Sdružení Calla
  Dnes je 20. května 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


 

Tisková zpráva Sdružení Calla ze dne 14. 7. 2003

"Projednávání dopadů stavby dálnice D3/R3 na životní prostředí považují jihočeské ekologické organizace za frašku"

 

Oficiální dokument "Hodnocení vlivu stavby dálnice D3/R3 na životní prostředí"( tzv. EIA), zpracovaný RNDr. Vojtěchem Vyhnálkem z firmy EIA Servis s.r.o. vyznívá podle Sdružení Calla, Hnutí Duha a Jihočeských matek zcela nepřesvědčivě.

"Materiál v zásadě souhlasí s necitlivým vedením trasy cennou a relativně zachovalou krajinou mezi Českými Budějovicemi a státní hranicí s Rakouskem, kde má dojít k rozsáhlým záborům kvalitní zemědělské půdy i ke kácení značné plochy lesů" konstatuje Markéta Šubrtová ze Sdružení Calla. Poukazuje přitom na ekologický posudek Návrhu rozvoje dopravních sítí v České republice do roku 2010 z pera RNDr. Miroslava Martiše z Ústavu aplikované ekologie. Ten v uvedeném úseku připouští pouze modernizaci stávající silnice I/3, spolu s vybudováním obchvatů sídel a přídavných pruhů. "Požadujeme proto zpracování takové varianty stavby, která by toto hodnocení vzala v úvahu. S ohledem na přeshraniční vlivy též žádáme, aby se k navrhované stavbě mohli vyjádřit i občané a ekologické organizace ze sousedního Rakouska" říká Růžena Šandová z Hnutí Duha.

Ekologické organizace též poukazují na to, že ačkoli lhůta pro podání připomínek k EIA dokumentaci vyprší 15. července, mnozí občané neměli možnost se s materiálem vůbec seznámit. "Obáváme se, že nejde jen o již dříve medializovaný případ obce Dobrá Voda. Pro kolik lidí je asi možné nahlédnout do EIA dokumentace, jestliže na některých úřadech je pro veřejnost vyhrazen pouze jeden úřední den a v ostatních dnech končí pracovní doba úředníků úderem 15 hodiny ?" obává se Jaroslava Brožová ze Sdružení Jihočeské matky.

Stavba dálnice přitom způsobí znehodnocení oblíbených výletních míst v oblasti Suchého Vrbného, Pohůrky, Starých a Nových Hodějovic. Na atraktivnosti ztratí i vyhledávané cyklistické trasy v okolí Římova. Tyto ztráty nebudou přitom veřejnosti nijak kompenzovány.

Další informace:
Markéta šubrtová, Sdružení Calla, tel. 387 310 166
Jaroslava Brožová, Jihočeské matky, tel. 387 312 650
Růžena Šandová, Hnutí Duha, tel. 386 713 328
RNDr. Miroslav Martiš, Ústav aplikované ekologie, tel. 321 697 500
RNDr. Vojtěch Vyhnálek , EIA Servis s.r.o., tel. 386 354 942 
    

nahoru

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz