Sdružení Calla
  Dnes je 22. května 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


Tisková zpráva  Sdružení CALLA

ze dne 3. 10. 2003


Rada SÚRAO: práva obcí ministerstva netrápí!

 

Hlasování Rady Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) o návrhu senátorky Jitky Seitlové, zástupkyně veřejnosti v radě, přerušit průzkumy, než budou posílena práva obcí rozhodovat o své budoucnosti, dopadlo jen velmi těsně. Rada SÚRAO návrh zamítla na svém zasedání 26. - 27. září poměrem hlasů 4 ku 4. Proti byli zástupci ministerstva průmyslu a obchodu, financí, ale i ministerstva životního prostředí.

Rada SÚRAO hlasovala o návrhu, který doporučoval pozastavit práce na přípravě hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva do doby, dokud obce nebudou mít možnost o pokračování průzkumu na jejich území samy rozhodnout a dokud nebudou mít zajištěny patřičné kompenzace, tedy dokud nebudou vytvořeny právní podmínky pro lepší komunikaci s obcemi.

Další práce na přípravě hlubinného úložiště by měly být přerušeny, protože:

  1. postup zvolený Radou SÚRAO kritizují i odbornici, kteří se na určení možných lokalit podíleli1). Přerušení prací a optimalizace postupu by umožnilo ušetřit miliony korun.
  2. náš právní řád zvýhodňuje státní úřady před samosprávou - obce se nemohou účastnit povolovacích řízení o stávajících průzkumech, atomový zákon je vylučuje z účasti na povolování úložiště, nemají ani zákonem zajištěné kompenzace. Během přerušení prací by mohly být přijaty patřičné novely zákonů zajišťující práva obcí.
  3. veřejnost reprezentovaná starosty a občanskými iniciativami na všech lokalitách, ale i hejtmanem Jihočeského kraje, je jednoznačně proti pokračujícím pracem. V průběhu přerušení může dojít k uklidnění situace. Po právní kodifikaci práva veta pro obce se jistě podaří zlepšit i vzájemnou komunikaci.

I v zahraničí je výběr lokality pro hlubinné úložiště doprovázen obavami. Zkušenosti zemí, které místo pro uložení radioaktivních odpadů hledají již léta, dokládají, že tranparentnost celého procesu, a právo obcí a občanů účastnit se rozhodování toto hledání urychluje a usnadňuje2).

 

Další informace:

Edvard Sequens, Sdružení Calla, edvard.sequens@ecn.cz, tel.: 602 282 399
Jitka Seitlová, senátorka a členka Rady SÚRAO, seitlovaj@senat.cz, tel.: 257 073 122, 736 534 041

Poznámky:
1) Od postupu SÚRAO se distancoval i RNDr. Pavel Šimůnek z Energoprůzkumu Praha, zpracovatel studie Výběr lokality a staveniště hlubinného úložiště radioaktivních odpadů v ČR, na základě níž se SÚRAO v dubnu tohoto roku. rozhodovalo o výběru lokalit
2) Souhlas finské obce Eurajoki byl podle zákona o jaderné energii podmínkou pro rozhodnutím vlády a Parlamentu o schválení přípravy hlubinného uložiště v této lokalitě. Ve Švédsku byly obce již v roce 1992 přizvány k "dobrovolné účasti". Dobrovolnost je chápána tak, že v každém stadiu může každá lokalita odmítnout provedení následující etapy průzkumů. Průzkumné práce na lokalitě v Oskarshamnu byly v loňském roce zahájeny právě po úspěšném místním referendu.

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz