Dnes je 18.7.2024  Hlavní stránka - Calla | Energetika | Ochrana přírody | Doprava | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík | Atlas OZE 

Vyhledávání


Facebook Profil Cally na Facebooku
Tato webová stránka byla vytvořena za finanční podpory SFŽP a MŽP.

button enviroskop.cz

Terezín: páchníci ve městě

Refugia ohrožených saproxylických organizmů se občas najdou na místech zcela nečekaných. Městečko Terezín je známé jako nacistické ghetto a dějiště genocidy, zároveň jde o jednu z nejlépe dochovaných pevností pozdního baroka. A právě díky udržování historické podoby pevnosti – včetně péče o zeleň - tu přežila populace chráněných páchníků hnědých. Většina stromů je – stejně jako v časech Josefa II. - pravidelně ořezávána na hlavu, takže vytvářejí dutiny už v nízkém věku. Aniž by to tušila, činila správa zeleně pro páchníka, co bylo v jejích silách. A tak tu páchníci obývají nejen parky a aleje, ale i ulice města a hlavní náměstí. Je snad třeba lepší příklad, že péče o přírodní a architektonické památky nemusí být v rozporu? Kdyby o zeleň podobně jako Terezín pečovala i jiná města, můžeme páchníka, zlatohlávka skvostného, kovaříka rezavého a spoustu dalších obyvatel starých stromů zase začít považovat za běžné druhy.

Přitom vývoj situace nebyl pro páchníka vždy slibný. Začátkem roku 2009 bylo na náměstí vykáceno mnoho lip tímto broukem obsazených, část z nich dokonce s doporučením dendrologa z AOPK. Přípravu projektu obnovy hlavního náměstí na podzim r. 2009 už naštěstí AOPK podmínila entomologickým průzkumem. Ten ukázal, že v dutinách několika lip lemujících hlavní náměstí páchník žije. A kde bylo v lednu (z důvodů těžko pochopitelných) vykáceno množství stromů páchníkem osídlených, v listopadu (z důvodů mnohem pochopitelnějších) stejný úřad našlapoval velmi opatrně. Takže hrozilo, že už téměř hotový projekt na obnovu náměstí, do jehož přípravy radnice investovala úsilí i prostředky, nebude možné realizovat. Inventarizace stromů ve městě naštěstí ukázala, že páchníci žijí v celém Terezíně a tvoří tam poměrně silnou populaci. Nebylo fér trestat radnici za to, že díky její (i když nezáměrné) péči páchníci v Terezíně dosud žijí, zároveň je hlavní náměstí tak významné kulturní památky jedním z mála míst, při jehož správě zájmy ohrožených brouků nemusí být hlavním hlediskem. Nakonec bylo dohodnuto, že na náměstí zůstanou pouze stromy obývané páchníkem, ostatní budou pokáceny a nahrazeny vzrostlými lipami, které budou opět seřezávány na hlavu, takže během relativně krátké doby budou mít páchníci k dispozici množství dutin. Radnice byla spokojena a začala páchníka vnímat nikoli jako hlavni překážku obnovy náměstí, ale jako zajímavé a cenné dědictví, jímž se lze pochlubit a které se vyplatí chránit a ve spolupráci s AOPK ČR se rozhodla na území města o obyvatele stromových dutin cíleně pečovat. Pokud se věc podaří, stane se Terezín jedním z mála míst, kde mají páchníci šanci na dlouhodobé přežití.

a

 

 © 2006 - 2024 Calla  Calla Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice  tel./fax: 384 971 939 calla(at)calla.cz
TOPlist