Sdružení Calla
  Dnes je 24. června 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Petice proti těžbě vltavínů

Besednice dne 16.5.2001

Krajský úřad - Budějovický kraj
Žižkova 12
České Budějovice
371 22

V příloze tohoto dopisu Vám zasíláme petici proti těžbě vltavínů v katastru obce Besednice, kterou k dnešnímu dni podepsalo již 143 lidí. Žádáme Vás, abyste při svém rozhodování brali naše obavy v potaz, protože občané podepsaní pod touto peticí jsou přesvědčeni, že těžbou vltavínů by došlo k výraznému a dlouhodobému )v blízké lokalitě Chlum se vltavíny těží již asi 11 rok!) zhoršení životního prostředí v obci Besednice a jejím okolí. Těžební lokalita se navíc nachází vlastně na samém okraji obce, čímž se veškeré negativní dopady průmyslové těžby - devastace krajiny odtěžení lesa vyhloubení těžební jámy, hluk, zvýšená prašnost, pojezd nákladních automobilů atd. - ještě znásobují. Věříme, že naše petice přispěje k nepovolení této těžby. Mějte na paměti, že pokud bude těžba povolena, tak my a naše děti budeme žít mnoho let vlastně na okraji povrchového dolu.

Podpisová akce v naší obci dále pokračuje. Případné další podepsané petiční archy Vám obratem zašleme. Děkujeme za kladné vyřízení
občané podepsaní pod touto peticí v zastoupení:
Jiří Zajíček
Besednice 250
382 81

Na vědomí:

OÚ Besednice
OkÚ Český Krumlov, Plešivec 268, 381 01 Čes. Krumlov
Sdružení Calla, F. Šrámka 35, P.O.Box 223, 370 04 Č.Budějovice
Jihočeské matky, Česká 13, 370 01 Č.Budějovice
Hnutí Duha, Česká 66, 370 01 Č.Budějovice

PETICE proti těžbě vltavínů

My, níže podepsaní občané protestujeme proti uvažované těžbě vltavínů v katastru obce Besednice. Jsme přesvědčeni, že touto těžbou došlo ke zhoršení životního prostředí v naší obci celkovou devastací krajiny v těžební lokalitě, která bezprostředně navazuje na intravilán obce, zvýšeným hlukem a prašností při těžební činnosti pojezdem těžkých nákladních automobilů po místních komunikacích. Žádáme kompetentní orgány, aby se těmito našimi obavami zabývaly a zasadily se o zákaz těžby vltavínů v naší obci.

Odpověď na naší petici zašlete na adresu: Jiří Zajíček, Besednice 250
Kterého tímto pověřujeme k zastupování v této záležitosti.

nahoru

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz