Sdružení Calla
  Dnes je 24. dubna 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


 

Společná tisková zpráva Sdružení Calla a Jihočeské matky ze dne 24. 4. 2003

"O stavbě stožáru vysílače Rádia Faktor na Kleti není stále rozhodnuto"

 

Ministr životního prostředí zrušil rozhodnutí svých úředníků

V únoru loňského roku udělilo Ministerstvo životního prostředí Rádiu Faktor výjimku ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných silně ohrožených druhů živočichů sýce rousného a kulíška nejmenšího, vyskytujících se ve vrcholových partiích Kleti, v oblasti plánované výstavby nového 80 metrového stožáru pro vysílač Rádia Faktor. Udělení této výjimky je podmíněno vydání rozhodnutí Správou CHKO Blanský les, bez něhož nelze zahájit územní a stavební řízení. Proti udělené výjimce se odvolala občanská sdružení CALLA, Hnutí Duha a Jihočeské matky s odůvodněním, že výjimka z ochranných podmínek je udělována ze zákona pouze v případě, " kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad zájmem ochrany přírody".

Ministerstvo bude žádost posuzovat znovu

Na základě návrhu zvláštní (rozkladové komise) ministr napadené rozhodnutí zrušil a vrátil k novému projednání s tím, že požaduje podrobně vyložit, na základě jakých skutečností je posuzován investiční záměr jako jiný veřejný zájem, který v daném případě výrazně převyšuje nad zájmem ochrany přírody. Občanská sdružení ve svém odvolání požadovala, aby žádost o udělení výjimky byla zamítnuta, neboť jak uvádí Vladimír Molek ze Sdružení CALLA, "vytvoření podmínek pro sdělovací prostředek, byť slouží k informování veřejnosti, nemůže být veřejným zájmem výrazně převyšujícím nad zájmem ochrany přírody".

Stavbu nutno posuzovat zejména z hlediska krajinného rázu

Ministr Ambrozek dále upozorňuje na zvláštní souhlas se zásahem do krajinného rázu, který nelze nahradit udělením výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů. O tom, že právě krajinný ráz může být ve II. zóně CHKO Blanský les výstavbou stožáru dotčen, svědčí i tři odborné posudky, které si nechala zpracovat Správa CHKO a občanská sdružení.

Technické řešení využití stávajících stožárů existuje

O možném využití stávajících stožárů jsou přesvědčena nejen občanská sdružení, ale tuto možnost nevyvrátil ani Úřad pro civilní letectví a České Radiokomunikace, jak uvedl lednový pořad Nedej se.

Za Sdružení CALLA : Vladimír Molek, tel. 387 311 381
Za Sdružení jihočeské matky: Jaroslava Brožová, tel. 387 427 091
Plné znění rozhodnutí je k dispozici na Calle
  

nahoru

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz