Sdružení Calla
  Dnes je 18. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka
» Změna klimatu
» Obnovitelné zdroje energie »
» Obnovitelné zdroje energie »
» Těžba uranu » Jaderný odpad » Platforma proti úložišti » Temelín.cz
» Archiv »
» Archiv »

Větrná energie


foto z workshopu
foto z workshopu
VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

S rozvojem větrné energetiky se objevily mnohdy zbytečné rozpory s veřejnou správou. Na vině je neznalost omezení z hlediska ochrany přírody na straně investorů, ale i předsudky a nedostatek informací na straně úřadů.

Cílem workshopu, který jsme zorganizovali 10. března 2009 v Jindřichově Hradci, byla debata podmínek pro rozvoj větrné energetiky se zaměřením na ochranu krajinného rázu, ptáků netopýrů a hluk.
Diskuse se zúčastnili zástupci provozovatelů větrných elektráren, státní správy (např. Ministerstva životního prostředí, Krajského úřadu, České inspekce životního prostředí či AOPAK), odborníci na měření hluku, držitelé osvědčení EIA, ornitologové, ale i starostové obcí.

Prezentace z workshopu si můžete stáhnout zde.

Cyklus obdobných debat byl završen exkurzí do Horního Rakouska, kde jsme navštívili dvojici větrných elektráren ve Spörbichlu.

Závěrem jsme vydali informační list Větrné elektrárny a životní prostředí (ke stažení v pdf nebo Vám ho zašleme poštou).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
logo EEA
logo EEA
logo Nros

PROJEKT "VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY - MÝTY a FAKTA"

Brožura "Větrné elektrárny: mýty a fakta".

Větrná elektrárna Spörbichl
Větrná elektrárna Spörbichl
Sdružení Calla uskutečnila v rámci projektu během roku 2004 několik kulatých diskusních stolů s odborníky k nastartování diskuse o výše zmíněných tématech. Závěrem jsme spolu s Hnutím DUHA vydali publikaci "Větrné elektrárny: mýty a fakta", jejímž cílem je rozebrat jednotlivé mýty, které provází větrnou energetiku. Nabízíme Vám v ní vysvětlení na základě faktů ze zemí, které mají mnohem větší zkušenosti s realitou větrných turbin.

Sdružení Calla využívání větrné energie podporuje, protože jde o zdroj čisté obnovitelné energie, zajišťující energetickou nezávislost. Uvědomujeme si však, že větrné elektrárny nelze postavit všude. Je nutné brát v potaz mimo jiné i jejich působení na krajinu, migrující ptactvo či jiné chráněné druhy živočichů a přijetí místními obyvateli. Proto je potřeba zvažovat fakta a vést zejména s místními lidmi a jejich zastupitelstvy otevřenou debatu o všech výhodách i negativech plánovaných projektů.

Projekt podpořili:
logo MŽP logo Nadace Partnerství

VYHLEDÁVÁNÍ LOKÁLNĚ PŘÍZNIVÝCH MÍST PRO VYUŽITÍ VĚTRNÉ ENERGETIKY V JIŽNÍCH ČECHÁCH

Abychom podpořili rozvoj větrné energetiky v jižních Čechách, zahájili jsme v létě 1999 ve spolupráci s firmou SAPO a dalšími odborníky za podpory Nadace Partnerství práce na projektu zaměřeném na vyhledání a ověření lokálně příznivých míst pro možnou realizaci větrných elektráren v regionu jižních Čech.

Po první etapě prací na projektu, kdy byla vytipována řada potenciálních míst jihočeského regionu, byly pečlivým výběrem upřednostněny 4 lokality - Prostřední Svince, Malonty, Kapličky a Žihobce. Výsledky jednoletého ev. dvouletého měření jsou k dispozici na vyžádání u nás a mají je i obce, kde se  provádělo. Budou je tak moci využít pro své případné záměry ve větrné energetice. Součástí projektu byl zájezd na hornorakouské větrné elektrárny - Schenkenfelden, Spörbichl a Eberschwang uspořádaný v listopadu 1999 a veřejné besedy v Loučovicích a Malontech na počátku roku 2000.

V letech 2003 až 2004 proběhlo měření na vrchu Poluška pro účely obce Věžovaté Pláně na Českokrumlovsku.

DOPORUČENÉ ODKAZY Z OBORU VĚTRNÉ ENERGIE

  • Česká společnost pro větrnou energii
    www.csve.cz
  • EWEA - Evropská asociace pro větrnou energetiku
    www.ewea.org
  • Bundeswerband WindEnergie e.V. - spolek pro větrnou energetiku v Německu
    www.wind-energie.de

nahoru

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz