Sdružení Calla
  Dnes je 24. června 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Návrh na přezkum rozhodnutí rozhodnutí Městského úřadu v Hluboké nad Vltavou


Jihočeský kraj - krajský úřad
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

V Táboře dne 28.2. 2003

Věc: Návrh na přezkum rozhodnutí rozhodnutí Městského úřadu v Hluboké nad Vltavou ze dne 4.1. 2001 (č.j.: 4331/4/00/Sm-328) a rozhodnutí Městského úřadu Hluboká nad Vltavou o ze dne 9. 8. 2000 (č.j.:2639/2/00/Sm-328) postupem podle § 65 a násl. správního řádu.

Veřejný ochránce práv ve své závěrečné zprávě ze dne 10. února 2003 (sp. zn.: 1616/2002/VOP/JC) shledal v postupu Městského úřadu Hluboká nad Vltavou při vydávání shora uvedených rozhodnutí, ve věci využití lokality Podskalské a Poříčské louky pro golfové hřiště, hrubé nezákonnosti. Mimo jiné konstatoval, že při vydávání uvedených rozhodnutí došlo k postupu rovnajícímu se účelovému obcházení zákona.

Na základě uvedených zjištění veřejného ochránce práv žádáme krajský úřad, aby zahájil mimoodvolací řízení a obě rozhodnutí postupem podle § 65 a násl. správního řádu zrušil.

Tvrzení krajského úřadu, které je obsaženo v předmětné závěrečné zprávě veřejného ochránce práv, že zrušením uvedených rozhodnutí Městského úřadu v Hluboké nad Vltavou, by nastala situace kterou právní řád neřeší, se nezakládá na pravdě. Krajský úřad z ust. § 88 stavebního zákona dovozuje, že nepovolené terénní úpravy nelze odstranit, resp. nelze vydat rozhodnutí o odstranění terénních úprav

Problematikou odstranění nepovolených terénních úprav se však již zabýval Městský soud v Praze ve věci 28 Ca 310/98. V odůvodnění svého rozsudku ze dne 27. 10. 1999 mj. uvedl, že z ustanovení §93 odst.1 stavebního zákona "lze dovodit, že stavební úřad v řízení o odstranění nepovolených terénních úprav postupuje (zjednodušeným způsobem) podle §88 stavebního zákona."

Z citovaného rozhodnutí soudu lze jednoznačně vyplývá, že nic nebrání zrušení uvedených rozhodnutí Městského úřadu v Hluboké nad Vltavou, neboť nepovolené terénní úpravy lze na základě § 88 odstranit.

S pozdravem

Mgr. Pavel Doucha
Ekologický právní servis
Kostnická 1324
390 01 Tábor

Příloha:
Závěrečné stanovisko Veřejného ochránce práv s opatřením k nápravě ze dne 10.2. 2003


Na vědomí:
- Kancelář veřejného ochránce práv
- Ministerstvo životního prostředí ČR
nahoru

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz