pokus investor nedokázal předložit přijatelnější variantu a navrhnout zmírnění vlivů záměru na ovzduší, hluk, zábor půdy nebo místní obyvatele, mezi nimiž existuje stále velký odpor. I proto Calla navrhla záměr zamítnout.
  19. 4. 2022 - Calla uspořádala besedu "Ohrožení opylovači i nevítaní vetřelci" z cyklu Zelené úterky. Entomolog Michal Perlík povídal o vosách a včelách, jejich ohrožení nebo nepůvodních druzích a jejich vlivu na naši přírodu i na člověka. Beseda proběhla v českobudějovickém klubu Horká vana.
  9. 4. 2022 - Letošní první přírodovědná vycházka s Callou se jmenovala "Kroužkování u rybníka Bor" a proběhla v sobotu 9. dubna. K rybníku mezi Husovou kolonií a Novým Vrátem jsme se vypravili s ornitologem Petrem Veselým a entomologem Jiřím Řehounkem.
  7. 4. 2022 - Místní obyvatelé a spolky brání přírodu a krajinu kolem Lipna před dalšími developerskými projekty, kterých se aktuálně chystá kolem deseti. Spolky připomínkovaly např. rekreační satelit Karlovy Dvory u Horní Plané nebo nové sjezdovky u Loučovic. Pod Peticí za záchranu "jihočeského moře" a okolní krajiny jsou už více než dvě tisícovky podpisů a další rychle přibývají. Více informací najdete v tiskové zprávě.
  21. 3. 2022 - Víte, který živočich se v Čechách dožívá nejvíce let? Žije opravdu ještě v Malši, či je to jen takový ochranářský yetti čistých vod? Jakému ohrožení čelí? A co ty perly? S poutavou přednáškou "Perlorodka - tajuplná kráska z Malše" přijal pozvání do našeho cyklu Zelených úterků Robert Ouředník ze společnosti BIVALVIA. Konalo se v úterý 15. března v českobudějovickém klubu Horká vana. Konalo se s podporou Jihočeského kraje v rámci sítě KRASEC.
  8. 3. 2022 - Aktuální díl pořadu Nedej se! je věnován developerským záměrům v okolí Lipna. Věnuje se i několika projektům, do jejichž připomínkování se aktivně zapojila Calla. Dokument "Jihočeské moře betonu" si můžete pustit na webu České televize.


Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti a Nadací VIA a Ministerstvem životního prostředí.

logo VIA logo Nros logo nadace partnerství logo MŽP
 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz