Sdružení Calla
  Dnes je 24. dubna 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Přírodovědná vycházka

 

Za ptáky a hmyzem na Vrbenské rybníky

Trasa: České Vrbné – Nový vrbenský rybník – rybník Bažina – rybník Domin – hráz mezi rybníky Domin a Černiš – bývalý tankodrom – Velký Vávrovský rybník – Mladohlaklovský rybník – České Budějovice, sídliště Máj

https://en.mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=14.4408253&y=48.9996754&z=14&rc=9h298xSpBOeLjaXF&rs=stre&rs=stre&ri=84046&ri=153835&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D

Délka trasy: 3,6 km (pěšky asi 1 hodina, na kole asi 15 minut, s pozorováním ptáků a hmyzu klidně i několik hodin)

Náročnost trasy: Trasa je rovinatá, pohodlně sjízdná pro dětské kočárky a z větší části i pro vozíčkáře.

Doporučené vybavení: dalekohled, fotoaparát, atlas ptáků

Doba návštěvy: Popis vychází z návštěv v dubnu 2020, Vrbenské rybníky jsou ale zajímavé v kteroukoli roční dobu.

Vyrážíme z Českého Vrbného po asfaltce kolem Nového vrbenského rybníka. Na ostrůvku uprostřed rybníka vidíme velké množství vodních ptáků. Mimo jiné se jedná o jediné pravidelné hnízdiště kolpíka bílého v České republice. Společně s ním zde hnízdí i další druhy ptáků, především kvakoš noční a volavka stříbřitá. Se všemi zmíněnými druhy se můžeme setkat i na jiných rybnících v okolí.

foto 1 foto 2
foto 1 foto 2

Foto: Kolpíci bílí ve svatebním šatu, Kolpík bílý v hnízdní kolonii, Kvakoš noční, Volavka stříbřitá

Po hrázi Nového Vrbenského rybníka jdeme pod korunami starých dubů, které hostí široké spektrum zajímavých živočichů – od brouků vázaných na staré stromy, přes ptáky hnízdící v dutinách až po některé druhy netopýrů. Na hladině Nového vrbenského rybníka můžeme pozorovat další vodní ptáky, např. tři druhy našich potápek – potápku roháče, potápku malou a ubývající potápku černokrkou, nebo husy velké a různé druhy kachen, z nichž zaujme třeba hohol severní.

foto 1 foto 2
foto 1 foto 2

Foto: Potápka roháč, Potápka malá, Potápka černokrká, Sameček hohola severního

Přicházíme k malému rybníku Bažina, který byl přes zimu odbahněn. Napuštěn vodou byl až v během dubna, takže ho vodní ptáci teprve objevují. Už teď lze ale zahlédnout na nově vytvořených ostrůvcích třeba drobného bahňáka kulíka říčního. A dávejte pozor i na to, co se děje na obloze…

foto 1 foto 2

Foto: Kulík říční, Letící hejno kolpíků bílých

Na hrázích rybníků poletují také „jarní“ druhy motýlů. Některé z nich přezimují ve stadiu dospělců a na jaře se proto objevují jako první. Jde především o žluťáska řešetlákového, babočku paví oko, babočku kopřivovou, babočku bílé C a také vzácnější babočku jilmovou, která se letos v okolí Českých Budějovic vyskytuje častěji než obvykle.

foto 1 foto 2
foto 1 foto 2
foto 1 foto 2

Foto: Sameček žluťáska řešetlákového, Samička žluťáska řešetlákového, Babočka paví oko,  , Babočka kopřivová, Babočka bílé C, Babočka jilmová

Po hrázích se dostaneme až k rybníku Domin, který je vyhledávanou lokalitou pro pozorování ptáků. První, čeho si asi všimnete, je velká kolonie racků chechtavých, kterou určitě dříve uslyšíte, než uvidíte.

foto 1 foto 2

Video: Křik z racčí kolonie                                                                                  Foto: Racek chechtavý

Na Dominu potkáte také velké množství kachen (s některými z nich se můžete seznámit na informační tabuli). Právě v tomto období se kachny dobře poznávají, protože zvláště samečkové ve svatebním šatu jsou velice nápadní. K atraktivním druhům patří třeba zrzohlávka rudozobá nebo čírka modrá. Častěji objevíme běžnou kachnu divokou i méně běžnou, nenápadnou kopřivku obecnou. K vidění bývají i polák velký a polák chocholačka.

foto 1 foto 2
foto 1 foto 2

Foto: Zrzohlávka rudozobá - pár, Sameček čírky modré, Kachny divoké, Kopřivka obecná - pár

Od Dominu si můžeme udělat malou zacházku do mokřadní olšiny po povalovém chodníku, který nás dovede na hráz rybníka Černiš, po níž se vrátíme zpátky k Dominu. Dále pokračujeme mezi oběma rybníky, po pravé ruce Černiš a po levé Domin. Duben je dobou, kdy na většině místních rybníků vodí svoje mláďata husy velké. Žlutá housátka patří mezi oblíbené objekty pozorování. Brzy začnou vyvádět mláďata i další ptačí druhy na Vrbenských rybnících.

foto 1 foto 2

Foto: Rodinky husí velkých s mláďaty (2x)

Na Dominu a okolních rybnících můžeme pozorovat také dva druhy husic. Donedávna u nás velmi vzácnou husici liščí a nepůvodní husici nilskou. Oba druhy se v jižních Čechách v současné době šíří.

foto 1 foto 2

Foto: Husice liščí - pár, Husice nilské - pár

Z jarního hmyzu si zaslouží naši pozornost samotářské včely. Na hrázích Dominu a ostatních Vrbenských rybníků si vyhrabávají hnízdní nory v často sešlapávaných místech. Potravu pak hledají na kvetoucích rostlinách v okolí.

foto 1 foto 2

Foto: Samotářská včela pelonoska hluchavková, samotářská včela pískorypka popelavá

Kolem koňských výběhů centra Arpida procházíme bývalým tankodromem směrem k Velkému Vávrovskému rybníku. Mozaika stromů, křovin a travnatých ploch svědčí mnoha druhům pěvců. Z druhů, které se podle zpěvu dají dobře poznat, běžně uslyšíme např. budníčka menšího nebo strnada obecného, kterého si možná někteří pamatujete z projektu občanské vědy „Nářečí českých strnadů“ (více na http://www.strnadi.cz). Na krmítkách, která lemují cestu, potkáme běžné druhy ptáků, jako je sýkora koňadra, sýkora modřinka, vrabec polní, hýl obecný, pěnkava obecná, holub hřivnáč aj.

foto 1    foto 2

Foto: Budniček menší, Strnad obecný


Nahrávka zpěvu strnada obecného: https://www.xeno-canto.org/88286
Nahrávka hlasu budníčka menšího: https://www.xeno-canto.org/35974

 

Velký Vávrovský rybník má letos na jaře málo vody, přesto dá i tady pozorovat řada vodních ptáků. Každoročně zde vyváděly mláďata labutě velké. V nejbližší době uvidíme, zda tomu tak bude i letos. Pokud labutě uvidíte na souši, můžete se pokusit o přečtení kódu na hliníkových kroužcích na nohou, pokud je mají. Když pak pošlete kód a místo odečtení do kroužkovací stanice Národního muzea (krouzkovaci.stanice@nm.cz), přijde vám e-mail, v němž najdete všechna pozorování „vaší“ labutě. Kromě nich jsou k vidění rackové chechtaví, kachny divoké, husy velké, lysky černé nebo kopřivky obecné, na lov sem zalétají volavky popelavé a někdy i kvakoši noční.

foto 1 foto 2
foto 1 foto 2

Foto: Labuť velká, Kroužek u labutě velké, Lyska černá, Volavka popelavá

Když se podíváme z hráze Velkého Vávrovského rybníka dolů, uvidíme ještě Malý Vávrovský rybník. V dubnu se z něj často ozývá kuňkání žab, které určitě znáte z filmu Na samotě u lesa v podání Ladislava Smoljaka. Jsou to kuňky obecné.

foto 1 foto 2

Video: Malý Vávrovský rybník s kuňkajícími kuňkami                                                                     Foto: Kuňka obecná

Naší poslední zastávkou bude Mladohaklovský rybník, na který už za silnicí navazuje sídliště Máj.  Ten má naopak letos vody dost a na jeho hladině se hemží podobné druhy vodních ptáků jako na rybníku předchozím. Letos tu jsou více k vidění i poláci velcí a poláci chocholačky, z rákosí občas vypluje i slípka zelenonohá, menší příbuzná lysek. Na lov sem občas zalétají rybáci obecní i rackové chechtaví. A když na hladině objevíte husu velkou s červeným plastovým límcem, i z něj můžete odečíst kód a poslat ho do kroužkovací stanice Národního muzea.

foto 1 foto 2
foto 1 foto 2

Foto: Samečci poláka velkého a poláka chocholačky, Slípka zelenonohá, Rybák obecný a racek chechtavý, Límcovaná husa velká


Děkujeme, že jste si s námi prošli alespoň virtuálně Vrbenské rybníky. Teď nezbývá, než na ně vyrazit do reálného světa. Vycházka nebo vyjížďka se dá samozřejmě libovolně pozměnit. Za pozornost určitě stojí i další rybníky v okolí – Starý Vrbenský, Dasenský, Starý Houženský, Starohaklovský nebo Novohaklovský (dnes téměř vypuštěný, ale o to zajímavější pro různé bahňáky), od něhož se můžete do Českých Budějovic vrátit po silnici z Haklových Dvorů nebo po lesních cestách skrz Branišovský les.Aktivita je součásti projektu "Příroda nás zajímá". Tento projekt je spolufinancován statutárním městem České Budějovice.


MM ČB


 

nahoru
 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz