Sdružení Calla
  Dnes je 18. června 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

U Špačků

u špačků

V roce 2009 byla zastupitelstvem města České Budějovice schválena změna územního plánu v lokalitě "U Špačků". Její podstatná část se nachází v záplavovém území, úředně stanoveném Krajským úřadem Jihočeského kraje v roce 2005. Změna územního plánu byla zastupitelstvem města schválena v rozporu s obecně závaznou vyhláškou města, která omezuje stavební aktivity v záplavovém území a v rozporu se stanovisky dotčených orgánů státní správy ve vodním hospodářství. Rozšíření nové výstavby do záplavového území je v rozporu se základními principy protipovodňové ochrany, neboť nová výstavba na navážkách terénu nad úroveň stoleté vody omezí neškodný rozliv povodně nad městem a zhorší povodňovou situaci v původní zástavbě místní části České Budějovice 6, nemluvě o tom, jaké problémy může navážka způsobit samotné výstavbě po několika letech. Připomínky občanských sdružení neměly valnou odezvu a v současné době (prosinec 2010) již probíhá územní řízení o zastavení předmětného území rodinným bydlením. Po záplavách, které letos opět postihly Českou republiku, proto Calla oslovila ministra vnitra otevřeným dopisem s prosbou a intervenci k vedení města České Budějovice, které přistupuje k dalším a dalším změnám záplavových území města pod investorským tlakem v zastavitelné plochy.

nahoru

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz