Sdružení Calla
  Dnes je 18. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka
» Změna klimatu
» Obnovitelné zdroje energie »
» Obnovitelné zdroje energie »
» Těžba uranu » Jaderný odpad » Platforma proti úložišti » Temelín.cz
» Archiv »
» Archiv »

Biomasa

Biomasa


amarantus
Amarantus

AKTUÁLNĚ

beseda BSP
foto z besedy

9. 5. 2011 proběhla přednášková beseda "Bioplynové stanice v Jihočeském kraji - současnost a perspektivy" v Zasedací místnosti pod Aulou JU v Českých Budějovicích. Miroslav Kajan z České bioplynové asociace zde hovořil o teoretické problematice získávání a využívání bioplynu (s důrazem na Jihočeský kraj, kde je v současné době 40 bioplynových stanic); zmínil také možnosti technologie vtláčení upraveného bioplynu do plynárenské sítě. Následně prezentoval také bioplynovou stanici Třeboň, která je nejstarší stanicí v ČR. Ta je zajímavá především díky dálkovému bioplynovodu a bioteplárně dodávající teplo do třeboňských lázní Aurora. V druhé části vystoupil předseda Zemědělského družstva Dubné a představil bioplynovou stanici Žabovřesky, která je příkladem dobré praxe v regionu. Jednalo se o první besedu v rámci projektu Obnovitelné zdroje energie v Jihočeském kraji – od teorie k praxi. Projekt podpořil finančně Jihočeský kraj.

Prezentace ke stažení:

Bioplynové stanice v Jihočeském kraji

Bioplynová stanice Žabovřesky

workshop Bioplyn
foto z workshopu
BIOPLYNOVÉ STANICE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

S rozvojem bioplynových stanic se objevily mnohdy zbytečné rozpory s veřejnou správou. Na vině je neznalost omezení z hlediska ochrany přírody na straně investorů, ale i předsudky a nedostatek informací na straně úřadů.

Cílem workshopu, který jsme zorganizovali 29. října 2008 v Českých Budějovicích, byla debata podmínek pro rozvoj bioplynových stanic se zaměřením na problém potenciálního zápachu, jehož se obává veřejnost a dále nakládání s fermentačními zbytky.
Diskuse se zúčastnili zástupci projektantů a provozovatelů bioplynových stanic, státní správy (např. Krajského úřadu, Ministerstva životního prostředí, České inspekce životního prostředí), samosprávy, odborníci z výzkumných ústavů a zástupci nevládních organizací a profesních sdružení.

Prezentace z workshopu si můžete stáhnout zde.

Cyklus obdobných debat byl završen exkurzí do Horního Rakouska, kde jsme navštívili farmářskou bioplynovou stanici v Gutau.

Závěrem jsme vydali informační list Bioplynové stanice a životní prostředí (ke stažení v pdf nebo Vám ho zašleme poštou).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
logo EEA
logo EEA
logo Nros

ENERGIE Z POLE

pelety
 

Sdružení Calla pořádalo 19. března seminář pro zemědělce a odbornou veřejnost na téma pěstování a využití energetických plodin - ENERGIE Z POLE, který navázal na stejnojmenou exkurzi. Seminář se konal na Krajském úřadě Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Příspěvky ke stažení zde. A reportáž ze semináře čtěte zde.


25. - 26. září 2008 jsme uspořádali dvoudenní exkurzi "Energie z pole" na téma pěstování energetických plodin a využití biomasy. Akce provedla účastníky po plochách energetických plodin, seznámila je s pěstitelskou agrotechnikou a ukázala i možnosti využití biomasy v zemědělských podnicích ve vztahu k posílení energetické soběstačnosti venkova. Zprávu z exkurze si přečtěte zde.

Význam zemědělské produkce pro energetiku
Produkce biomasy je úzce spjatá se zemědělstvím a proto v polovině listopadu uspořádalo sdružení Calla exkurzi zaměřenou na téma energetického využití zemědělské produkce. Exkurze se zúčastnilo na 40 zájemců z řad zemědělských podnikatelů, ekologů, novinářů a odborné veřejnosti. Cílem exkurze bylo zprostředkovat účastníkům praktickou ukázku realizovaných projektů využívajících biomasu u našich sousedů v Rakousku a Německu. Reportáž z exkurze čtěte zde.

INFOLIST - Nepotravinářské využití zemědělské půdy

infolist, Nepotravinářské využití zemědělské půdy

Vydala Calla, prosinec 2007
Autorka: Hana Gabrielová
Formát: Barevný infolist, formát 8 stran A4

Význam zemědělské produkce k nepotravinářským účelům. Infolist shrnuje význam pěstování energetických plodin a poskytuje přehled o jednotlivých rostlinách, možnostech zpracování a využití včetně kontaktů na poradenství v této oblasti. Vyšla díky podpoře grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím NROS.

Infolist si stáhněte zde (pdf, 547 kB.


ANALÝZA PODPOR POTRAVINÁŘSKÉ A ENERGETICKÉ PRODUKCE V ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR PRO ROK 2007

Tato analýza je zde ke stažení (pdf, 552 kB)

Také můžete stahovat shrnující třístránkový infolist k této analýze, zde ke stažení (pdf, 293 kB)

dřevo

PUBLIKACE PROJEKTU CER2

V rámci projektu CER2 vzniklo několik publikací využitelných pro vzdělávání v českém překladu.

  • Plánování biomasových systémů dálkového vytápění:

 

DOPORUČENÉ ODBORNÉ ČLÁNKY O BIOMASE

Biomasa a biopaliva - Ing. Vlasta Petříková CZ BIOM

Problémy v rozlišování forem biomasy vyplývají zřejmě i z dosud nedůsledného používání výrazů v tomto oboru, neboť zde zatím není zavedena jednoznačná terminologie. Pro biopohonné hmoty se nejčastěji používá výraz -- biopaliva, ale biopalivem je i pevná, případně plynná biomasa pro vytápění, neboť se rovněž spaluje, i když ne v mobilním vozidle, ale v kotli. Jednotlivé formy biomasy je nutné důsledně rozlišovat, protože vznikají za různých podmínek a tím se zásadně liší i jejich nároky na potřebu podpory, související jednoznačně s dotační politikou. Více čtěte zde.

DOPORUČENÉ ODKAZY Z OBORU ENERGIE BIOMASY

  • BIOM CZ - biomasa, biopaliva, bioplyn, pelety, kompostování a jejich využití, mapa bioplynových stanic v ČR
    www.biom.cz
  • České sdružení pro biomasu CZ BIOM
    www.czbiom.cz
nahoru
 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz