Sdružení Calla
  Dnes je 22. května 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka
» Změna klimatu
» Obnovitelné zdroje energie »
» Obnovitelné zdroje energie »
» Těžba uranu » Jaderný odpad » Platforma proti úložišti » Temelín.cz
» Archiv »
» Archiv »


seminář

"ENERGIE Z POLE"

Co jsou energetické plodiny a jak je pěstovat?
Jaké jsou možnosti zpracování biomasy pro výrobu tepelné či elektrické energie?
Může být zemědělský podnik energeticky soběstačný?
Jaká je podpora pěstování biomasy v roce 2009?

Seminář určený zejména zemědělcům, pracovníkům státní správy, agroporadcům a odborné veřejnosti

Reportáž ze semináře čtěte zde.

19. března 2009

Místo konání: Krajský úřad Jihočeského kraje - sál zastupitelstva, České Budějovice

Přednášky ke stažení:

Podpora pěstování a výroby energie z biomasy v roce 2009, Ing. Jan Bednár, MZe Praha
ke stažení (pdf, 565 kB)

Význam a produkce biomasy pro vytápění budov, Ing. Vlasta Petříková, DrSc., CZ Biom
ke stažení (pdf, 6 914 kB)

Pěstování energetických plodin pro výrobu bioplynu, 
doc. Ing. Jiří Diviš, CSc., Ing. Jan Moudrý, Ph.D., Jihočeská univerzita
ke stažení (pdf, 1 406 kB)

Zkušenosti a statistika poskytování dotací na energetické plodiny, Ing. Olga Šabatková,  SZIF ČB
ke stažení (pdf, 76 kB)

Bioplynové stanice zemědělského typu, Ing. Jaroslav Váňa, CSc., VÚRV
ke stažení (pdf, 1 101 kB)

Energetická soběstačnost na bázi  tekutých biopaliv, Tomáš Hlavenka, farma Mikulov
ke stažení (pdf, 6 599 kB)

Zkušenosti s pěstováním krmného šťovíku a ekonomika lisování rostlinných briket v ČR,
Jan Hlaváč, Horažďovice
ke stažení (pdf, 45 kB)

Další informace:

Seminář navazuje na dvoudenní exkurzi Energie z pole uskutečněnou v září 2008 - report z exkurze zde.

Kontaktní adresa, e-mail a telefon:
Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, P.O.BOX 223, 370 04  České Budějovice
Tel./fax: 387 310 166
Email: hana.gabrielova(zavinac)calla.cz
Bližší informace také na telefonu: 777 027 012 - Hana Gabrielová


Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. Za poskytnutí sálu děkujeme Krajskému úřadu  Jihočeského kraje.

Norway grants logoEEA grants logoNROS logologo Jihočeského kraje

nahoru

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz