Sdružení Calla
  Dnes je 29. května 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Petice proti záměru vybudovat lyžařský areál a lanovou dráhu na Smrčině

Určeno:

 • Úřad vlády ČR
 • Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
 • Senát Parlamentu ČR
 • Ministerstvo životního prostředí ČR
 • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

My, níže podepsaní občané, projevujeme tímto zásadní nesouhlas s připravovaným záměrem vybudování lanové dráhy a lyžařského areálu v lokalitě "Smrčina - Hraničník" na hranici okresů Český Krumlov a Prachatice a to z těchto důvodů:

 1. Lesní porosty v oblasti Smrčiny, Hraničníku a Alpy byly z důvodů své jedinečnosti zařazeny do I. zóny Národního parku Šumava. Tak byl potvrzen více než 20 let trvající návrh na zřízení státní přírodní rezervace v této lokalitě. Realizací výstavby lanovky a sjezdovek by došlo k nevratnému porušení tohoto přírodního prostředí, k ohrožení krajinného rázu v této lokalitě a k porušení ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
 2. Jedná se o hrubý zásah do cenných lesních ekosystémů, které jsou v oblasti Smrčiny kvůli své ochraně zařazeny do kategorie lesa zvláštního určení. Prosazovaný projekt by tak byl v rozporu s ustanovením zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.
 3. Nařízení vlády č. 163/1991 Sb. o zřízení Národního parku Šumava v § 4 odst. 2 uvádí, že cílem je zachování či obnova samořídících funkcí ekosystémů a omezení lidských zásahů do přírodního prostředí k udržení tohoto stavu. V § 8 odst. 3 dále uvádí, že v I. zóně je zakázáno umisťování a povolování nových staveb. Proto by prosazovanýzáměr byl v rozporu s posláním Národního parku Šumava, které je definováno ve zmíněném nařízení vlády.
 4. Lokálními politiky prosazovaný záměr nevyřeší otázku nezaměstnanosti pro přilehlé obce, protože počet případně vzniklých pracovních míst by byl nízký a sezónně omezený.

Ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním žádáme tímto odpovědné orgány tohoto státu, aby se plnou vahou zasadily o podporu našeho požadavku proti aktivitám, které zcela jednoznačně směřujík porušování platných zákonů.

Petiční výbor ve složení:

 1. Ing. Edvard Sequens, Trocnovská 101, 373 12 Borovany
 2. Ing. Hynek Hladík, Česká 677, 383 01 Prachatice
 3. Ing. Václav Polák, Lidická 66, 370 01 České Budějovice

K  14. 1. 2002 podepsalo tuto petici přesně 1694 občanů. Petiční archy byly předány svým adresátům.

nahoru

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz