Sdružení Calla
  Dnes je 22. května 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Přírodovědná vycházka

 

Za rostlinami a hmyzem do Branišovského lesa

Trasa: sídliště Máj (točna Máj - Antonína Barcala) - hájenky u Branišovské silnice

https://en.mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=14.4279255&y=48.9814482&z=16&rc=9hCSGxS515ezueIu&rs=stre&rs=coor&ri=84012&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D

Délka trasy: asi 800 m (pěšky asi 15 minut, s pozorováním a určováním rostlin či hmyzu klidně i hodina)

Náročnost trasy: Trasa je rovinatá, pohodlně sjízdná pro dětské kočárky i pro vozíčkáře. Vede po asfaltové cestě (s možností odboček do okolí).

Doporučené vybavení: fotoaparát, atlasy

Doba návštěvy: Popis vychází z návštěvy na konci května 2020, pozorované druhy se zde však vyskytují po delší časové období.

Vyrážíme z konečné zastávky MHD Máj - Antonína Barcala. Na kraji lesa zahneme po asfaltové cestě doleva. Na větvičkách dubů pozorujeme zvláštní útvary, které mají v tomto období hnědou barvu. Jde o hálky žlabatky bezkřídlé, která patří mezi blanokřídlý hmyz. Hálky vznikne tak, že samička žlabatky nabodne v zimě pupen a naklade do něj vajíčky. Hálka pak slouží larvám jako úkryt i potravní zdroj.

foto 1

Foto: Hálka žlabatky bezkřídlé

Zastavíme se na první světlině – skládce dřeva, která je zčásti pokrytá štěrkem. Na štěrkovém povrchu kvetou např. tolice dětelová, jetel plazivý nebo mochna husí.

foto 1 foto 2
foto 1 foto 2

Foto: Skládka dřeva pokrytá štěrkem, Tolice dětelová, Jetel plazivý, Mochna husí

Světlina ožívá také hmyzem. Jedním z nenápadnějších druhů je všudypřítomné invazní slunéčko východní s proměnlivým designem krovek. Najdeme tu ale i naše původní slunéčko sedmitečné. A když budeme mít štěstí, můžeme obdivovat i nápadného červenáčka ohnivého, jehož larvy se vyvíjejí pod kůrou.

foto 1 foto 2
foto 1 foto 2

Foto: Slunéčko východní 2x, Slunéčko sedmitečné, Červenáček ohnivý

Kousek stranou objeví pozorní oko skupinu jestřábníků klubkatých, které patří už do nejnižší kategorie červeného seznamu ohrožených druhů ČR. Za světlinou b příkopu vlevo od asfaltky roste několik nápadných trsů ostřice řídkokvěté. Příkop po pravé straně asfaltky je plný pryskyřníků plazivých.

foto 1 foto 2
foto 1 foto 2

Foto: Jestřábník klubkatý, Ostřice řídkokvětá, Příkop s pryskyřníkem plazivým, Pryskyřník plazivý

V příkopu na pravé straně za chvíli uvidíme i statné rostliny šťovíku kadeřavého. Jeho listy jsou už touto dobou často perforovány až na žilnatinu. Při pozorném pohledu uvidíme na listech drobné černé larvičky, které patří mandelince ředkvičkové. Zeleně lesklé dospělce obvykle také nebývá problém objevit.

foto 1 foto 2
foto 1 foto 2

Foto: Asfaltka vedoucí Branišovským lesem, Šťovík kadeřavý, Larva mandelinky na listu šťovíku, Mandelinka ředkvičková

Cestu lemují i další rostliny. Více jich kvete v okolí cesty a příkopů nebo na kraji lesa. Běžně se setkáme např. černýš luční, jahodník obecný, vikev plotní, kuklík městský, rozrazil rezekvítek nebo mochnu nátržník.

foto 1 foto 2
foto 1 foto 2
foto 1 foto 2
foto 1

Foto: Černýš luční, Jahodník obecný (2x – jednou na šířku, jednou na délku), Vikev plotní, Kuklík městský, Rozrazil rezekvítek, Mochna nátržník

Na vegetaci se to hemží drobným hmyzem. V květech můžeme pozorovat třeba nenápadně hnědé malinovníky plstnaté, které už jste určitě někdy snědli, protože jako larvy se vyvíjejí uvnitř malin. Mezi křísy patří nápadná pěnodějka červená, jejíž název je odvozený od pěny, která chrání vajíčka a malé larvy na vegetaci (a vypadá jako plivanec). Na listech olší se živí modrolesklí brouci bázlivci olšoví, opodál využívá svou barvu k téměř dokonalému maskování kněžice zelená (pozor na zápach, který tato ploštice vydává).

foto 1 foto 2
foto 1 foto 2

Foto: Malinovník plstnatý, Pěnodějka červená, Bázlivec olšový, Kněžice zelená

Na trávnících kolem hájenek kvetou další druhy bylin – kohoutek luční, popenec břečťanolistý, hluchavka bílá, kostival lékařský nebo kakost smrdutý.

foto 1 foto 2
foto 1 foto 2
foto 1

Foto: Kohoutek luční, Popenec břečťanolistý, Hluchavka bílá, Kostival lékařský, Kakost smrdutý

Na květech můžeme pozorovat různé opylovače, např. samotářskou včelu pískorypku žlutonohou.

foto 1 foto 2

Foto: Pohled na stezku směrem k sídlišti Máj, Pískorypka žlutonohá

V lesních porostech často uvidíme vysoký jestřábník zední. Na lesních okrajích a loučkách kolem hájenek zase rostou třeba pomněnka rolní, svízel přítula (všimněte si maličkých bílých kvítků) nebo rukev rakouská. V příkopu u hájenky právě kvete i dekorativní kosatec žlutý.

foto 1    foto 2
foto 1    foto 2
foto 1

Foto: Jestřábník zední,  Pomněnka rolní, Svízel přítul,  Rukev rakouská, Kosatec žlutý

Docházíme k Branišovské silnici, před níž uvidíme vpravo od naší asfaltky poslední loučku. Kvetou na ní kopretiny bílé, ptačince trávovité, štírovníky růžkaté a další rostliny.

foto 1 foto 2
foto 1

Foto: Kopretina bílá, Ptačinec trávovitý, Štírovník růžkatý

Květy lučních bylin lákají i početné zástupce hmyzí říše. Příkladem může být drobný, ale pěkně zbarvený brouk bradavičník zelenavý. Na vegetaci zase objevíme kovaříka šedého, který dokáže s lupnutím vyskočit, leží-li na krovkách, nebo jednu z nejznámějších ploštic - ruměnici pospolnou.

foto 1 foto 2
foto 1

Foto: Bradavičník zelenavý, Kovařík šedý, Ruměnice pospolná

Zvláštním hmyzím řádem jsou srpice, zvláštní hmyz s rypáčkovitě prodlouženou hlavou a často kontrastně zbarvenými křídly. Aposlední fotka zachycují setkání tesaříka Pseudovadonia livida s pestřenkou.

foto 1 foto 2

Foto: Srpice, Tesařík Pseudovadonia livida a pestřenka


Děkujeme, že jste si s námi prošli alespoň virtuálně kousek Branišovského lesa. Nezbývá, než do něj vyrazit i v reálném světě. Vycházka se dá samozřejmě libovolně pozměnit, protože cest a cestiček vede skrz tento příměstský les nepočítaně. Co myslíte, najdete na trase všechny v textu zmíněné rostlinné druhy?
Aktivita je součásti projektu "Příroda nás zajímá". Tento projekt je spolufinancován statutárním městem České Budějovice.


MM ČB


 

nahoru
 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz