Sdružení Calla
  Dnes je 3. října 2023  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Dobývání vltavínů na lokalitě Besednice.

OBEC BESEDNICE
PSČ 382 81, TEL. 0336/323128, FAX 0336/323128, IČO 00245798, e-mail.: starosta@besednice.cz

Vyřizuje: Klein
Besednice dne: 8.3.2001

Nemohu nereagovat na Vaše stanovisko k připravované těžbě vltavínů v naší obci. V žádném případě nechci tímto zpochybnit Vaše právo na vyjádření, ale domnívám se, že pro každého účastníka řízení by mělo platit, že než se k něčemu vyjádřím, tak bych se měl nejprve seznámit se všemi skutečnostmi, které vedli k zahájení tohoto řízení. Rovněž se domnívám, že o dění v obci již nerozhoduje někdo jiný, ale občané této obce, kteří jsou zastupováni řádně zvoleným obecním zastupitelstvem. Zastupitelstvo obce Besednice v souladu se zákonem o obcích rozhodlo udělit souhlas k těžbě z důvodů, které se Vám pokusím objasnit.

  1. Ano v roce 1995 na nátlak obce Besednice byla vyhlášena přírodní památka Besednice Vltavíny I. Toto území má 28 ha a bylo označeno stojany se státním znakem. Všichni jsme se domnívali, že tím ochráníme tuto lokalitu před neoprávněnou těžbou. Opak se stal skutečností a ložisko bylo i nadále neustále drancováno černými kopáči. )Mnozí z nich nemají jiné zaměstnání). Vltavíny zde těžené se pašují do zahraničí a prodávají na burzách po celém světě a to bez užitku pro ČR a obec.
  2. V případě, že se podařilo policii kopáče zadržet, jednalo se vždy bohužel pouze o přestupek. Dotyčný zaplatil s úsměvem pokutu a kopal dál. V jednom případě se podařilo u jednoho kopáče zajistit vltavíny, byl žalován u soudu, ale v odvolacím řízení byl osvobozen. Tento případ osvobození se pro ně stal precedensem a nastalo pravé peklo. Na tuto lokalitu se doslova vrhly tlupy organizovaných kopáčů z celé republiky. Následky jejich činnosti deklarují na přiložených fotokopiích.
  3. Obec Besednice vydává každoročně ze svého rozpočtu nemalé prostředky na neustálé zahrnování vykopaných jam. Tyto jsou hloubeny až do 5 m, z části se zaplavují spodními vodami a bez pomoci se z nich nikdo v případě pádu nedostane. Při hloubení jam dochází rovněž k bezohlednému ničení kořenů porostů. V jednom případě došlo i k podkopání místní komunikace.
  4. Ke konci minulého roku byla aktivita kopáčů tak velká, že byl celý prostor oplocen a hlídán najatou agenturou. Celá tato ostraha stála k dnešnímu dni více jak 250 000,- Kč.
  5. Po celou dobu, kdy je tato lokalita devastována, což trvá zhruba 10 let nikdo obci v této záležitosti, kromě policie ČR, nepomohl. Pokoušel jsem se tento problém publikovat v tisku, zabývala se tím i ČT v pořadu klekánice, ale vše bez efektu.
  6. Podobná ložiska jako je Slavče a Vrábče u ČR byla naprosto zdevastována a vytěžena.
Na základě těchto skutečností rozhodlo zastupitelstvo obce Besednice tu část, která je nejsnáze dostupná pro černou těžbu vytěžit. Jsme jednoznačně přesvědčeni, že je to jediný způsob jak vltavíny zachránit pro další pokolení. Celá přírodní památka má 28 ha a těžit se bude pouze 1,8 ha což není ani jedna desetina této plochy. Jako partner byl vybrán pan RNDr. Jan Štýbr, který je v této oblasti skutečným odborníkem. Těžba bude provedena firmou Bohemia Deposit a.s. se sídlem v obci a za účasti obce tudíž proběhne pod její kontrolou. Rovněž tak finanční prospěch pro obec bude značný a předpokládá se v částce minimálně dvou celoročních rozpočtů. Rekultivace po provedené těžbě budou rovněž pro obec přínosem. Je zde plánován rybník o výměře jednoho ha. Na základě dohody s firmou BD bude tato oři těžbě přednostně zaměstnávat pracovníky z řad občanů obce. Je tudíž jednoznačně v zájmu občanů naší obce, ale i státu toto vytěžit, jinak vltavíny zmizí na burzách v celém světě a obohatí se jedinci na úkor obce a státu.

Jaroslav Klein, starosta obce

nahoru

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz