Sdružení Calla
  Dnes je 17. dubna 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Vyjádření k podanému odvolání proti rozhodnutí OkÚ České Budějovice ve věci umístění golfového hřiště v k.ú. Hluboká nad Vltavou

Sdružení pro záchranu prostředí
Poštovní schránka 223,370 04 České Budějovice
tel. a fax: 038 / 73 10 166, tel. V. Molek: 038 / 73 11 381
calla@ecn.cz, http://calla.ecn.cz
sídlo: Fráni Šrámka 35, 370 04 České Budějovice

Okresní úřad České Budějovice
Referát životního prostředí
Mánesova 3
České Budějovice
371 03

V Českých Budějovicích dne 9. 5. 2100

Na základě Vašeho oznámení o podaném odvolání ve výše uvedené věci, zasíláme v duchu výzvy k vyjádření k podaným odvoláním toto stanovisko, kterým doplńujeme naše podané odvolání.

  1. Fakt, že správní orgán rozhodl ještě před uplynutím lhůty k vyjádření lze posuzovat mimo zásady správního řízení rovněž jako porušení § 33 dost. 2 zákona č. 71/1967 Sb., neboť tím, že ve věci rozhodl dříve, než jsme se mohli vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí, nám, jakožto účastníku řízení odepřel možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí. Navíc jsme byli neoprávněně napadeni pro pasivitu. V tomto postupu spatřujeme porušení procesních pravidel správního řádu.
  2. Odůvodnění rozhodnutí je zcela nedostatečné, protože hodnotí podklady, tj. všechny posudky a stanoviska nikoliv podle jejich obsahu, ale podle jejich autora! Nesrovnává znění jednotlivých posudků ke konkrétním problematickým místům golfového hřiště, ale porovnává zcela absurdním způsobem kvalifikaci zpracovatelů v duchu kolektiv přírodovědců je kompetentnější než kolektiv architektů. Toto je zcela nesmyslné a ve svém důsledku je odůvodnění rozhodnutí naprosto nedostatečné.

Za Sdružení CALLA Vladimír Molek

nahoru

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz