Sdružení Calla
  Dnes je 11. června 2023  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Ochrana přírody a krajiny

Aktuality:

  1. 6. 2023 - Calla připravila ve spolupráci se ZŠ Ledenice projekt v ledenické pískovně. Jeho součástí bude mimo jiné projektový den pro žáky místní školy, kteří pomohou s péčí o vzácná stanoviště a vyzkouší si také chytání a určování různých živočichů, nebo exkurze pro veřejnost. Další informace najdete v aktuální tiskové zprávě nebo na webu "Objevte svou pískovnu".
  31. 5. 2023 - Zveme všechny zájemce na odborný seminář "Jak založit květnatý trávník", který pořádá Calla a Přírodovědecká fakulta JU. Součástí semináře bude také praktická ukázka stroje na kartáčování osiva. Akce proběhne v pondělí 4. září 2023 od 9:30 v prostorách PřF JU. Další podrobnosti a informace k přihlašování najdete v pozvánce.
  17. 5. 2023 - Nový rekreační satelit v Mokré na Lipensku (součást Černé v Pošumaví) čelí dalšímu problému. Krajský úřad zrušil pro nezákonnost a nepřezkoumatelnost tzv. regulační plán Mokré, což investorovi komplikuje situaci. Projekt také míří do celého procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Více se dozvíte z aktuální tiskové zprávy.
  11. 5. 2023 - I letos se chystají mozaikové a extenzivní seče českobudějovických trávníků, o kterých si můžete dozvědět více v aktuální tiskové zprávě, průběžně pak i na Facebookovém profilu Rozkvetlé trávníky v ČB. K tématu si můžete také přečíst text "Nejčastější námitky ke kvetoucím trávníkům ve městech (a jak jim čelit)".
  9. 5. 2023 - Květnový Zelený úterek se jmenuje "Hotely pro včely" a proběhne 16. května. Naše pozvání přijal Jan Erhart z Biologického centra AV ČR, který bude povídat o tzv. hmyzích hotelech a jejich významu pro samotářské včely a jiný hmyz. Dozvíte se také, jak hmyzí hotel správně postavit. Beseda začne v klubu Horká vana v 17:30. Další informace obsahuje pozvánka.
  25. 4. 2023 - Zveme všechny zájemce na přírodovědnou vycházku "Výprava k mokřadu u Vidova", která proběhne v sobotu 13. května. Provázet budou botanik Martin Lepší, ornitolog Petr Veselý a entomolog Jiří Řehounek. Součástí vycházky bude ukázka odchytu a kroužkování ptactva. Sraz v 8:30 na zastávce českobudějovické MHD Vidov, Náves. Další informace najdete v pozvánce.
  24. 4. 2023 - Aktuální díl pořadu "Nedej se" nese název "Země halám zaslíbená?" a hledá odpověď na otázku, zda chráníme dostatečně zemědělskou půdu před zástavbou. Mimo jiné se věnuje i situaci s úbytkem kvalitní zemědělské půdy kolem jihočeské dálnice D3.
  31. 3. 2023 - První přírodovědná vycházka roku 2023 se jmenovala "Soví houkání na Čtyráku". Tajemným světem sov nás provedli ornitolog Petr Veselý, ale také Olga Růžičková, Martina Němcová a puštík Bíba ze záchranné stanice Třeboň. Pokusili jsme se přilákat volně žijící sovy, což se zřejmě vzhledem k silnému lijáku na počátku akce nepodařilo. I přes nepřízeň počasí však účastníci svého času nelitovali.
  21. 3. 2023 - Březnový Zelený úterek se jmenoval "Katastrofa pro les?". Naším hostem byl Vojtěch Čada z Fakulty lesnické a dřevařské ČZU, jehož zajímá, jak se lesy vyrovnávají s požáry, vichřicemi nebo kůrovci. Jde o katastrofy pro les, nebo jen pro lidi? Odpovědi se dočkali účastníci v klubu Horká vana.
  20. 3. 2023 - Obec Doubravice ve spolupráci se spolkem Filipovec uspořádala 20. 3. 2023 přednášku a diskusní podvečer "V čem jsou kvetoucí trávníky přínosem?" s Jiřím Řehounkem z Cally. Akce proběhla v zaplněném kulturním sále restaurace Filipovec v obci Doubravice.
  27. 2. 2023 - Plánům na další sjezdovky a zástavbu na Lipensku se věnuje aktuální díl pořadu "Nedej se!", který dostal název "Vypůjčená krajina". Mapuje především názory spolků, místních občanů a odborníků, kteří s dalšími rozvojovými projekty nesouhlasí a obávají se i dalšího zhoršení kvality vody v Lipně. Oslovení politici a developeři se s televizním štábem bavit odmítli.
  22. 2. 2023 - Krajský úřad rozhodl, že záměr "ZTV Mokrá" může mít významný vliv na životní prostředí a projde celým procesem EIA. Investor musí vypracovat variantní řešení s nižší kapacitou, vyhodnotit vliv na přírodu a krajinu nebo prověřit čištění odpadních vod. Záměr má být posouzen jako celek, včetně výstavby a provozu 71 nových domů, bez nichž ZTV (základní technická vybavenost) pochopitelně nedává smysl. Calla a další spolky se procesu EIA aktivně účastní. Více na portálu CENIA.
  15. 2. 2023 - Calla poslala připomínky k dalšímu rekreačnímu satelitu na Lipensku, který se tváří jako jedenasedmdesáti domů pro rodinné bydlení. Tento by měl podle představ investora vyrůst u osady Mokrá, která patří pod Černou v Pošumaví. V procesu EIA se navíc posuzuje jen tzv. ZTV (základní technická vybavenost), nikoli výstavba domů. Calla navrhla posuzovat celý záměr dohromady a vznesla k němu řadu výhrad. Více zjistíte na portálu CENIA.
  7. 2. 2023 - Křest knihy "Politika lesa" proběhl v úterý 7. února pod záštitou Cally v klubu Horká vana. Součástí křtu byla také beseda s autorem knihy, lingvistou Michalem Hořejším, který ukázal vztah mezi "šumavským kůrovcem", požárem v Českém Švýcarsku i dalšími tématy a některými českými politiky.
  17. 1. 2023 - První letošní beseda z cyklu Zelených úterků nesla název "Voda ztracená a vrácená". Povídat o obnově šumavských mokřadů, potoků a rašelinišť přijela Iva Bufková ze Správy Národního parku Šumava. Závěrečná diskuse tentokrát nebrala konce.
  12. 1. 2023 - Uplynul rok od chvíle, kdy vláda Petra Fialy získala se svým programovým prohlášením důvěru Poslanecké sněmovny. Experti a expertky Hnutí DUHA a dalších organizací asociace ekologických organizací Zelený kruh vyhodnotili, jak vláda první rok plnila body ke zlepšování kvality ovzduší, péči o půdu, zemědělství, ochraně klimatu a modernizaci energetiky. Podrobné hodnocení výsledků je v tiskové zprávě.
  21. 12. 2022 - Šestým rokem letos pokračoval monitoring tzv. květnatých pásů v parku Stromovka a českobudějovickém vědeckém kampusu. Sledovanými skupinami jsou denní motýli a blanokřídlí, na nichž se krásně ukazuje, jak důležité jsou kvetoucí plochy pro opylovače a další hmyz. Koho zajímají podrobné výsledky letošního monitoringu i porovnání s minulými sezónami, může si stáhnout závěrečnou zprávu o denních motýlech a závěrečnou zprávu o žahadlových blanokřídlých.
  20. 12. 2022 - Zima je obdobím zpracování výsledků z monitoringu extenzivně sečených trávníků a květnatých pásů v Českých Budějovicích. I letos se podařilo provést průzkumy zaměřené na botaniku a entomologii, které Calla koordinuje. Více se dozvíte z tiskové zprávy, aktuální novinky najdete na Facebooku Rozkvetlé trávníky v ČB. Ke stažení je také Zpráva o botanickém a vegetačním průzkumu a Zpráva o entomologickém monitoringu.
  17. 12. 2022 - Poslední přírodovědná vycházka v roce 2022 se jmenovala "Za přírodou a historií podél Malše" a proběhla v sobotu 17. prosince. S historikem Václavem Kabíčkem a ornitologem Petrem Veselým jsme se prošli zasněženými Českými Budějovicemi a mluvili hlavně o historii, architektuře a městském ptactvu.
  12. 12. 2022 - Podali jsme připomínky k Oznámení záměru vystavět apartmánové ubytování o kapacitě takřka 200 ubytovaných v Černém Údolí v Novohradských horách. Kromě toho, že podobný ubytovací areál nemá co dělat v Přírodním praku Novohradské hory a je v rozporu s krajem schválenou Územní studií krajiny Jihočeského kraje, má projekt vážné nedostatky i co se týká možných dopadů na chráněné druhy ať již přímo nebo třebas zvýšenou dopravou.
  6. 12. 2022 - V závěru roku jsme tradičně uspořádali fotobesedu, tentokrát s názvem "S teleobjektivem přírodou jižních Čech". Naše pozvání přijal imunolog a fotograf Jan Kopecký. Na besedě promítl fotografie ptáků, savců i hmyzu, podělil se o zkušenosti s fotografickou technikou i zážitky spojené s fotografováním jihočeské přírody.
Stromy a hmyz
  8. 11. 2022 - Calla vydává publikaci "Stromy a hmyz", v níž najdou zájemci informace o chráněných a ohrožených druzích hmyzu vázaných na staré stromy a mrtvé dřevo. Věnuje se také legislativě, alternativám ke kácení, rozpoznáním biologicky cenných stromů nebo náhradní výsadbě a náhradním biotopům. Publikace v tištěné verzi je zájemcům zdarma k dispozici v kanceláři Cally nebo v elektronické verzi ke stažení.
  7. 11. 2022 - Calla a Statutární město České Budějovice uspořádaly v pondělí 7. listopadu odborný seminář "Stromy a hmyz", který byl zaměřený na ochranu starých stromů a na ně vázaného hmyzu. Seminář byl určen především pro zaměstnance státní správy, nevládních organizací a firem, které se problematikou zabývají. Zúčastnilo se ho 63 zájemců.
  6. 11. 2022 - Přírodovědná vycházka "Za mechy a houbami k Rudolfovu" proběhla v neděli 6. listopadu. Městskou zástavbou i zalesněným údolím Rudolfovského provázeli botanička Jitka Štěrbová, mykolog Aleš Jirsa a entomolog Jiří Řehounek.
  18. 10. 2022 - Krajský úřad Jihočeského kraje vydal záporné stanovisko k developerskému projektu Karlovy Dvory u Horní Plané. Autor posudku EIA a poté i krajský úřad se v podstatě ztotožnili s připomínkami, které po celou dobu posuzování vznášely spolky chránící přírodu Lipenska. Na Lipensku však není vyhráno, protože podobných projektů se chystá celá řada. Klíčové nyní bude upravit krajské Zásady územního rozvoje a územní plány lipenských obcí..
 

20. 9. 2022 - Další beseda z cyklu Zelených úterků nesla název "Podpora vody v krajině". O revitalizacích vodních toků přijel do klubu Horká vana povídat Tomáš Just z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

  20. 9. 2022 - Skladový a výrobní areál Ševětín získal po mnoha peripetiích kladné stanovisko EIA. Řada spolků, okolních obcí a místních obyvatel ho však nadále považuje za předimenzovaný a hodlá záměr sledovat a připomínkovat v dalších fázích povolování. Naštěstí se podařilo prosadit alespoň celou řadu podmínek, které sníží vliv záměru na životní prostředí. Více se dočtete v aktuální tiskové zprávě.
 

18. 9. 2022 - Calla a Správa CHKO Blanský les uspořádaly přírodovědnou vycházku "Výprava do přírodní rezervace Bořinka". Provázeli ornitoložka Michaela Syrová, zoolog Libor Weiter a entomolog Jiří Řehounek. Součástí vycházky bylo povídání o hadcích, historii lokality či zajímavých organismech a také ukázka odchytu a kroužkování ptáků. Po skončení vycházky proběhla také prohlídka Holubovského mlýna.

 

18. 9. 2022 - V rámci kandidatury Českých Budějovic na Evropské hlavní město kultury 2028 proběhla série akcí na Máji a Šumavě, do níž se Calla zapojila přírodovědnou vycházkou "Výprava do Branišovského lesa". Vycházku vedli ornitoložka Michaela Syrová a entomolog Jiří Řehounek. Součástí vycházky byla také ukázka odchytu a kroužkování ptáků.

  22. 8. 2022 - Krajský úřad vrátil s mnoha připomínkami k přepracování dokumentaci EIA na nový rekreační satelit v Kovářově u Lipna. Spolky, které novou výstavbu na Lipensku dlouhodobě kritizují, uvítaly, že investor musí posoudit novou variantu s menší rozlohou, která by měla menší dopady na přírodu, krajinu i půdu. Více informací najdete v tiskové zprávě.
  16. 8. 2022 - Calla se zúčastnila správního řízení, v němž rybníkáři žádali povolení odstřelu "velkých racků" na Hlubocku. Ve svém vyjádření jsme namítali že v žádosti chybí jasné vymezení druhů, rybáři způsobenou škodu nijak neprokázali a střelba by mohla rušit i další druhy ptáků. Českobudějovický magistrát dal našim připomínkám za pravdu a střílení racků nepovolil.
  19. 7. 2022 - Jihočeské spolky Calla, Lipensko pro život a Šumava Ne Na Prodej poslaly nesouhlasná vyjádření k dokumentaci EIA na "Rekreační park Kovářov". Výstavba tohoto rekreačního satelitu podle jejich názoru poškodí přírodu a krajinu na Lipensku a dále zhorší kvalitu vody v Lipně. Více se dozvíte z aktuální tiskové zprávy. Pokud také nesouhlasíte s dalším betonováním Lipenska, můžete podpořit Petici za záchranu "jihočeského moře" a okolní krajiny.
  15. 7. 2022 - Už dvacet tůní Calla vytvořila či obnovila v přírodovědně cenných jihočeských pískovnách. Poslední dvě přibyly minulou zimu v Pískovně Ledenice. Nyní v létě některé z tůní postupně objíždíme a sledujeme jejich stav a oživení. Více se dozvíte v aktuální tiskové zprávě nebo studii Vojtěcha Koláře z roku 2020. Zveme vás také na návštěvu zajímavých pískoven prostřednictvím našeho webu "Objevte svou pískovnu".
  9. 7. 2022 - Také letos se Calla aktivně podílí na projektu kvetoucích trávníků v Českých Budějovicích. Mimo jiné koordinujeme také jejich entomologický průzkum. Letošek bude ve znamení několika novinek, např. kvetoucího "pásu" skrz sídliště Máj. Podrobnosti najdete v aktuální tiskové zprávě a na Facebookovém profilu Rozkvetlé trávníky v ČB.
Skryj starší aktuality » Zobrazit starší aktuality »
  30. 6. 2022 - Calla - Sdružení pro záchranu prostředí vydala svoji Výroční zprávu za rok 2021, v níž se dočtete o hlavních aktivitách spolku v třicátém roce jeho existence a najdete v ní také zprávu o hospodaření.
  24. 5. 2022 - Na květnovou besedu z cyklu Zelených úterků jsme si do Horké vany pozvali architektku a pedagožku Fakulty architektury ČVUT Kláru Salzmann. Akce nesla název název "Říční krajina" a věnovali jsme se v ní vodě, která je nezbytnou součástí krajiny, půdy, rostlin, živočichů i našich těl. Přesto se z naší krajiny ztrácí. Proč se tak děje a jak to můžeme změnit? Jak se adaptovat na klimatické změny?
  22. 5. 2022 - Třetí přírodovědná vycházka letošního roku se jmenovala "Výprava k tůním na tankodrom". Byla zaměřená hlavně na pozorování a určování obojživelníků a vodního hmyzu. Vycházkou provázeli zooložka Pavla Robovská a entomolog David Boukal.
  18. 5. 2022 - Mimořádně jsme do našeho cyklu zařadili přírodovědnou vycházku "Za bahňáky k Novohaklovskému rybníku". Tématicky byla zaměřená především na pozorování bahňáků a dalších vodních ptáků a vedl ji ornitolog Vojtěch Kubelka. Impulsem pro uspořádání vycházky se staly opravdu mimořádné možnosti pro pozorování vodních ptáků na tomto rybníku.
  10. 5. 2022 - Květnová beseda z cyklu Zelených úterků nese název "Říční krajina". Voda je nezbytnou součástí krajiny, půdy, rostlin, živočichů, našich těl. Přesto se z naší krajiny ztrácí. Proč se tak děje a jak to můžeme změnit? Jak se adaptovat na klimatické změny? Diskutovat přijďte s krajinářskou architektkou a pedagožkou Fakulty architektury ČVUT Klárou Salzmann. Beseda se koná 24. 5. od 17:30 v českobudějovickém klubu Horká vana. Pozvánka k šíření.
  3. 5. 2022 - Calla odeslala na krajský úřad svoje připomínky k přepracované dokumentaci EIA na "Skladový a výrobní areál Ševětín". Ani na pátý pokus investor nedokázal předložit přijatelnější variantu a navrhnout zmírnění vlivů záměru na ovzduší, hluk, zábor půdy nebo místní obyvatele, mezi nimiž existuje stále velký odpor. I proto Calla navrhla záměr zamítnout.
  19. 4. 2022 - Calla uspořádala besedu "Ohrožení opylovači i nevítaní vetřelci" z cyklu Zelené úterky. Entomolog Michal Perlík povídal o vosách a včelách, jejich ohrožení nebo nepůvodních druzích a jejich vlivu na naši přírodu i na člověka. Beseda proběhla v českobudějovickém klubu Horká vana.
  9. 4. 2022 - Letošní první přírodovědná vycházka s Callou se jmenovala "Kroužkování u rybníka Bor" a proběhla v sobotu 9. dubna. K rybníku mezi Husovou kolonií a Novým Vrátem jsme se vypravili s ornitologem Petrem Veselým a entomologem Jiřím Řehounkem.
  7. 4. 2022 - Místní obyvatelé a spolky brání přírodu a krajinu kolem Lipna před dalšími developerskými projekty, kterých se aktuálně chystá kolem deseti. Spolky připomínkovaly např. rekreační satelit Karlovy Dvory u Horní Plané nebo nové sjezdovky u Loučovic. Pod Peticí za záchranu "jihočeského moře" a okolní krajiny jsou už více než dvě tisícovky podpisů a další rychle přibývají. Více informací najdete v tiskové zprávě.
  21. 3. 2022 - Víte, který živočich se v Čechách dožívá nejvíce let? Žije opravdu ještě v Malši, či je to jen takový ochranářský yetti čistých vod? Jakému ohrožení čelí? A co ty perly? S poutavou přednáškou "Perlorodka - tajuplná kráska z Malše" přijal pozvání do našeho cyklu Zelených úterků Robert Ouředník ze společnosti BIVALVIA. Konalo se v úterý 15. března v českobudějovickém klubu Horká vana. Konalo se s podporou Jihočeského kraje v rámci sítě KRASEC.
  8. 3. 2022 - Aktuální díl pořadu Nedej se! je věnován developerským záměrům v okolí Lipna. Věnuje se i několika projektům, do jejichž připomínkování se aktivně zapojila Calla. Dokument "Jihočeské moře betonu" si můžete pustit na webu České televize.
  15. 2. 2022 - Únorový Zelený úterek se jmenoval "Městské sady? Rozhodně ano!". O významu městských sadů pro biodiverzitu, jejich zakládání a obnovování na území naší metropole přijel povídat Jiří Rom z Magistrátu hlavního města Prahy.
  18. 1. 2022 - Cyklus Zelené úterky odstartoval v roce 2022 besedou "O Galapágách, parazitech a biodiverzitě". V českobudějovickém klubu Horká vana jsme přivítali parazitologa Jana Štefku z Biologického centra AV ČR. Mimo jiné se účastníci dozvěděli, jak ohrožuje lidská činnost galapážské endemity a mění biodiverzitu na kontinentech.
  14. 1. 2022 - Rekreační satelit Karlovy Dvory u lipenské přehrady má problém. Krajský úřad Jihočeského kraje vrátil dokumentaci EIA investorovi k přepracování. Aktuální dokumentaci vytkl mimo jiné, že nesplnila podmínky uložené v závěrech zjišťovacího řízení EIA. Jihočeské spolky považují tento projekt za zbytečný a předimenzovaný. Pokud tento názor sdílíte, můžete podpořit Petici za záchranu "jihočeského moře" a okolní krajiny.
  31. 12. 2021 - Monitoring extenzivně a mozaikově sečených trávníků v Českých Budějovicích i v druhé sezóně potvrdil, že snížení počtu sečí na vybraných plochách má velký smysl. Nejenže vytváří na pohled hezká místa, ale umožňuje rostlinám, aby vykvetly a vysemenily se, a pomáhá opylovačům i dalším druhů hmyzu. Pokud vás výsledky zajímají podrobněji, najdete je ve zprávě o entomologickém monitoringu a zprávě o botanickém monitoringu.
  28. 12. 2021 - Už pátou sezónu letos proběhl monitoring květnatých pásů v českobudějovickém parku Stromovka a vědeckém kampusu. Vyseté pásy dvouděložných bylin v něm porovnáváme s extenzivně a intenzivně sečenými městskými trávníky. Přečtěte se zprávu o žahadlových blanokřídlých, tedy samotářských včel nebo vos, a zprávu o denních motýlech.
  22. 12. 2021 - Dokončili jsme letošní projekt v Pískovně Ledenice, když jsme v prosinci vyřezali náletové dřeviny na písčinách a kolem tůní. Zájemci o zdejší faunu se mohou podívat do zprávy o průzkumu suchozemského hmyzu od Jiřího Řehounka a zprávy o průzkumu vodního hmyzu, obojživelníků a plazů od Tomáše Ditricha. Další informace nejen o této pískovně najdete na webu Objevte svou pískovnu.
  20. 12. 2021 - Tůňky v pískovně Ledenice nebo květnaté pásy v Českých Budějovicích vznikly i díky podpoře drobných dárců. Chcete-li k nim patřit i vy, můžete přispět na náš účet 3202800544/0600. Pokud si chcete vybrat, na jakou z našich aktivity přispějete, využijte čísla variabilních symbolů. Poskytnuté finanční dary nad 1 000 Kč si můžete odečíst od základu daně. Na vyžádání Vám rádi vystavíme darovací smlouvu a potvrzení. Jakékoli dotazy k dárcovství zodpovíme na e-mailu calla@calla.cz.
  18. 12. 2021 - Letošní poslední přírodovědná vycházka (s trochou historie) se jmenovala "Za stromy a židovskou historií Českých Budějovic" a proběhla v sobotu 18. prosince. S historikem Václavem Kabíčkem a botanikem Petrem Kouteckým jsme se vydali na židovský hřbitov a další místa spojená s osudem Židů v našem městě a zjistili jsme, že botanika může být zajímavá i v zimě.
  16. 12. 2021 - Objev vzácných druhů rovnokřídlého hmyzu dokazuje, že přírodě blízká obnova těžebních prostorů pomáhá přírodě. Cvrček pobřežní objevený v pískovně Cep II a saranče slaništní z revitalizovaného rašeliniště Hrdlořezy díky tomu našli vhodná místa pro svůj život. V obou případech jde o první nálezy těchto druhů pro Čechy. Více se dozvíte z naší tiskové zprávy.
  7. 12. 2021 - Calla poslala připomínky k developerskému projektu Karlovy Dvory u Horní Plané. Domníváme se, že další předimenzovaný rekreační satelit u Lipna v CHKO Šumava už tamní krajina nepotřebuje. Podporujeme také úsilí místních spolků, které je nyní vyjádřeno Peticí za záchranu "jihočeského moře" a okolní krajiny.
bagr
  3. 12. 2021 - V Pískovně Ledenice jsme s pomocí těžké techniky vytvořili další dvě tůně pro obojživelníky a jiné vodní živočichy. Vrcholí tak náš letošní projekt, jehož součástí je také biologický průzkum lokality nebo instalace nové informační tabule. Více se dozvíte z tiskové zprávy a také na webu Objevte svou pískovnu.
komár
  30. 11. 2021 - Mimo cyklus Zelených úterků pořádá Calla jednou ročně také fotobesedu pro veřejnost. Letos proběhla v úterý 30. listopadu a jmenovala se "Krása mikrosvěta". Naším hostem byl českobudějovický biolog a fotograf František Weyda, který nám ukázal, jak vypadá a jak se fotí mikrosvět.
  27. 11. 2021 - Letošní předposlední přírodovědná vycházka nesla název "Na krmítko ke Švábovu Hrádku" a proběhla v sobotu 27. 11. Pro účastníky byla připravena ukázka odchytu, kroužkování a určování ptáků nedaleko speciálního krmítka pro vědecký výzkum. O ptácích a jejich životě povídal ornitolog Petr Veselý.
  16. 11. 2021 - Beseda z cyklu Zelených úterků s Hanou Bernardovou, překladatelkou, tlumočnicí, průvodkyní poradními kruhy a místopředsedkyní správní rady Nadace Pro půdu dostala název "Aktivní naděje" podle knihy Joanny Macyové a Chrise Johnstona. Jak čelit zmatku dnešní doby a nezbláznit se? Jak se vyrovnávat se změnou klimatu, mizejícími přírodními zdroji, ekonomickými kolapsy a environmentálním žalem? V čem konkrétně aktivní naděje spočívá? Jak obnovit spojení se Zemí i sebou samými? Konalo se v úterý 16. 11. v Klubu Horká vana v Českých Budějovicích.
  15. 11. 2021 - Entomolog Vojtěch Kolář z Biologického centra AV ČR a Přírodovědecké fakulty JU byl naším hostem na poslední besedě z cyklu Borovanských pondělků "Rybníky nejsou jen pro kapry". Konala se 15. 11. 2021 v Borovanech v Podzámčí v prostorách komunitní školy. Jak to v takovém rybníku vlastně funguje? Jak by měl vypadat "dokonalý" rybník pro hmyz? Jak na změny zareagoval náš nejohroženější potápník? Umíme vůbec rybníky správně chránit? I na to se posluchači dozvěděli odpovědi.
Dívčí kámen
  7. 11. 2021 - Přírodovědná vycházka "Za dřevokaznými houbami do Branišovského lesa" proběhla v neděli 7. 11. S mykologem Alešem Jirsou jsme se vydali prozkoumat lesní porosty nedaleko sídliště Máj a cestou obdivovali nejen dřevokazné houby.
  3. 11. 2021 - Už pět sezón pomáhají květnaté pásy v českobudějovickém parku Stromovka a vědeckém kampusu motýlům a dalším opylovačům. Po celou dobu je také sledují entomologové a dokumentují rozdíly mezi těmito kvetoucími plochami a krátce sečenými trávníky. O průzkumu si můžete přečíst v aktuální tiskové zprávě nebo podrobné zprávě o monitoringu denních motýlů.
  24. 10. 2021 - Říjnová přírodovědná vycházka "Výprava na Vrbenské rybníky" proběhla v neděli 24. října. Vycházka byla zaměřená především na odchyt a kroužkování ptáků a poznávání vodního hmyzu. Vycházku vedli ornitolog Petr Veselý, entomologové Vojtěch Kolář a Jiří Řehounek.
  21. 10. 2021 - Konec uhlí 2030, podpora rychlého rozvoje obnovitelných zdrojů, reforma zemědělských dotací či přirozená obnova lesů - to vše najdou lídři a lídryně politických stran, jež uspěly v letošních volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, mezi požadavky na účinnou ochranu klimatu a přírody, které jim zaslaly Klimatická koalice a Zelený kruh. Více v tiskové zprávě.
  19. 10. 2021 - Říjnový Zelený úterek se jmenoval "Každý pták se počítá!". O sčítání a mapování ptactva a jeho významu pro ochranu přírody jsme si povídali s Alenou Klvaňovou z České společnosti ornitologické. Beseda proběhla již naživo v klubu Horká vana.
  21. 9. 2021 - První Zelený úterek po prázdninách nesl název "O čmelácích a lidech". Ondřej Hercog ze skupiny Čmeláci PLUS povídal o významu čmeláků v přírodě, fungování jejich hnízd, ohrožení a ochraně. Beseda proběhla v úterý 21. září prostřednictvím aplikace ZOOM, její záznam najdete na našem Youtube kanále.
  20. 9. 2021 - Pamatujete se, jak pole dříve vonělo? Na podzim i na jaře byl vzduch plný syrové, zemité vůně, kterou dýchala pole všude okolo. Všimli jste si, že v posledních letech se tato vůně jako by vytratila? Půda je základem naší potravy, zdrojem našeho bohatství, zásobárnou živin a vody, z "hlíny" byl podle Bible stvořen člověk. O tom posluchačům 20. 9. poutavě vyprávěl půdní biolog Miloslav Devetter z Biologického centra AV ČR, kterého jsme si pozvali na besedu z cyklu Borovanských pondělků "Povídání o půdě v souvislostech". Konalo se s finanční podporou Jihočeského kraje v rámci sítě KRASEC.
Dívčí kámen
  18. 9. 2021 - V sobotu 18. září proběhla přírodovědná vycházka "Výprava na Dívčí Kámen". Na trase mezi Třísovem a Holubovem účastníky provázeli ornitolog Petr Veselý, historik Václav Kabíček, botanik Petr Lepší a entomolog Jiří Řehounek. Kroužkování ptáků, hadcová květena, ale i trocha keltské nebo rožmberské historie, to byla hlavní témata vycházky.
  9. 9. 2021 - Zelení a Piráti se Starosty mají jednoznačně nejkomplexnější a nejkonkrétnější volební programy z hlediska řešení změny klimatu, napravení neudržitelného zemědělství, modernizace energetiky a zlepšení prostředí pro život. Solidní program pro ochranu klimatu a životního prostředí mají také ČSSD a koalice SPOLU. Naopak koalice Trikolory, Svobodných a Soukromníků (TSS) a SPD navrhují ochranu životního prostředí nejvíce oslabit. O něco lepší, ale slabé jsou programy KSČM, ANO a Přísahy. Ukázala to analýza zpracovaná experty a expertkami Hnutí DUHA ve spolupráci se zástupci a zástupkyněmi dalších organizací asociace ekologických organizací Zelený kruh. Více tu.
Majka fialová
  5. 8. 2021 - Calla se dlouhodobě věnuje problematice tzv. opylovací služby, pro kterou se používají čmeláci zahraničního původu. Účastníme se správních řízení, v nichž podáváme nesouhlasná stanoviska. Důvodem je možnost úniku čmeláků pochybného původu do přírody a poškození českých populací těchto důležitých opylovačů. Prosazujeme spíše opatření na podporu různých skupin opylovačů v krajině, než dovoz laboratorně šlechtěných čmeláků.
Majka fialová
  5. 8. 2021 - V přírodovědně zajímavé Pískovně Ledenice chystáme letos informační tabuli a další, již čtvrtou novou tůň. Kromě toho v ní probíhá také biologický průzkum, který pomůže s plánováním péče o lokalitu. O pískovnu se staráme ve spolupráci s městysem Ledenice a Pedagogickou fakultou JU. Podrobnosti k tématu najdete v tiskové zprávě, další zajímavosti o pískovnách pak na webu "Objevte svou pískovnu".
  28. 7. 2021 - Na extenzivně a mozaikově sečených trávnících v Českých Budějovicích objevili letos biologové další ohrožené druhy rostlin. Některým z nich přímo prospívá méně časté sečení. Díky spolupráci ochránců přírody, biologů, magistrátu a firem pečujících o městskou zeleň se letos podařilo počet kvetoucích trávníků opět zvýšit. Více informací se dozvíte v aktuální tiskové zprávě, na Facebookovém profilu "Rozkvetlé trávníky v ČB" nebo na webu "Příroda ve městě".
  2. 7. 2021 - Od května běží v Českých Budějovicích biologický monitoring květnatých pásů a extenzivně sečených trávníků, který zajišťuje Calla. Stejně jako vloni zahrnuje botanický průzkum, vegetační snímkování a entomologický průzkum, který probíhá nejen na kvetoucích plochách, ale pro porovnání i na několikrát ročeně nakrátko sečených trávnících. Výsledky průzkumu budou na konci roku opět zveřejněny.
 

24. 6. 2021 - Práci a úspěchy našeho sdružení na poli záchrany prostředí pro život v energetice, ochraně přírody, ekologické osvětě a poradenství, či jeho hospodaření v minulém roce Vám představujeme ve Výroční zprávě Cally za rok 2020.

  19. 6. 2021 - Přírodovědná vycházka s názvem "Výprava na Vyšenské kopce" proběhla v sobotu 19. června v režii Cally a Správy CHKO Blanský les. Do unikátní rezervace u Českého Krumlova se vypravilo 61 zájemců s ornitologem Petrem Veselým, malakologem Olegem Ditrichem, botaničkou Terezou Rejnkovou a entomologem Jiřím Řehounkem. Součástí vycházky byl i odchyt a kroužkování ptáků.
  11. 6. 2021 - Calla a Česká společnost entomologická uspořádaly přírodovědnou vycházku "Za brouky do Bavorovické aleje", která proběhla v pátek 11. června nedaleko Hluboké nad Vltavou. Entomologové Lukáš Drag a Jiří Řehounek ukázali účastníkům mimo jiné i roháče obecné a tesaříky obrovské, ohrožené brouky, kteří jsou vázaní na staré stromy.
  1. 6. 2021 - Tropické ledovce patří k nejméně prozkoumaným a přitom velmi ohroženým biotopům naší planety. Jaký život skrývají, co nám mohou odhalit? A jaké to je zkoumat ledové království na orkém kontinentu? V úterý 25. května 2021 k tématu v rámci cyklu Zelených úterků přednášela mikrobioložka Marie Šabacká z Centra polární ekologie Jihočeské univerzity. Videozáznam on-line přednášky můžete zhlédnout na YouTube nebo na facebookovém profilu Cally.
  30. 5. 2021 - Calla připravila přírodovědnou vycházku "Kroužkování u Velkého Vávrovského rybníka", která proběhla v neděli 30. května. S ornitologem Petrem Veselým a entomologem Jiřím Řehounkem se účastníci vydali na bývalý tankodrom za ptáky i dalšími zajímavými živočichy. I přes ornitologicky nepříznivý rok se nakonec podařilo několik ptačích druhů odchytit a probrat zajímavosti z jejich života.
  23. 5. 2021 - V Českých Budějovicích se rozbíhají seče městských trávníků. I letos se vybrané plochy budou sekat méně intenzivně, často i tzv. mozaikovou sečí. Opatření má podpořit biologickou rozmanitost ve městě a vzníká ve spolupráci magistrátu a některých firem s neformální skupinou občanů, na jejíž činnosti se aktivně podílí také Calla. Máme radost, že počet ploch s kvetoucími trávníky se každoročně zvyšuje. Další informace k tématu získáte na webu Příroda ve městě a Facebookovém profilu Rozkvetlé trávníky v ČB.
  20. 5. 2021 - Krajský úřad vrátil dokumentaci EIA na projekt výrobního a skladového areálu u Ševětína k přepracování. Stalo se tak po zdrcujících připomínkách spolků, místních obyvatel, okolních obcí i některých státních institucí. Úpravy záměru totiž zůstaly spíše v kosmetické rovině a dokumentace trpěla závažnými nedostatky. Chybí v ní variantní řešení záměru, snížení záboru zemědělské půdy nebo rozšíření biokoridoru kolem přeloženého potoka. Podrobnosti na webu CENIA.
  6. 4. 2021 - Proces posuzování vlivů na životní prostředí pro skladový a výrobní areál u Ševětína dospěl do fáze dokumentace, k níž se může vyjadřovat veřejnost. Na tento záměr už běží třetí proces EIA. Mezitím stihl investor získat mnoho dílčích povolení, vykácet na ploše stromy a zbourat památkově cenný panský dvůr Švamberk. Všechny potřebné informace najsou zájemci na webu CENIA.
  16. 3. 2021 - Calla uspořádala online besedu "Rybníky nejsou jen pro kapry", která byla součástí cyklu Zelené úterky. Entomolog Vojtěch Kolář mluvil o současném stavu a ochraně jihočeských rybníků nebo ohrožených vodních broucích. Záznam besedy si můžete pustit na YouTube kanále Cally.
  19. 1. 2021 - První Zelený úterek v roce 2021 se jmenoval "Tak ty bys chtěl chodit krajinou?". O fragmentaci krajiny dopravními stavbami, migraci živočichů, smrtících pastech, ale i životních příležitostech mluvila zooložka Simona Poláková z Fóra ochrany přírody. Beseda proběhla formou webináře v ZOOMu.


Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti a Nadací VIA a Ministerstvem životního prostředí.

logo VIA logo Nros logo nadace partnerství logo MŽP
 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz