Sdružení Calla
  Dnes je 24. června 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Usnesení městského zastupitelstva

SOUBOR USNESENÍ
z pokračování XIV. Zasedání Zastupitelstva města Českých Budějovic, konaného dne 5. dubna 2001 od 14.00 hodin v zasedací místnosti MmČB

K bodu: Informační zpráva o stavu přístav a zhodnocení provedení prací "protipovodňového zabezpečení města Českých Budějovic" (ev.č. 41/2001)

Zastupitelstvo města přijalo usnesení č. 63/2001

Zastupitelstvo města po projednání

 1. Bere na vědomí
  informační zprávu o stavu příprav a zhodnocení prací "protipovodňová zabezpečení města Českých Budějovic"
 2. Ukládá
  RNDr. Vladimíru Kostkovi, náměstku primátora
   1. zadat zpracování technické pomoci variantního řešení protipovodňové ochrany na řece Malši
   2. respektovat zásady minimalizace zásahu do biokoridoru podél řeky Malše
   3. respektovat požadavek přiměřenosti vynaložených nákladů
  1. postupně pokračovat v realizaci protipovodňových opatření na úrovni stoleté vody vyjma území dotčeného studií dle I.

nahoru

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz