Sdružení Calla
  Dnes je 3. října 2023  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Důvody pro vyhlášení lokality vltavínů Besednice za přírodní rezervaci:

  1. Lokalita představuje zcela ojedinělý typ nerostného výskytu jednak v ČR a jednak na celém světě. Vltavíny, které se tam vyskytují, vynikají unikátní skulptací, nesrovnatelnou s jinými vltavíny ze kterékoliv lokality. Jedná se o nejvzácnější výskyt svého druhu v celosvětovém měřítku, navíc plošně velmi omezený. Devastace této lokality těžbou by znamenala ještě mnohem větší kulturní a vědeckou újmu než třeba vytěžení přírodní rezervace výskytu safírů na jizerské louce. Z toho důvodu, že safíry mají celosvětově řadu výskytů, zatímco v tomto případě jde o zcela unikátní výskyt. Viz obr. příloha níže. Vltavíny z Besednice přitom mají zejména sběratelskou a vědeckou hodnotu, zatímco šperkařská surovina o vhodné kvalitě se vyskytuje na celé řadě jiných těžitelných lokalit. Použití těchto vltavínů pro šperkařství v masovém měřítku by bylo barbarstvím.
dokumentace specifičnosti a tvarové odlišnosti besednických vltavínů dokumentace specifičnosti a tvarové odlišnosti besednických vltavínů
Obr. 1 a 2 - dokumentace specifičnosti a tvarové odlišnosti besednických vltavínů
  1. Lokalita se nachází v chráněné oblasti Novohradské hory (nedávno vyhlášena) a její těžbou by nastal závažný zásah do chráněné oblasti a jejího řádu, včetně devastace mimořádně zajímavého přírodního výskytu, který do této rezervace rovněž patří a činí ji turisticky i ekologicky atraktivnější.
  2. Ze shora uvedených důvodů byla lokalita vyhlášena chráněnou lokalitou výskytu nerostů, referátem životního prostředí OÚ v Českém Krumlově. Těžba chráněné lokality je sama o sobě společensky protismyslným krokem, naopak účelným krokem by se mělo stát prohlášení této lokality za přírodní rezervaci.
  3. Těžba vltavínů v Besednici není ani ekonomicky potřebná, neboť v celém regionu se vyskytují jiné těžitelné lokality, které nemají charakter unikátního výskytu, nejsou chráněné a vyskytují se mimo chráněnou krajinnou oblast.
  4. Těžbou besednických vltavínů průmyslovým postupem by se zcela zničilo či významně mechanicky poškodilo cca 90 až 100% těžených nerostů. Hluboká unikátní skulptace by se během těžby olámala na sítech a celá řada mimořádně unikátních vzorků - tenkých šupin, jehel apod. o hmotnosti, srovnatelné s listem papíru (řádově 1-3 g na vzorek, který by normálně vážil 10-30 g) by byla těžbou zcela zničena. Podobné exempláře jsou dobyvatelné jen velmi pracným, ručním způsobem, podobně jako u extrémně křehkých fosílií. Těžební firma má navíc zájem výhradně o dobře zpeněžitelné, hmotnější šperkařské kusy, nikoliv o vědecký a muzejní materiál o omezené likvidní hodnotě. Ty by takto přišly vniveč.

nahoru

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz