Sdružení Calla
  Dnes je 24. června 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

 

1. tisková zpráva Monitorovací komise Golfového hřiště Hluboká nad Vltavou

"Mezi hlubockými golfisty a ekology byla podepsána dohoda"

 

Na začátku června se ke svému prvnímu zasedání sešla monitorovací komise Golfového hřiště Hluboká nad Vltavou. Po více jak čtyřletém sporu o umístění hřiště na Podskalské louce a dvouletém jednání se tak dospělo k dohodě ve věci dokončení golfového hřiště v Hluboké nad Vltavou.

Všechny strany se tak přihlásily ke koncepci záměru dostavby golfového hřiště, kterou na podzim loňského roku pro město Hluboká nad Vltavou zpracoval pražský ATELIER V. "Jsem rád, že došlo k dohodě, která je přijatelná pro všechny účastníky - jak pro investora a město, tak pro ochránce přírody," uvedl moderátor komise Jan Šmidmayer.

Účastníci dohody se zavazují postupovat v souladu s koncepcí, která přesně pojmenovává ty herní prvky, jež by mohly ohrozit biodiverzitu Podskalské louky, kde je hřiště situováno. Také ekologické organizace od začátku existence golfového areálu upozorňují na některé problematické prvky jeho současné podoby. "Takovéto prvky budou upraveny v duchu závěrů koncepce," uvedl Pavel Dlouhý, zástupce investora. Rovněž při výstavbě golfové klubovny bude investor respektovat požadavky odborné koncepce. "Přesto, že golfové hřiště není z hlediska ochrany přírody a krajiny nejideálnějším využitím Podskalské louky, stane se v případě akceptování koncepce dostavby kompromisem mezi ochranou přírody a sportovním využitím. Rozhodně se již nejedná o zcela nepřijatelný projekt, který byl před lety investorem předložen," uvedl Vladimír Molek ze sdružení Calla.

Zástupci ekologických organizací, investora a města se dále dohodli, že veškeré sporné otázky budou řešit nejprve na půdě monitorovací komise. Pro tyto případy hodlají spolupracovat s dalšími odborník, zejména z Agentury ochrany přírody a krajiny a Národního památkového ústavu.

"Hlavní předností golfového hřiště v Hluboké nad Vltavou je výhled na zdejší zámek a krásná příroda Podskalské louky, je tedy zájmem všech pečovat o to, aby hřiště splňovalo podmínky ochrany přírody," uzavírá Jan Šmidmayer.

 

Strany dohody a jejich zástupci v monitorovací komisi:
Město Hluboká nad Vltavou, Ing. Tomáš Jirsa, JUDr. Ladislav Dusil
Hluboká Invest a.s., Ing. Pavel Dlouhý
Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, Vladimír Molek
Ekologický právní servis, Mgr. Pavel Doucha
Sdružení Jihočeské matky, Jaroslava Brožová

Kontakty:
JUDr. Jan Šmidmayer - moderátor komise
telefon: 386 353 242, 777 345 376
Vladimír Molek, Calla - člen komise
telefon: 387 311 381

Koncepce záměru dostavby hřiště zpracovaná ATELIEREM V je k nahlédnutí v kanceláři společnosti G-PROJECT, s.r.o., Česká 141/66 České Budějovice, tel. 386 353 242.

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz