Sdružení Calla
  Dnes je 22. května 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka
» Změna klimatu
» Obnovitelné zdroje energie »
» Obnovitelné zdroje energie »
» Těžba uranu » Jaderný odpad » Platforma proti úložišti » Temelín.cz
» Archiv »
» Archiv »


workshop

"Bioplynové stanice a životní prostředí"

29. října 2008, České Budějovice

Jde o první z plánovaného cyklu tří diskusních setkání, která jsou zaměřena na problematiku možných negativních dopadů využívání obnovitelných zdrojů energie na životní prostředí. Zaměřili jsme se při něm na problematiku bioplynových stanic a řešili jsme potenciální zápach, jehož se obává veřejnost a dále nakládání s fermentačními zbytky.

 

Prezentace z workshopu:

Vývoj využití bioplynu v ČR, Ing. Miroslav Kajan,  Česká bioplynová asociace;
ke stažení (pdf, 242 kB)

 

1. blok - Ochrana ovzduší, problematika zápachu

Hodnocení bioplynových stanic, Doc. Ing. František Straka, CSc., Ústav pro výzkum a využití paliv, a.s.;
ke stažení (pdf, 97 kB)

Legislativa a Metodický pokyn MŽP K podmínkám schvalování  bioplynových stanic do provozu, Ing. Petra Auterská, CSc., Ministerstvo životního prostředí;
ke stažení (pdf, 1139 kB)

Bioplynové stanice a legislativa ochrany ovzduší, Ing. Zdeněk Študlar, Krajský úřad Jihočeského kraje;
ke stažení (pdf, 536 kB)

 

2. blok  - Digestát jako hnojivo

Digestát jako hnojivo, Ing. Veronika Večeřová, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský;
ke stažení (pdf, 232 kB)

Hnojení digestátem ve zranitelných oblastech, Ing. Jan Klír, Výzkumný ústav rostlinné výroby;
ke stažení (pdf, 1005 kB)


Další materiály ke stažení:

Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí - sekce ochrany klimatu a ovzduší a sekce technické ochrany ŽP: K podmínkám schvalování bioplynových stanic před uvedením do provozu;
ke stažení (pdf, 196 kB)

Prezentace z ostatních workshopů z cyklu najdete zde:
"Malé vodní elektrárny a životní prostředí"
"Větrné elektrárny a životní prostředí"

Cyklus workshopů byl uzavřen exkurzí do Horního Rakouska na konkrétní zařízení, u kterých byl minimalizován vliv na životní prostředí. Více informací.

Závěrem jsme vydali informační list Bioplynové stanice a životní prostředí (ke stažení v pdf nebo Vám ho zašleme poštou).


Ekologické poradenství je podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
logo EEA
logo EEA
logo Nros

Akce byla dále podpořena Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci společného programu Národní síť EVVO.

nahoru

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz