Sdružení Calla
  Dnes je 3. října 2023  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Odvolání proti rozhodnutí Referátu životního prostředí Okresního úřadu Český Krumlov čj.ŽP - 0804a-01 doručeného dne 13. 4. 2001-04-23

Sdružení pro záchranu prostředí
Poštovní schránka 223,370 04 České Budějovice
tel. a fax: 038 / 73 10 166, tel. V. Molek: 038 / 73 11 381
calla@ecn.cz, http://calla.ecn.cz
sídlo: Fráni Šrámka 35, 370 04 České Budějovice

Krajský úřad Budějovického kraje
Prostřednictvím
Referátu životního prostředí
Okresního úřadu Český Krumlov
381 21

V Českých Budějovicích dne 23. 4. 2001

V souladu s ust. § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Sb. podáváme odvolání proti rozhodnutí Referátu životního prostředí Okresního úřadu Český Krumlov čj.ŽP-0804a, kterým se uděluje souhlas se zásahem do přírodní památky Besednické vltavíny I v souvislosti s plánem přípravy, otvírky a dobývání vltavínů ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. na části pozemků č. 1454/1, 3841/5 a 1452/3 v k.ú. Besednice.

Podané odvolání odůvodňujeme tím, že správní orgán sice nesouhlasí s plánem přípravy, otvírky a dobývání vltavínu v požadovaném rozsahu, tj. mimo území, které není výrazně dotčeny nelegální těžbou, avšak povolením těžby v tzv. dotčené části není dle našeho názoru zabezpečena ochrana tohoto unikátního ložiska chráněného dle zákona č. 114/1992 Sb. Z těchto důvodů trváme na našem vyjádření uplatněném v řízení. Zároveň upozorňujeme, že jsme dne 16. 3. 2001 podali na MŽP návrh na rozšíření ochrany tohoto unikátního naleziště na stupeń národní přírodní památky, čímž podporujeme obdobný návrh podaný RNDr. Michalem Primasem a RNDr. Karlem Seidlem zejména ve vztahu k navrhovanému zabezpečení ochrany přírodní památky.

Vzhledem tomu, že Ministerstvo životního prostředí nerozhodlo o podaném návrhu na zvýšení stupně ochrany a tudíž nevyloučilo akceptovat navrhovaná technická opatření pro zabezpečení využití a ochrany, domníváme se, že vydané správní rozhodnutí RŽP OkÚ Český Krumlov bylo předčasné. Na druhé straně chápeme obavy obce Besednice o reálné možnosti zabezpečit ochranu přírodní památky na svém území a oceňujeme iniciativu a aktivitu při vyhlášení PP Besednické Vltavíny. Domníváme se ale, že současný stav a stupeň ohrožení vyžaduje posoudit i další návrhy směřující k trvalému zabezpečení před devastací. Ochrana těžbou se nám jeví jako paradoxní a neperspektivní ve vztahu k zachování této unikátní lokality ve stavu hodném ochrany.

Za sdružení CALLA Vladimír Molek

nahoru

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz