Sdružení Calla
  Dnes je 26. září 2023  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


 

Tisková zpráva Sdružení Calla, Okrašlovací spolek Zdíkovska, Hnutí DUHA, Obrana životního prostředí a Děti Země - Klub Bohumilice ze dne 20. 10. 2003

"Občanské ekologické organizace protestují proti odvolání nekompromisního inspektora"

 

Občanská sdružení zabývající se ochranou přírody Okrašlovací spolek Zdíkovska, Hnutí DUHA, Obrana životního prostředí, Děti Země - Klub Bohumilice a Calla se dnes obrátila otevřeným dopisem na ředitele České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Jana Slance (ODS). Požadují v něm sdělení důvodů náhlého odvolání Miroslava Bőhma, vedoucího oddělení ochrany přírody oblastního inspektorátu ČIŽP České Budějovice, které bylo provedeno krátce po nástupu ředitele Slance do funkce.

"Inspektor Miroslav Bőhm šetřil porušování zákonů v politicky sledovaných případech, někdy souvisejících i s hospodářskou kriminalitou, např. v NP Šumava nebo při výstavbě golfového hřiště v Hluboké nad Vltavou. Jím vedená šetření prokázala například krádeže dřeva v NP Šumava, soustavné porušování předpisů v ochraně přírody v NP Šumava, špatně vedenou evidenci dřeva v NP Šumava, nefunkčnost vnitřní kontroly v NP Šumava, a rovněž nepovolené zásahy do ochranných pásem památných stromů, biotopů chráněných druhů živočichů a odvodnění mokřin při výstavbě golfového hřiště u Hluboké nad Vltavou. Na tyto skutečnosti upozorňoval nadřízené orgány MŽP a žádal vyvození systémových opatření k nápravě. Nyní požadoval také pořízení leteckých snímků, které by bylo možné využít k identifikací dalších krádeží dřeva v NP Šumava. Je zřejmé, že inspektor Bőhm pracoval pod silným tlakem kontrolovaných institucí. Žádámě Vás proto, abyste veřejně sdělil důvody jeho odvolání", uvádí se v otevřeném dopise.

"Odvolání inženýra Bőhma nás velmi překvapilo. Byl vždy nestranný a důsledný, posuzoval zásahy do životního prostředí velmi kvalifikovaně. Jako příklad mohu uvést vyšetřování krádeží dřeva v národním parku Šumava nebo kauzu golfového hřiště v Hluboké nad Vltavou," říká Dagmar Kjučuková z Okrašlovacího spolku Zdíkovska.

"Obáváme se, že po odvolání ing. Bőhma se sníží zájem ČIŽP postihovat porušování zákona" dodává Zdeněk Čihák z Dětí Země.

"Odvolán byl inspektor, který posuzoval zjištěné přestupky správy národního parku a dalších kontrolovaných institucí sice velmi mírně až benevolentně, zároveň je však nikdy nezakrýval a upozorňoval ministerstvo na potřebu přijetí nápravných opatření", říká Jaromír Bláha z Hnuti DUHA.

"Podle mého názoru doplatil inspektor Bőhm na to, že mu musel řešit dvě velmi problematické, politicky "kryté" kauzy. Ne vždy dovedl šetření do konce, ale alespoň se snažil postupovat podle zákona. Může to však také souviset s "omezením", která v těchto kauzách měl, o čemž svědčí i stížnost podaná na něho hlubockými zastupiteli, říká Vladimír Molek ze sdružení Calla.
"Občanská sdružení budou trvat na zdůvodnění postupu nově jmenovaného ředitele ČIŽP a celý případ budou i nadále sledovat", upozorňuje známý publicista Vladimír Just, člen sdružení Obrana životního prostředí.

Další informace:

Dagmar Kjučuková, Okrašlovací spolek Zdíkovska, tel.: 388-426844
Zdeněk Čihák, Děti Země - Klub Bohumilice, tel.: 388-428073
Jaromír Bláha, Hnutí DUHA, tel.: 602-440508
Vladimír Just, Obrana životního prostředí, tel: 721-657710
Vladimír Molek, Calla, Sdružení pro záchranu prostředí tel: 38-7311381

nahoru

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz