Sdružení Calla
  Dnes je 20. května 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Protipovodňová opatření - Malše

V posledním roce 20. století se v Č. Budějovicích s nebývalou silou rozhořel spor o podobu protipovodňových úprav na řece Malši v Č. Budějovicích. Městská rada má zájem investovat finanční prostředky z fondu Okresního úřadu do úprav řeky Malše a jejího okolí a dokončit tak protipovodňovou ochranu města. Odpůrci odmítají podobu navrhovaných úprav a žádají hledat řešení citlivější k životnímu prostředí.

Není to poprvé v historii města, kdy spor o podobu regulace řek postavil obyvatele Č. Budějovic proti radnici. Řeky Vltava a Malše, které od založení města spoluvytvářejí jeho obraz, ležely vždy občanům Budějovic na srdci. Každý necitelný záměr byl doprovázen vášnivými polemikami a vyžadoval dlouholeté hledání konsensu. Na pozadí úprav se i v minulosti promítaly vedlejší zájmy, související s mimořádnými finančními investicemi a zhodnocením zátopových území.

K významné a více jak desetiletí trvající roztržce došlo mezi tehdy německým vedením města a Klubem za staré Budějovice ještě před první světovou válkou v roce 1912. Spor o podobu regulace na soutoku Vltavy a Malše pokračoval až do první republiky a jeho vyřešení přinesl až konsensuální projekt z počátku 20tých let.

O další podobu nábřeží Malše vedli spory majitelé zahrad mezi ulicí Mánesovou a Havlíčkovou na pravém břehu na počátku 30tých let. Tehdejší vedení města podporovalo investice do říčních úprav, které přinášely pracovní příležitosti v době hospodářské krize. Zajištění průchodu a dokončení úprav bylo realizováno až o 50 let později Povodím Vltavy.

Dnešní spor o podobu protipovodňových opatření na řece Malši v Havlíčkově kolonii vznikl v souvislosti se záměrem radnice realizovat tzv. Vaclíkův projekt bermy, tj. zkapacitnit říční trať pro 100letou povodeň rozšířením koryta a snížením přilehlého pravobřežního parku mezi Malým jezem a lávkou v ulici M. Vydrové. Likvidaci parku a vytvoření bermy odmítlo v petici na 3000 obyvatel města. Městská rada byla zastupiteli donucena zadat posouzení uvažo-vaného záměru katedře hydrotechniky Stavební fakulty ČVUT v Praze a nechat prověřit podklady použité pro povodňový model. Další posouzení objednal v této souvislosti OkÚ.

Výhrady k navrhovanému řešení nemají jen občanský akcent. Likvidace nadregionálního biokoridoru Malše od lávky v ulici M. Vydrové až k Červenému Dvoru odmítají i občanské ekologické iniciativy a odborné pracoviště ochrany přírody a krajiny MŽP.

Seminář, který se uskutečnil 30. října 2000 na půdě Klubu přátel Č. Budějovic z iniciativy Petičního výboru Malše a na jehož pořádání se podílela i Územní komise Rady města, byl možná prvním vykročením k hledání konsensu. Byl to ovšem pouhý krůček, protože radní povětšinou seminář ignorovali. Příspěvky, které jsou souhrnně uvedeny v tomto sborníku, zazněly na semináři v úvodní části. Následující diskuse trvala více než 2 hodiny a není v našich silách ji ve sborníku dokumentovat. Většina účastníků semináře si odnesla dojem, že odborníci najdou přijatelné řešení, pokud bude radnice takové řešení požadovat.

Jednotlivé příspěvky ze semináře:

V Č. Budějovicích, dne 20. listopadu 2000
Ing. Pavel Kolář
Petiční výbor Malše

nahoru

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz