Sdružení Calla
  Dnes je 20. května 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Protipovodňová opatření na Malši

část předmětného území určeného k bagrování

Od roku 1998 jsou v Českých Budějovicích připravována protipovodňová opatření na řece Malši, jejichž cílem je ochránit zástavbu v Havlíčkově kolonii a Mladém před stoletou vodou. Projekt, jehož realizace by představovala desítky milionů korun, má být hrazen převážně z prostředků OkÚ České Budějovice. Připravovaný záměr představuje hazard nejen z hlediska ekonomického, ale zejména z důvodu možného negativního zásahu do životního prostředí. Jedná se o úpravu koryta a nivy řeky Malše představující nejen významný krajinný prvek ze zákona, ale i tzv. nadregionální biokoridor v rámci územního systému ekologické stability. Vytvoření tzv. bermy by představovalo i pokácení téměř stovky vzrostlých stromů.

Proto byl zinicializován petiční výbor občanských sdružení CALLA a Jihočeské matky, Agentury ochrany přírody a krajiny, odboru životního prostředí Magistrátu města České Budějovice a některých politiků o zvrácení tohoto záměru. Odborné nezávislé posudky zpracované z iniciativy petičního výboru a Sdružení CALLA byly podpořeny třemi tisíci podpisů pod peticí požadující zpracování variantního řešení protipovodňových opatření při respektování životního prostředí. O průběhu vedené kampaně byly pravidelně informovány sdělovací prostředky, podařilo se uspořádat setkání veřejnosti s představiteli radnice a odborný seminář ze kterého byl vydán sborník.

Přes odpor široké veřejnosti je nicméně záměr nadále prosazován městem, v současné době (leden 2011) existuje pravomocné územní rozhodnutí a obyvatelům nezbývá, než se obracet na soud. Tak se také stalo, ve věci je podána žaloba a zbývá než čekat, jak se soudci s kontroverzním závěrem vypořádají.


nahoru

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz