Sdružení Calla
  Dnes je 18. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka
» Změna klimatu
» Obnovitelné zdroje energie »
» Obnovitelné zdroje energie »
» Těžba uranu » Jaderný odpad » Platforma proti úložišti » Temelín.cz
» Archiv »
» Archiv »

Malé vodní elektrárnyfoto z workshopu
foto z workshopu
MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

V souvislosti se stavbou a provozem malých vodních elektráren se objevily mnohdy zbytečné rozpory s veřejnou správou. Na vině je neznalost omezení z hlediska ochrany přírody na straně investorů, ale i předsudky a nedostatek informací na straně úřadů.

Cílem workshopu, který jsme zorganizovali 14. ledna 2009 v Táboře, byla debata podmínek pro stavbu a provoz těchto obnovitelných energetických zdrojů se zaměřením na problematiku minimálních zůstatkových průtoků, rybích přechodů a také přípravy novely vodního zákona. 
Diskuse se zúčastnili zástupci provozovatelů malých vodních elektráren, státní správy (např. Ministerstva životního prostředí, Krajského úřadu, České inspekce životního prostředí či AOPAK), Povodí Vltavy, rybáři a další zástupci nevládních organizací.

Prezentace z workshopu si můžete stáhnout zde.

Cyklus obdobných debat byl završen exkurzí do Horního Rakouska, kde jsme navštívili nové malé vodní elektrárny a rybí přechody u nich zřízené ve Schläglu a v Aigenu.

Závěrem jsme vydali informační list Malé vodní elektrárny a životní prostředí (ke stažení v pdf nebo Vám ho zašleme poštou).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
logo EEA
logo EEA
logo Nros

DOPORUČENÉ ODKAZY Z OBORU MALÝCH VODNÍCH ELEKTRÁREN

nahoru

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz