Sdružení Calla
  Dnes je 3. října 2023  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Agentura ochrany přírody a krajiny v Českých Budějovicích se vyjadřuje proti těžbě vltavínů v chráněném území a doporučuje zvýšení stupně ochrany

Odbor životního prostředí
381 01 Český Krumlov

Na vědomí:
Ministerstvo životního prostředí
100 10 Praha 10, Vršovická 65

Agentura ochrany přírody a krajiny
Kališnická 4-6, Praha 3, 130 23

Věc: Důsledná ochrana a zabránění těžby vltavínů na přírodní památce "Besednické vltavíny"

Nařízení Okresního úřadu v Českém Krumlově ze dne 20. Listopadu 1995 podle § 3, odst. 1 zákona č. 425/1990 Sb. Byla zřízena přírodní památka "Besednické vltavíny" v katastrálním území obce Besednice v rozloze uvedené v nařízení a jeho příloze. Protože se nedávné době objevují snahy o těžbu vltavínů na této lokalitě, podávám toto odborné vyjádření, o němž uvědomuji i další instituce kompetentní v ochraně přírodních památek v našem státě a ochraně jeho kulturního, vědeckého a nerostného bohatství. Přírodní památka "Besednické vltavíny" má neobyčejnou vědeckou hodnotu mezinárodního významu. Jde totiž o naleziště vltavínů, kde se tyto světově ojedinělé přírodniny vyskytují v oblasti nejbližší jejich primárnímu výskytu (oblast pádového pole), kde vltavíny, díky zachování v regolitu hornin původního podloží, mají specifické vlastnosti zachování, nezastoupené na jiných lokalitách (např. pyramidálního skulptury aj.). Lokalita dovoluje studovat s použitím nejmodernějších vědeckých metod genezi vltavínů a jejich charakteristické vlastnosti i prostředí jejich uložení a to z různých hledisek širokého spektra geologických věd. Tento případ je ojedinělý a lokalita by proto měla podléhat nejpřísnější ochraně, a to v kategorii národních přírodních památek. Jakákoliv těžba (kromě odběru vzorků pro ryze vědecké účely) by byla výraznou újmou a nenapravitelným prohřeškem proti ochraně přírodního a kulturního bohatství našeho státu. Proto je třeba veškeré snahy o těžbu, které by nevyhnutelně vedly k znehodnocování těchto ojedinělých přírodnin, na dané lokalitě zcela potlačit a těžbu vyloučit.

V Praze 14. října 2000

DOc.RNDr. Jaroslav Marek, CSc.

Prof.RNDr. Ivo Chlupáč, DrSc., Ředitel ÚGP

nahoru

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz