Sdružení Calla
  Dnes je 18. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka
» Změna klimatu
» Obnovitelné zdroje energie »
» Obnovitelné zdroje energie »
» Těžba uranu » Jaderný odpad » Platforma proti úložišti » Temelín.cz
» Archiv »
» Archiv »

logoProjekt SOLAR NET / Sluneční síť


Česko-rakouský projekt na podporu rozvoje solárně termických zařízení

Společně s Ekologickým institutem Veronica z Brna a zejména rakouskými organizacemi arsenal research a Arbeitsgemeinschaft ERNEUERBARE ENERGIE jsme v letech 2001 až 2003 pracovali na společném projektu SOLAR-NET/Sluneční síť. Jeho cílem bylo přenést dobré rakouské zkušenosti se solárním ohřevem do České republiky a podpořit větší rozvoj tohoto oboru i zde.

Některé aktivity, které se podařilo během projektu uskutečnit:

kolektory na fasádě školy
kolektory na fasádě
Projekt solárního zařízení na SPŠ Edvarda Beneše v Břeclavi, 2001
Rakouským partnerem AEE byla zpracována studie na možnosti solárního ohřevu teplé vody pro internát a školní kuchyni Střední průmyslové školy v Břeclavi. Vzhledem k prostorovým možnostem byl prověřen očekávaný užitek kolektorů umístěných na fasádě. Nakonec byl AEE vyprojektován solární systém s fasádním kolektorem o velikosti 80 m2. Na základě výběrového řízení byla na realizaci vybrána firma Ekosolaris, a.s., která splnila veškeré požadavky projektu a instalovala solární systém s nuceným oběhem a fasádním kolektorem rakouské firmy AKS DOMA solartechnik (pod označením EKOSTART DOMA), stojatý akumulační zásobník o velikosti 4000 l, provozní zásobník o objemu 1000 l a další potřebnou technologii včetně regulace a měření.


zkušebna solárních kolektorů
zkušebna solárních kolektorů
Expertní workshop a exkurze v rakouské zkušebně arsenal research ve Vídni, 13. červen 2002
Zorganizovali jsme návštěvu 34 solárních specialistů a projektantů ve vývojovém a zkušebním centru pro obnovitelné zdroje energie arsenal research. Cílem bylo představit špičkové pracoviště na zkoušení solárních kolektorů, podmínky testování, evropské normy pro solárně termická zařízení a aktuální vývoj v oboru. Workshop byl obohacen prohlídkou zkušebny a také návštěvou ekologického sídliště se solárními instalacemi ve Vídni.

1. česko-rakouská konference Slunce 2002, Brno, 19. - 20. září 2002
Přes osmdesát zájemců si v sídle ombudsmana vyslechlo přednášky a následně diskutovalo s českými a rakouskými odborníky o všech možných aspektech solární tepelné energetiky. Závěrem účastníci přijali prohlášení určené vládě a Parlamentu ČR, aby byla cesta efektivního využívání energie a maximálního využití obnovitelných zdrojů energie považována za nedílnou součást opatření k ochraně zemské atmosféry a strategie trvale udržitelného rozvoje České republiky. Druhý den následovala exkurze po ukázkových solárních systémech na Moravě i v Dolním Rakousku. A protože i vítr vzniká díky energii ze Slunce, byla cesta okořeněna návštěvou obecní větrné farmy v Zistersdorfu. Sborník přednášek je k dispozici ke stažení zde (pdf)

2. česko-rakouská konference Slunce 2003, Olomouc, 6. listopadu 2003
Tato konference, která se konala v aule Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci byla zaměřena na sluneční ohřev v bytových domech. Zúčastnilo se jí nejméně 120 osob. Všechny přednášky najdete ve sborníku - ke stažení zde (pdf)

Změna dotační podpory solárního ohřevu, v průběhu roku 2002
Protože v roce 2002 došlo ke kolapsu dotační podpory investic do systémů solárního ohřevu u fyzických osob ze strany Státního fondu životního prostředí, věnovali jsme se diskusím nad změnami. Na několika setkáních s odborníky z Ministerstva životního prostředí, Českého ekologického ústavu, energetickými poradci a praktiky z projekčních i realizačních firem v Praze a v Brně jsme formulovali zásady optimální podpory. Doporučené závěry se zčásti promítly do praxe od počátku roku 2003.

Seminář "Jak a co přednášet o sluneční energii" pro učitele středních škol a lektory ekologické výchovy, 11. leden 2003
Seminář pořádaný na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně se zaměřil na představení nové produktu - sborníku podkladů pro přednášky o solární energetice "Slunce - energie budoucnosti" a dále na předání zkušeností s vedením a organizováním přednášek od zkušených lektorů.

"Slunce - energie budoucnosti" - soubor podkladů pro přednášky o možnostech využití sluneční energie, leden 2003

obal CD
V rámci česko-rakouského projektu SOLAR NET / Sluneční síť vznikla pomůcka pro vedení přednášek o obnovitelných zdrojích energie se zaměřením na využití energie Slunce. Připravené prezentace jsou doprovázeny textem, který přednášejícímu pomůže zvládnout dané téma. Tj. od globální klimatické změny po rozdělení obnovitelných zdrojů energie včetně zastavení u energie z biomasy, vodní a větrné a zejména podrobného popisu, jak je možno využívat sluneční energii. Dále jsou představeny jednotlivé prvky slunečních systémů na ohřev, jejich dimenzování, možnosti umístění, energetické zisky apod. Závěrem je nastíněna cesta, jak lze solární systém získat, možnosti ekonomické podpory a shrnuty důvody pro využívání sluneční energie.

S pomocí souboru je možno uskutečnit přednášky pro různé skupiny posluchačů. Od obecné přednášky o obnovitelných zdrojích energie pro základní školy, po specializovanější pro školy střední i vysoké. Soubor je využitelný i pro popularizační a osvětové přednášky mimo školy. Pro ten účel je doplněn rukověťí, jak optimálně podobné akce připravit a vést.

Soubor podkladů je k dispozici ve složce obsahující 45 fólií pro zpětný projektor včetně všech doprovodných textů. Druhou možností distribuce je CD. Tato elektronická verze obsahuje prezentaci ve formátech html (pro jakýkoliv internetový prohlížeč), pdf (pro Acrobat Reader) anebo v ppt (pro Power Point). Díky tomu lze přednášku uskutečnit s pomocí běžně dostupného softwarového vybavení. Z CD je také možno vytisknout si vybrané prezentace na fólie a k nim všechny ostatní texty pro uskutečnění přednášky bez pomoci počítače.

Soubor si je možné prohlédnout zde na www.calla.cz/cdcalla

diplom
Diplom
Soutěž "Slunce před tabulí" pro střední školy, listopad 2002 až 2. červen 2003
Soutěž, nad kterou převzalo záštitu Ministerstvo životního prostředí ČR, byla připravena pro studenty středních škol se uskutečnila v roce 2003 v rámci projektu Sluneční síť. Cílem bylo, aby studenti sami získali a zpracovali informace o možnostech využití obnovitelných zdrojů energie se zaměřením na sluneční energii. Do soutěže se postupně přihlásilo celkem 37 pracovních skupin na školách po celé ČR.
Kdo vyhrál?
Více informací

solární svépomoc
Solární svépomoc
Svépomocné solární systémy, během let 2002 až 2003
Proběhlo několik diskusí s nezávislými odborníky, kde jsme hodnotili možnosti a podmínky uplatnění svépomocných solárních systémů na ohřev vody na českém trhu. Výsledkem byla instalace svépomocného solárního systému v Českých Budějovicích v červnu 2003.
Výstupem bylo také vydání montážní příručky "Solární systémy - návrhy a stavba svépomocí" autorů A. Themessla a W. Weisse v nakladatelství GRADA v roce 2005. Příručka viz zde.
V Hostětíně - centru modelových projektů Veronica na tom proběhly workshopy spojené s instalací velkoplošného svépomocného solárního systému na moštárně - instalace kolektoru, izolování solárního zásobníku balíky ze slámy, uvedení do provozu. Viz http://hostetin.veronica.cz

Workshop "Plánování solárních systémů na bytových domech" v rámci veletrhu Aquatherm v Praze, 28.11.2003
Workshop pro projektanty, architekty a solární techniky se zaměřením na velké solární systémy na vícebytových domech. Přednáška "Solární soustavy pro velké spotřebitele" od Josef Schröttnera z rakouského Arbeitsgemeinschaft ERNEUERBARE ENERGIE je ke stažení zde (pdf).

Exkurze pro učitele středních průmyslových škol do v rakouské Zemské odborné školy pro instalatéry v Zistersdorfu, 13.listopadu 2003

Burza spolupráce se státy střední a východní Evropy v oblasti solárních zařízení a obnovitelných zdrojů energie, Vídeň, 4. - 6. 12. 2003, akce se zúčastnily české solární firmy.

 

Projekt finančně podpořili Úřad vlády Dolního Rakouska, Evropská unie - projekt INTERREG III a Rakouské spolkové ministerstvo životního prostředí.

nahoru

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz