Dnes je 18.7.2024  Hlavní stránka - Calla | Energetika | Ochrana přírody | Doprava | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík | Atlas OZE 

Vyhledávání


Facebook Profil Cally na Facebooku
Tato webová stránka byla vytvořena za finanční podpory SFŽP a MŽP.

button enviroskop.cz

Torza a vysoké pařezy

Pokud strom představuje riziko pro bezpečnost, není vždy nezbytné ho rovnou pokácet. Někdy stačí vhodné ořezání, které sníží jeho těžiště. V poslední době se začínají prosazovat i jiné alternativy úplného skácení, především ponechání stromového torza či vysokého pařezu (cca 1 - 2 m). V ideálním případě můžeme ponechat na torzu alespoň jednu větší větev, která podpoří jeho regeneraci. Některé stromy, např. topoly, lípy nebo jírovce, však mohou rychle regenerovat i bez ponechané větve a brzy vytvářejí novou, menší korunu.

Tento postup je nanejvýš vhodný zejména v případě, že strom je biotopem chráněných či ohrožených druhů nebo jsou v jeho kmenu dutiny. Obecně však lze konstatovat, že ponechání stojícího stromového torza je vhodné i v případě, že se jedná pouze o potencionální biotop pro brouky vázané na staré dřevo. Obzvláště na místech, kde tyto druhy v okolí žijí.

Při posuzování kácení nebo ořezu nebezpečného stromu samozřejmě musíme brát v první řadě v úvahu bezpečnostní hledisko. Výhodou torz a vysokých pařezů je, že míra ohrožení okolí se v jejich případě snižuje na minimum a některé vzácné druhy hmyzu v nich mohou přežívat velmi dlouho.

Samostatnou kapitolou je začlenění stromových torz a pařezů do městské krajiny, případně jejich využití k jinému účelu. Především v intravilánech měst se proti nim argumentuje estetickým znehodnocením městských parků a dalších veřejných prostranství. Tento argument ovšem patří mezi velmi subjektivní. Pohled na torzo stromu v parku sice může někoho pohoršit, jinému se však naopak líbí. Přesvědčivě to ukázala anketa pořádaná Hnutím DUHA Olomouc mezi návštěvníky olomouckých parků. Podle ní vnímá torza starých stromů 80 % respondentů velmi nebo spíše pozitivně.

Kreativitě při začleňování torz a pařezů do života měst i do volné krajiny se pochopitelně meze nekladou. Kromě toho, že mnohá torza bývají zajímavými a krásnými artefakty sama o sobě, mohou sloužit také pro vytvoření originálních soch, jako součást herních prvků na dětských hřištích, podstavce pro stoly a židle, "nosiče" stříšek či altánů apod.


Čerstvě ořezané torzo jírovce (České Budějovice)


Obrůstající torzo topolu (Hodonín)


Stromová torza jsou součástí výběhů v ZOO Hodonín


Torza a staré stromy v zahradě (Košík)


Torzo doupné lípy v parku Háječek (České Budějovice)


Torzo jírovce s dorostlými novými větvemi (Sudoměřice u Tábora)


Torzo jírovce v městském parku (Olomouc)


Vrbové torzo v zahradě (České Budějovice)


Vysoký pařez s výskytem tesaříka obrovského (Hodonín)


Využití torza dubu s výskytem roháčů na zahradě (Hodonín)


Vysoký pařez jako součást mobiliáře zahrady MŠ (Soběslav)


Ořez starých švestek na bezpečná torza. Foto: Jakub Horák

 

a

 

 © 2006 - 2024 Calla  Calla Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice  tel./fax: 384 971 939 calla(at)calla.cz
TOPlist