Sdružení Calla
  Dnes je 18. června 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


 

Tisková zpráva Sdružení Calla ze dne 11. 8. 2003

"Výstavba dálnice D3 začíná nabírat plné obrátky"

 

Další úsek dálnice D3 Bošilec - Úsilné dostává svoji konkrétní podobu. Před několika dny byla zveřejněna dokumentace o hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (tzv. EIA). Zájemci do ní mohou nahlédnout na správních úřadech dotčených obcí a do 22. srpna zaslat své připomínky.

Celý proces EIA probíhá podle nového zákona č. 100/2001 Sb. Dokumentace vymezuje 4 problémové oblasti: hluk, znečištění ovzduší, znečištění povrchových a podzemních vod a ochranu přírody.

"Jako konfliktní vnímáme to, že celá trasa dálnice je uměle rozdělena na množství malých úseků, které se tak posuzují odděleně. Takovéto posuzování pak může vést k tvrzení, že posuzovaný úsek dálnice nebude mít např. přímý přeshraniční vliv, což by se u celkového posuzování stát nemohlo" říká Markéta Šubrtová ze Sdružení Calla.

I když projednávaný úsek Bošilec - Úsilné je dlouhý pouze 22 km a z části bude kopírovat současnou silnici I/3, dojde jeho výstavbou k mnohým střetům s lokálními či regionálními biokoridory. Jako významný negativní jev vnímáme především narušení migračních cest živočichů, např. ohroženého losa evropského, vedoucích z Třeboňska na Táborsko. Dálnice se nepříznivě dotkne i historického dvora Švamberk.

"Myslíme si, že hlukem z dálnice budou nepříjemně překvapeni nejen obyvatelé Borku a okolí, kteří využívají přilehlý Borecký a Nýdlovský les k trávení volného času a k odpočinku, ale i lidé ze samot severně od Českých Budějovic" dodává M. Šubrtová.


Další informace:

Markéta Šubrtová, Sdružení Calla, tel. 387 310 166
RNDr. Vojtěch Vyhnálek , EIA Servis s.r.o., tel. 386 354 942

nahoru

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz