Sdružení Calla
  Dnes je 18. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka
» Změna klimatu
» Obnovitelné zdroje energie »
» Obnovitelné zdroje energie »
» Těžba uranu » Jaderný odpad » Platforma proti úložišti » Temelín.cz
» Archiv »
» Archiv »

 

Memorandum starostů a zástupců občanských iniciativ ze semináře v Táboře k problematice vyhledávání hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů

 

Níže podepsaní zástupci občanských iniciativ a starostové z lokalit, ve kterých jsou zkoumány možnosti umístění trvalého hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů, se na základě dnešního jednání obrací na vládu a Parlament České republiky s následujícím společným stanoviskem:

  • Zahájení provozu jaderných elektráren Dukovany a Temelín bylo nezodpovědné, protože nebylo předem vyřešeno ukládání dlouhodobě radioaktivního vyhořelého paliva z těchto elektráren.
  • V České republice nemají obce, v jejichž katastrálním území má být umístěno jaderné zařízení (např. úložiště vyhořelého jaderného odpadu), možnost o takových záměrech účinně rozhodovat. Účast veřejnosti v rozhodovacích procesech je velmi omezená a na rozdíl od některých zemí EU se oficiální souhlas obce nepovažuje za nezbytný zákonný předpoklad pro umístění jaderného zařízení.
  • Vyhledávání úložiště neprobíhá dostatečně průhledně, obce nejsou pro stát partnery a Správa úložišť radioaktivních odpadů jedná často v rozporu se sliby danými starostům v jednotlivých lokalitách.
  • Výstavba dalších jaderných bloků, se kterou počítá energetická politika navrhovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu by znamenala další zásadní zhoršení již tak velmi obtížně řešitelné situace s existujícími radioaktivními odpady.

Požadujeme proto, aby vláda a Parlament s okamžitou platností přehodnotili přístup k vyhledávání úložiště vyhořelého jaderného paliva. Proces vyhledávání musí být transparentní a demokratický. Obce musí mít právo rozhodovat o své budoucnosti. Je třeba změnit tzv. atomový zákon a umožnit obcím účast v povolovacích řízeních u jaderných zařízení, včetně práva na odmítnutí takového zařízení. Do doby vyřešení problému vyhořelého jaderného paliva nelze uvažovat o stavbě dalších jaderných reaktorů. Naopak, je nutné co nejrychleji zastavit produkci dalších vysoceradioaktivních odpadů.

Tábor, 6. 12. 2003

podepsáni:

Organizace Obec Jméno
------------------------------------------------------------- ---------------------- ----------------------------------------------------------
obec Božetice Kofroň Jaroslav
obec Vlksice Koutník Vl.
obec Petrovice Křížová Marie, Roubíková Vlasta
obec Zhoř Kameník Stanislav
obec Chyšky Maksa Miroslav
obec Nadějkov Černý Zdeněk
obec Olšany Panuška Josef
obec Pačejov Smolík Vladimír
obec Chanovice Klásek Petr
obec Jistebnice Mašek Vladimír
obec Světce Sviták Zdeněk
obec Deštná Szutová Vilma
obec Lodhéřov Dvořák Jiří
mikroregion Čeřínek jih Fučíková Ludmila
Sdružení Calla Č. Budějovice Sequens Edvard
Hnutí Duha Brno Matoušek Libor
Sdružení Jihočeské matky Č. Budějovice Kuchtová Dana
Sdružení Zachovalý kraj Chyšky Zemanová Hana
OS Bezjaderná vysočina --- Vitner Čestmír, Vitnerová Jana
OS Jaderný odpad? Děkujeme, nechceme Klatovy Tomáš Štěrba
OS Zdravý domov vysočina Budišov Horák Jiří, Bernat Karel, Dusová Pavla
OS Severočeský ocelot Lubenec Benešová Lucie

 

nahoru

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz