Sdružení Calla
  Dnes je 24. dubna 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Kauza Lišov

Kauza rozšíření skládky v Lišově

Skládka v Lišově
 

21. 10. 2007 - Lišovská skládka - zavřeno! Hora odpadků na skládce v Lišově přestala růst. Popelářská auta, která sem svážela komunální směsný odpad z celé krajské metropole, Lišova a dalších obcí, teď jezdí jinam. Více v článku z Českobudějovického deníku ze dne 11.10.


Hořící skládka v Lišově
 

12. 10. 2007 - Po roce od rozsáhlého požáru na skládce v Lišově na českobudějovicku se podařilo sdružení Calla získat rozhodnutí České inspekce životního prostředí o udělení pokuty společnosti .A.S.A. České Budějovice i rozhodnutí ministerstva životního prostředí, které její odvolání spol. .A.S.A. zamítlo. Více v tiskové zprávě. Přílohou tiskové zprávy je i rozhodnutí MŽP.


Skládka v Lišově
 

21. 8. 2007 - Na základě podaných odvolání nevládními organizacemi Calla, Hnutí Duha, Arnika a Jihočeské matky zrušil Krajský úřad Jihočeského kraje územní rozhodnutí ohledně rozšíření Lišovské skládky vydané Stavebním úřadem Městského úřadu v Lišově! Podrobnosti v tiskové zprávě.
Reportáž o tom odvysílala Česká Televize v tomto vydání pořadu Regiony ČT24 (reportáž začíná cca v 3/3 pořadu).


Skládka v Lišově
 

25. 2. 2007 - Zastupitelé Lišova nakonec odsouhlasili rozšíření Lišovské skládky a pokračování skládkování na další 3 roky (tisková zpráva). Stejně jako na předchozích jednáních vyjádřili občané svůj nesouhlas s rozšířením skládky podpořený zkušenostmi s porušováním provozního řádu. Ostatně toto zjistila při svém šetření i Česká inspekce životního prostředí. Další informace o tomto šetření v tiskové zprávě.


Skládka v Lišově
 

16. 1. 2007 - Proces posuzování vlivu skládky v Lišově na životní prostředí je u konce. Souhlasným stanoviskem uštědřilo ministerstvo životního prostředí políček místním občanům i životnímu prostředí. Trumf je nyní v rukou nových lišovských zastupitelů, kteří by měli rozhodnout o tom, zda zruší či potvrdí benevolentní postup svých předchůdců. Další podrobnosti v tiskové zprávě


Veřejné projednání projektu skládky v Lišově
 

8. 12. 2006 - Veřejné projednání záměru rozšíření skládky v Lišově na životní prostředí se stalo neoficiálním vítězstvím občanů. I když MŽP patrně vydá k procesu EIA kladné stanovisko, zájem veřejnosti podílet se na rozhodování o dalším osudu skládky je jednoznačný; Skládkování ukončit dle vydaných rozhodnutí v roce 2007! Kauze se bude věnovat lednový pořad Nedej se!" Více v tiskové zprávě.


Skládka v Lišově
 

23. 11. 2006 - Posuzování vlivu rozšíření skládky v Lišově na životní prostředí vrcholí. Calla zve veřejnost na veřejné projednání, které se uskuteční ve středu 29. listopadu od 17 hodin na městském úřadu v Lišově. Pozvala i zastupitele Lišova a Českých Budějovic. Calla nesouhlasí s posudkem Václava Obluka, který připouští rizika, ale odsouvá zpracování studie na další řízení. Vyjádření Cally ke stažení (doc, 110 kB).

Skládka v Lišově29. 10. 2006 - Ministerstvo životního prostředí, i přes požadavek České inspekce životního prostředí a nevládní organizace, nevrátilo dokumentaci EIA k rozšíření skládky v Lišově a nechalo zpracovat posudek, který je k nahlédnutí na Městských úřadech Lišov a České Budějovice, Krajském úřadu Jihočeského kraje a Ministerstvu životního prostředí v Českých Budějovicích. K posudku může každý vznést do 25. listopadu připomínky. V průběhu listopadu se uskuteční v Lišově veřejné projednání záměru. Další informace v tiskové zprávě. Posudek je ke stažení zde (doc, 654 kB) nebo také zde v Informačním systému EIA (kód záměru je OV2009).

Hořící skládka v Lišově
 

24. 9. 2006 - V době, kdy společnost A.S.A. České Budějovice, s.r.o. usiluje o další rozšíření skládky komunálních odpadů v Lišově, ukazuje tato "milionová skládka" svou pravou tvář. Provoz skládky je všeobecně spojen se zvýšeným požárním rizikem - zahořením odpadů. V Lišově se ale tato situace opakuje a v krátké době zde hoří již podruhé. Více informací v tiskové zprávě.

28. 8. 2006 - Calla nesouhlasí s rozšířením skládky v Lišově a vyzývá veřejnost k podání připomínek k dokumentaci posuzující vliv na životní prostředí. Na místo třídění odpadu a jeho využití jako surovinu, pokračuje společnost A.S.A. za souhlasu samosprávy Lišova s jeho ukládáním do země. Více tato tisková zpráva.

směsný odpad
 

21. 3. 2006 - Město Lišov se nestydí vydělávat na odpadech a podporuje další rozšíření skládky společnosti A.S.A. na svém území. Skládkování zde mělo být ukončeno v roce 2007. Calla s tímto postupem nesouhlasí. Více tisková zpráva z 9. března.

nahoru
 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz