Sdružení Calla
  Dnes je 18. června 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


Tisková zpráva Sdružení CALLA

ze dne 2. června 2003

Jihomoravští studenti nejlépe zpracovali Slunce !

   Ministr životního prostředí Libor Ambrozek dnes v sídle Ministerstva životního prostředí ČR slavnostně ocenil výherce soutěže "Slunce před tabulí". První místo obsadila skupina studentů ze Střední průmyslové školy E. Beneše z Břeclavi jen těsně následovaná studenty Střední odborné školy Strážnice. Jako třetí se umístili studenti Střední odborné školy, Střední odborného učiliště a Učiliště Brno. Úkolem soutěže bylo získání informací o zařízeních využívající obnovitelné zdroje energie se zaměřením na solární v okolí dané školy a zpracování projektu na jejich co nejefektivnější využití na škole. Projekt měl být zakončen jeho veřejnou prezentací studenty. Ocenění obdrželi finanční odměnu a všechny školy sadu podkladů pro vedení přednášek o obnovitelných zdrojích energie. Heleď, tady obšírněji píšeš to, co je níže. Já myslel, že spíše napíšeš něco o těch konkrétních výhercích.

   Soutěž, která byla určena pro studenty středních škol, vyhlásilo Sdružení CALLA na konci roku 2002, postupně se do ní přihlásilo celkem 37 pracovních skupin ze škol celé ČR. Cílem soutěže "Slunce před tabulí" bylo, aby studenti sami získali, zpracovali a vhodným způsobem šířili informace o možnostech využití obnovitelných zdrojů energie, zejména energie sluneční. Akce se uskutečnila v rámci česko-rakouského projektu SOLAR NET / Solární síť zaměřeného na podporu využití sluneční energie v podmínkách České republiky. V projektu je zapojena též Veronika Brno a rakouské Arbeitsgemeinschaft ERNEUERBARE ENERGIE a arsenal research.

   Milada Podpěrová ze Sdružení CALLA k výsledkům sdělila: "Velmi nás potěšilo, jak si studenti kreativně poradili s prezentací svých projektů na veřejnosti. Některé skupiny využily nástěnky školní budovy a někteří se dokonce rozhodli prezentaci na veřejnosti spojit s Dnem Země."

   "Naší snahou bylo, aby se středoškolští studenti dozvěděli co největší množství informací o možnostech využití obnovitelných zdrojů energie nějakou zajímavější formou a zároveň si zkusili prezentovat na veřejnosti výsledky své práce. Jsem ráda, že konečné projekty jsou tak zajímavé a že se studentům soutěž líbila." Uvedla Gertraud Grabler-Bauer z organizace AEE, která je součástí česko-rakouského projektu Solární síť.


Milada Podpěrová
CALLA - Sdružení pro záchranu prostředí
Kancelář Praha:
Chlumova 17, 130 00 Praha 3, tel/fax: 222 781 471, email: milada.podperova@ecn.cz


nahoru

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz