Dnes je 18.7.2024  Hlavní stránka - Calla | Energetika | Ochrana přírody | Doprava | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík | Atlas OZE 

Vyhledávání


Facebook Profil Cally na Facebooku
Tato webová stránka byla vytvořena za finanční podpory SFŽP a MŽP.

button enviroskop.cz

Broukoviště (loggery)

Především na britských ostrovech se stala populární formou ochrany hmyzu tzv. loggery. Ukázkový příklad si mohou zájemci prohlédnout např. v londýnské botanické zahradě Kew Gardens. Jedná se o skupinu větších či menších stojících kmenů nebo jejich částí, které jsou obvykle ze třetiny zapuštěné v zemi. Vyhovuje zejména druhům vázaným na mrtvé dřevo, stromové dutiny, houby aj.

V české ochraně přírody se loggery zatím prosazují poměrně málo. Z poslední doby pochází např. loggery v zámeckém parku v Lysé nad Labem. Podobně jako ve Velké Británii i lyské loggery plní vedle ochranářské také důležitou ekovýchovnou funkci, k níž kromě několika obřích dřevěných roháčů přispívá také informační tabule o významu tohoto zajímavého artefaktu. Jako český ekvivalent anglického označení "loggery" navrhujeme používat název "broukoviště", který se vžil i v Lysé nad Labem.

Velkou výhodou takto koncipovaných broukovišť je možnost ukládat v nich cenné stromy z kácení vynuceného bezpečností občanů. Pokud je třeba pokácet cenný strom, který hostí nebo by potencionálně mohl hostit ohrožené druhy hmyzu, je jeho umístění v broukovišti tou nejlepší volbou. Pokud bychom totiž pokácený strom ponechali na místě ležící, začne se v něm v důsledku kontaktu s půdou měnit mikroklima, což může být pro řadu hmyzích larev fatální. V broukovišti je proto vhodné postavit kmen do stejné pozice vůči světových stranám, v jaké původně stál.

Jako nevýhoda broukovišť se v našich podmínkách jeví nutnost alespoň občasného dozoru, který zabrání rozkradení dřeva. Z toho důvodu je doporučujeme umísťovat primárně do zámeckých a městských parků, botanických či zoologických zahrad apod. Samozřejmostí by mělo být vysvětlení funkce a důležitosti těchto zajímavých artefaktů pro ochranu přírody, např. již zmíněnou formou informační tabule.

Pozor! Zřízení broukoviště nesmí v žádném případě sloužit jako alibi pro kácení starých stromů. Je třeba mít na paměti, že je to řešení náhradní, které nevyhovuje zdaleka všem ohroženým broukům. Larvy druhů, které jsou vázány na živé stromy, mohou v broukovišti v optimálním případě pouze dokončit vývoj.


Broukoviště v zámeckém parku v Lysé nad Labem


Detail broukoviště v Lysé nad Labem


Informační tabule u broukoviště v Lysé nad Labem


Loggery v Kew Gardens v Londýně


Skulptura páchníka hnědého u broukoviště v Lysé nad Labem

 

a

 

 © 2006 - 2024 Calla  Calla Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice  tel./fax: 384 971 939 calla(at)calla.cz
TOPlist