Sdružení Calla
  Dnes je 15. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka
» Změna klimatu
» Obnovitelné zdroje energie »
» Obnovitelné zdroje energie »
» Těžba uranu » Jaderný odpad » Platforma proti úložišti » Temelín.cz
» Archiv »
» Archiv »

Obnovitelné zdroje energie a krajské energetické koncepce

Dne 23. června 2003 se v Praze konal workshop "Obnovitelné zdroje energie a krajské energetické koncepce", který uspořádalo Sdružení Calla ve spolupráci s  Ministerstvem životního prostředí - odborem ekonomiky životního prostředí a odborem ochrany ovzduší. Uskutečnění akce podpořila Nadace Partnerství. Nadace Partnerství, logo

Obnovitelné zdroje energie mají své důležité místo v územních energetických koncepcích nejen s ohledem na požadavky zákona. Jsou klíčové z hlediska snížení negativních vlivů na životní prostředí, ale i pro zvýšení energetické soběstačnosti a bezpečnosti regionů. Přístupy jednotlivých zpracovatelů územních energetických koncepcí k hodnocení stávajícího stavu, ke zpracování potenciálu využití a k navržení nástrojů na podporu obnovitelných zdrojů energií se liší. Účelem workshopu bylo zejména vyměnit si již získané praktické zkušenosti a diskutovat o vhodných přístupech. Setkání bylo určeno pro zástupce krajských úřadů, energetických agentur, zpracovatele územně-energetických koncepcí, zástupce státní správy a nevládních organizací. Ve všech fázích workshopu mohli do diskuse vstupovat zástupci zadavatelů - krajských úřadů se svými připomínkami, náměty a představami.

Nabízíme Vám ke stažení některé z prezentací, které zazněly na worskshopu:


Budete-li mít jakékoliv připomínky či dotazy, ozvěte se na:
Edvard Sequens, Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, Fráni Šrámka 35, 370 04 České Budějovice, tel. a fax: 387 310 166, edvard.sequens@ecn.cz.

nahoru

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz