Dnes je 18.7.2024  Hlavní stránka - Calla | Energetika | Ochrana přírody | Doprava | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík | Atlas OZE 

Vyhledávání


Facebook Profil Cally na Facebooku
Tato webová stránka byla vytvořena za finanční podpory SFŽP a MŽP.

button enviroskop.cz

Stromy s dutinami

Dutiny jsou mimořádně významným stanovištěm saproxylických organizmů. Mezi známé a atraktivní obyvatele dutin patří zejména zlatohlávci a jejich příbuzní, včetně zdobenců a páchníka hnědého. Ale na dutiny jsou specializováni i někteří tesaříci (Rhamnusium bicolor, Pedostrangalia revestita, Necydalis ulmi, Stictoleptura erythroptera), mnoho druhů kovaříků, potemníků, drabčíků a příslušníků desítek dalších broučích čeledí. Zejména dutiny v živých stromech nabízejí stabilní, stále mírně vlhké mikroklima a dřevo v nejrůznějších stupních rozkladu – od živého až po zcela rozpadlé. Mohou tedy hostit druhy vázané na dosud živé dřevo i druhy vysloveně saprofágní. Zahnízdí-li v dutině ptáci, mravenci nebo vosy a sršni, přinášejí spoustu organického materiálu, včetně svých těl. To umožní rozšíření spektra obyvatel dutiny i o tvory vysloveně nekrofágní (např. kožojedi a roháčům příbuzní brouci hlodáči r. Trox) nebo specializovaným průvodcům mravenců (např. lesknáček Amphotis marginata vázaný na ve dřevě hnízdícího mravence Lasius fuliginosus), vos a sršní (např. krásní, velcí drabčíci r. Velleius). Nesmíme zapomenout ani na přítomnost hub. Na ty je přímo vázáno mnoho druhů hmyzu. Houby zároveň určují, jakým způsobem se dřevo bude rozpadat - tedy jeho fyzikální vlastnosti i obsah živin – a tím zase ovlivňují spektrum obyvatel konkrétního stromu. A protože jeden mohutný strom může dutiny poskytovat desítky let, stihne je osídlit opravdu mnoho ohrožených organizmů.

Dutiny vznikají na místě odlomených větví a dalších zranění stromu. Najdeme je ve větvích, v kmeni a paty stromu (tzv. přízemní dutiny). Spektrum obyvatel dutin ve větvích a kmenech je podobné. Přízemní dutiny osidlují jiné organizmy, protože díky propojení se zemí jsou často vlhčí, převažují v nich jiné houby, a také je zde větší riziko predace.

Samovolný vznik dutiny trvá mnoho let – podle druhu stromu se dutina formuje obvykle ve věku 80 až 200 let – často příliš dlouho, než aby organizmy na dutiny vázané měly šanci dlouhodobě přežít. Většina současných lokalit obývaných dutinovými specialisty, ať jde o parky, aleje nebo zvláště chráněná území, nemá zajištěnu trvalou přítomnost dostatečného množství dutých stromů. Většinou jsou příliš malé, než aby se na ně vměstnal dostatečný počet stromů všech generací, které by mohly poskytovat dostatek dutin dlouhodobě. Často také chybí mladší stromy, které by nahradily odumírající generaci. Vedle citlivé péče o stromy, které již dutiny poskytují, je proto vhodné a často nezbytné přistoupit k aktivní tvorbě dutin.


Dendrotelma - nádržka s vodou v rozsoše větví (Lysá nad Labem)


Dutina s červeným trouchem v dubu (České Budějovice)


Dutina s výskytem páchníka hnědého, foto Jakub Horák


Dutina v dubu (Hluboká nad Vltavou)


Dutina v platanu (České Budějovice)


Dutý dub v PR Vrbenské rybníky (České Budějovice)


Javory s dutinami v parku (Olomouc)


Památný jasan s dutinami a výskytem saproxylických brouků (Nymburk)


Skrytá dutina objevená až po kácení (České Budějovice)


Staré duby na golfovém hřišti (Hluboká nad Vltavou)


Začínající dutina v dubu (České Budějovice)

 

a

 

 © 2006 - 2024 Calla  Calla Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice  tel./fax: 384 971 939 calla(at)calla.cz
TOPlist